S:1

.............., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

.............., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "adap" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
......... yerine getirilmesi gereken........dir. Bu sayede çeşitli......., elde ederiz. Yukarıdaki cümleyi tamamlayan kelimeler hangi seçenekte yer alır? Çevresi 20 cm olan karenin bir kenarı kaç cm dir? Dayanışma ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? • İnsana kulluğunu her gün beş defa hatırlatır.• İnsanı manen canlı tutar.Verilen açıklamalar aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Kayısı kuruyunca kütlesinin 1/3' nü kaybetmektedir. 540 kg kayısı kuruyunca kaç kg gelir? Aşağıdakilerden hangisi gazelin bir özelliğidir? 5 kg sütün ⅕ kg ile tatlı, ⅖ kg ile yoğurt yaptım. Geriye kaç kg süt kalmıştır? Aşağıdaki âlimlerden hangisinin Hz. Peygamberin hayatı ile ilgili yazılmış bir eseri yoktur? Adalet ve eşitlik ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır? Kâbeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İslam öncesi Arap yarımadasındaki dönemin cahiliye dönemi olarak adlandırılmasının nedeni nedir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda kıssalara yer verilmesinin amaçlarından biri değildir? Bilime önem veren ve birçok bilim insanı yetiştiren İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir? A : ................................?B : My name is Arda.Boşluk en uygun hangi seçenek tamamlanır? Aşağıdakilerden hangisi Ekinoks tarihlerinde yaşanan bir durum değildir? ELEKTRİK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde Abdülhak Hamit Tarhanla ilgili bilgi yanlışı vardır? 24715 + .............= 336837 verilmeyen toplanan kaçtır? "Ben, Ayşe ve Tarık, bu akşam size geleceğiz." cümlesinde adın yerini tutan kaç kelime vardır? Yaşlılık, kavramların en somutlarındandır. Gerçekliği yüzlerde, ellerde, yürüyüşlerde ve seslerde iyiden iyiye belirgindir. Bu nedenle yaşlılar, çoğumuzun gözünde sadece yaşlıdır. Oysa yaşlıların davranışları sıradan değildir, sözleri de. Biriyle laflamak için fırsat kollarlar, bulduklarında da uzun uzun konuşurlar. Gelmişten, geçmişten... En çok da bozulan toplumdan, kaybolan değerlerden, saygıdan şikâyet ederler ve kaçınılmaz olarak hastalıklardan.Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarla ile ilgili doğru bir bilgi değildir? "Sana da alacaktım ( ) fakat beğenir misin bilemedim". Verilen cümlede yay (ayraç) içine hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Beytül-Hikmenin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? A: What is the fourth month of the year? B: It is .................... Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan örnekleme yöntemlerinden değildir? Bir otobüste 15 yolcu vardır. Otobüse durakta 19 yolcu daha binerse yolcu sayısı kaç olur? Penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekremin yazdığı tiyatro eseridir? Aşağıda Güneş sistemine ait bazı gezegenler verilmiştir. I. MerkürII. JüpiterIII. VenüsIV. NeptünBu gezegenlerden hangileri dış gezegendir? Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından birideğildir? Karbondioksit üretiminin fazla olduğu yerlerde oksijen tüketimi artar.Bu durum aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olduğu yerlerde daha fazla görülür? Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren muharebe aşağıdakilerden hangisidir? Michael : Do you want to come to my birthday party?Joseph : I am sorry, I cant. - - - -. 2.2.2.2.2.2=2a ise "a" aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Aristotelese göre, ahlaki eylemin amacı mutluluktur. İnsanın mutluluğu bu dünyada gerçekleşir. İnsan aklı ile hazları dengeleyebilir. Asıl mutluluk bu şekilde ortaya çıkar.Aristotelesin bu düşüncesine dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 4 adet 330 mililitrelik ve 3 adet yarım litrelik şişeler tamamen süt ile doludur. Bu sütün tamamı bir litrelik şişelere boşaltılacaktır.Buna göre en az kaç tane şişe gerekir? Kullandığımız kurşun kalemin bize ulaşıncaya kadar geçirdiği evrelerin sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir