Sor

İnternet ve Sosyal Medyada Uymamız Gereken Kurallar

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İnternet ve sosyal medyada uymamız gereken kurallar nelerdir?

Gizlilik saygısı: Başkalarının özel bilgilerini, fotoğraflarını veya iletişim bilgilerini izin almadan paylaşmayın. İnsanların gizlilik haklarına saygı gösterin.

Saygılı dil kullanımı: İnternet ve sosyal medyada başkalarıyla iletişim kurarken, saygılı ve kibar bir dil kullanın. Küfürlü ve aşağılayıcı ifadelerden kaçının.

Kötü amaçlı içeriklerden kaçınma: Başkalarını rahatsız edebilecek, şiddet içeren, nefret söylemi veya zararlı içerikler paylaşmaktan kaçının.

Doğru bilgi paylaşımı: Bilgi paylaşırken, kaynağını doğrulayın ve yanıltıcı veya yanlış bilgi yaymaktan kaçının. Bu, güvenilir bir internet ortamı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Siber zorbalığa karşı durma: İnternet ve sosyal medyada zorbalığa karşı durun ve başkalarını destekleyin. Zorbalık içeren davranışları raporlayarak, sağlıklı bir çevrimiçi ortam sağlamaya katkıda bulunun.

Zamanınızı bilinçli kullanma: İnternet ve sosyal medya kullanımınızı dengeleyerek, gerçek hayattaki ilişkilerinize ve sorumluluklarınıza da zaman ayırın. Bu, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı yaşamınızın sağlıklı ve dengeli olmasına yardımcı olacaktır.

✦ 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı yasaktır.

✦ Sosyal medya bağımlılığından kaçının.

✦ Sanal ortamda da saygılı ve hassas iletişim kurun.

✦ Mesajlarınızı düzgün Türkçe ve Türkçe karakterlerle yazın.

✦ Özel mesajları elektronik ortamda paylaşmayın.

✦ Mesajları yanlış kişilere göndermemeye dikkat edin.

✦ Mesajlarda ifade etmek istediğiniz şeyleri tam ve anlamlı cümlelerle yazın.

✦ Kısaltma kullanmaktan kaçının ve saygı gerektiren kelimeleri tam olarak yazın.

✦ İnternet ve sosyal medya kullanımını dengeli bir şekilde sürdürün.

✦ Büyük harfle yazılan mesajlardan kaçının, çünkü bağırmak anlamına gelir.

✦ Elektronik ortamda da başkalarına saygılı olun.

✦ Başkalarının iletişim bilgilerini ve fotoğraflarını izin almadan paylaşmayın.

✦ Cep telefonu kullanımını sosyal ortamlarda sınırlandırarak, çevrenizdeki kişilere saygı gösterin.
1

Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir?

 • A ) Gösterişli sofralar hazırlamak
 • B ) Yemekten önce elleri yıkamak
 • C ) Yemeği ölçülü yemek
 • D ) Yemeğe besmele çekerek başlamak

2

Yemeğe ................................ ile başlarız.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) konuşma
 • B ) besmele
 • C ) çatalla
 • D ) su

3

Ettahiyyâtü .................... vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ................ eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ................ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ................. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ............. ve rasûlüh.
YukarıdaTahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

 • A ) lillahi - aleynâ - aleyke - abdühû - ilâhe
 • B ) lillahi - aleyke - aleynâ - ilâhe - abdühû
 • C ) abdühû - ilâhe - lillahi - aleynâ - aleyke
 • D ) aleynâ - ilâhe - abdühû - lillahi - aleyke

4

Aşağıdakilerden hangisi iletişim adabına uygun davranışlardan değildir?

 • A ) İletişim saygısızlık içermemeli
 • B ) Bazen kaba, kırıcı ve incitici ifadeler kullanmak
 • C ) Açık, anlaşılır, az ve öz konuşmak
 • D ) Kibar ve nazik olmak

5

.................., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) adap
 • B ) nezaket
 • C ) hoşgörü
 • D ) kurallar

6

Aşağıdakilerden hangisi sofrada dikkat edilmesi gereken bir davranış değildir?

 • A ) Yemeği hazırlayana teşekkür etmek
 • B ) Yemek yerken ağzını şapırdatmak
 • C ) Yemeğini gezerek yememek
 • D ) Yemeğe besmeleyle başlamak

7

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız.
(....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

 • A ) YDDYD
 • B ) DYDYD
 • C ) DDDYD
 • D ) YYDYD

8

..............................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Sübhaneke
 • B ) Tahiyyat Duası
 • C ) Konut Duası
 • D ) Bakara Süresi

"İnternet ve Sosyal Medyada Uymamız Gereken Kurallar" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Konuşma adabına uygun davranan biri nelere dikkat etmelidir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.