S:1

Yemeğe ........................ ile başlarız.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

Yemeğe ........................ ile başlarız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "besmele" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Evde uyulacak kurallara kim karar verir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur? Kuran-ı Kerimi kitap haline getiren halifenin ismi ..........................Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ilçe yönetiminin başıdır? Aşağıdakilerin hangisinde atmak sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi iyi liderde bulunmaması gereken bir özelliktir? Türk tiyatrosu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalındığında yolun hangi kısmından yürünmelidir ? "Çalışırım, ................... yardımına güvenir ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Gece yönümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir? I. Evlenen çocuklarII. Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklarIII. 25 yaşını bitirdiği hâlde evlenmemiş kız çocukları657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdakilerden hangilerine aile yardımı ödeneği verilmez? Bir ülkede yaşayan tüm insanlar ırk ,dil, din farkı gözetmeksizin aynı haklara sahiptir. İfadesi ile hangi haktan söz edilmektedir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerin hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulamaz? Bu yaş çoraplarla okula gidemezsin. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede vardır? Hangi deyim hareketsiz kalmak anlamına gelir? Türkiyenin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sona hangisi gelir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs ile çekilemez ? Kanı vücuda pompalayan organ aşağıdakilerden hangisidir? Karagöz oyununda Karagöz ile Hacivatın aralarında geçen konuşmaların olduğu bölüme - - - - ; asıl oyunun yer aldığı, oyunun konusuna göre farklı tiplerin perdeye yansıtıldığı bölüme - - - - adı verilir.Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? "Televizyon" kelimesi hangi cümlede iyelik eki almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşan kurallardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır? Bahçemizdeki 207 ağacın 4/9u kayısı ağacı, geri kalanı da çam ağacıdır. Bahçemizde kaç tane çam ağacı vardır? Sarayda eğitilmiş cariyelerle evlenme geleneğine uymayarak Şeyhülislam Esat Efendinin kızıyla evlenen ve böylece sarayı halka açan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kuvvetlerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir? Canlılarda D vitamini oluşmasını hızlandıran, bakterilerin yok edilmesinde, dezenfekte de ve kokuşmanın önlenmesinde kullanılan ışınlar aşağıdakilerden hangisidir? Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? 5 m kaç santimetredir? Alex : Why do people like extreme sports?Sally : I think people - - - -. Aşağıdakilerden hangisi kişinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilemez? Bu hastalık nasıl başladı( ) ne vakit başladı( ) hatırlamıyorum. cümlesinde boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla gelmelidir? Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur? 1. Atatürk,Selanikte dünyaya geldi. 2. Atatürk, Ankarada vefat etti. 3. Atatürkün mezarının adı Anıtkabirdir. 4. Atatürkün mezarı İstanbuldadır.Atatürk ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Nayman Ana, şafak sökerken çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığını tamamlamıştı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak, derin bir uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere daldı. Nayman Ana gençliğini yitirse de güzelliğini hâlâ yitirmemişti.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. ( ) Dileklerimizin gerçekleşmesi için Allahadua ederiz.( ) Güzel olan her türlü işe başlarken maşallah denir.( ) Helâl, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.( ) Selamlaşmak insanları birbirine yakınlaştırır ve kaynaştırır.( ) İşlerimize başlarken Bismillâhirrahmânirrahîm demeye besmele çekmek denir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir