Sor

Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır?
Yeşil: (0-200) Çukur yerleri ve denizden az yüksek yerleri gösterir.

Açık Yeşil: (200-500) Yeşilden sarıya, turuncuya ve açık kahverengiye gidildikçe yüksek biraz artar.

Sarı: (500-1000)Yayla ve ovaların olduğu yerler sarı renktedirler.

Turuncu: (1000-1500) arası yükseklik

Açık kahverengi: (1500-2000) Dağlar.

Kahverengi: (2000-2500) Dağlar.

Koyu kahverengi: 2500 üzeri yükseltisi çok olan dağları gösterir.

Beyaz: buzulları gösterir.

Mavi: Deniz ve göllerin bulunduğu su birikintilerini göstermektedir.

Açık mavi: Denizlerin derinliklerinin çok olmadığı alanları gösterir.

Koyu mavi: Koyulaştıkça derinlikte artmaktadır.

Renkler ve yükselti aralıkları fiziki haritalarda genellikle kullanılan standartlardır. Yükselti ve derinlik bilgisi sunan bu renk şeması, coğrafi bölgelerin daha iyi anlaşılmasına ve analiz edilmesine yardımcı olur. Farklı harita türlerinde veya haritalar arasında hafif farklılıklar olabilir, bu nedenle haritada kullanılan renklerin ve yükselti basamaklarının tanımlarını incelemek önemlidir.
1

Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düştüğü yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenir?

 • A ) İklimin
 • B ) Bitki örtüsünün
 • C ) Yer şekillerinin
 • D ) Yüz ölçümünün

2

Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara aşağıdakilerden hangisi denir?

 • A ) coğrafi bölge
 • B ) şehir
 • C ) kıta
 • D ) ülke

3

Haritalarda kullanılan özel işaretlerin anlamlarını gösteren, genellikle sağ alt köşede yer alan işaret tablosuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Lejant
 • B ) Yükselti
 • C ) Derinlik
 • D ) Ölçek

4

Bir yerin harita üzerindeki küçültme oranına .......................... denir.
Verilen boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kroki
 • B ) Ölçek
 • C ) Plan
 • D ) Yön

5

Aşağıdaki ürünlerden hangisi sadece Karadeniz Bölgesi'nde yetişir?

 • A ) Domates
 • B ) Patates
 • C ) Buğday
 • D ) Çay

6

Marmara Bölgesi yurdumuzun neresindedir?

 • A ) Doğusunda
 • B ) Kuzeybatısında
 • C ) Batısında
 • D ) Kuzeydoğusunda

7

Aşağıdaki yerlerden hangisinin çay ve fındık üretimine uygun olduğu söylenebilir?

 • A ) Burdur
 • B ) Siirt
 • C ) Yozgat
 • D ) Giresun

8

Ülkemizde üzüm ve incir en çok hangi bölgemizde yetişmektedir?

 • A ) Ege
 • B ) Karadeniz
 • C ) Akdeniz
 • D ) Marmara

"Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çevre Sorunları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.