Sor

5. Sınıf Tahiyyat Duası ve Anlamı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Tahiyyat: selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Tahiyyat duası, namazda oturduğumuz zaman okunan bir duadır.

Halk arasında "Ettehiyyatü duası" olarak da bilinmektedir. Tahiyyat duası, namazların ilk ve son oturuşlarında okunan bir duadır.

Tahiyyat duası ibadetlerin sadece Allah (c.c.) için yapılması gerektiğini söyler. Bu duada Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki konuşma yer alır. Bu konuşmada Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) rahmet, bereket ve esenlik dilemektedir. Bu dua kelime-i şehadet ile son bulur.

Tahiyyat Duası Okunuşu


Ettahiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat.
Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh.
Esselamü aleyna ve ala ibadillahissalihin.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Tahiyyat Duası Anlamı


Selam, rahmet, bütün güzellikler ve iyilikler Allah içindir.
Ey peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.
Selam bizim ve Allah'ın iyi kullarına olsun.
Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.
1

Aşağıdakilerden hangisi sofrada dikkat edilmesi gereken bir davranış değildir?

 • A ) Yemeği hazırlayana teşekkür etmek
 • B ) Yemek yerken ağzını şapırdatmak
 • C ) Yemeğini gezerek yememek
 • D ) Yemeğe besmeleyle başlamak

2

..............................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Sübhaneke
 • B ) Tahiyyat Duası
 • C ) Konut Duası
 • D ) Bakara Süresi

3

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız.
(....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

 • A ) YDDYD
 • B ) DYDYD
 • C ) DDDYD
 • D ) YYDYD

4

Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir?

 • A ) Gösterişli sofralar hazırlamak
 • B ) Yemekten önce elleri yıkamak
 • C ) Yemeği ölçülü yemek
 • D ) Yemeğe besmele çekerek başlamak

5

Ettahiyyâtü .................... vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ................ eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ................ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ................. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ............. ve rasûlüh.
YukarıdaTahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

 • A ) lillahi - aleynâ - aleyke - abdühû - ilâhe
 • B ) lillahi - aleyke - aleynâ - ilâhe - abdühû
 • C ) abdühû - ilâhe - lillahi - aleynâ - aleyke
 • D ) aleynâ - ilâhe - abdühû - lillahi - aleyke

6

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
(....)
Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olur.
(....) Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti azaltır.
(....) Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir.
(....) Yemek yerken konuşmamak gerekir.
(....) Tahiyyat Duası namazlarda otururken okunan bir duadır

 • A ) DYYDD
 • B ) DYDYD
 • C ) DYDDY
 • D ) DYDDD

7

İslam dini ................ ..................... elde etmek için çalışmamızı, haksız ve haram kazançtan uzak durmamızı emreder
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) helal kazanç
 • B ) haram kazanç
 • C ) para
 • D ) şöret

8

.................., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) adap
 • B ) nezaket
 • C ) hoşgörü
 • D ) kurallar

"5. Sınıf Tahiyyat Duası ve Anlamı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Hz. Lokman'ın Öğütleri " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.