Sor

İnsanların Doğal Ortamı Değiştirmeleri İle İlgili Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Tarım Faaliyetleri Doğal Ortamı Değiştirir: İnsanlar, besin üretmek için toprakları işlemekte ve doğal bitki örtüsünü kaldırarak tarım alanları yaratmaktadır. Bu, doğal ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilir.

Barajlar Doğal Ortamı Değiştirir: Nehirler üzerine barajlar inşa ederek suyun akışını kontrol etmekte ve enerji üretmektedirler. Bu, nehirlerin doğal ekosistemlerini ve sucul yaşamı etkileyebilir.

Şehirleşme Doğal Ortamı Değiştirir: İnsanlar, doğal alanları beton ve asfaltla kaplayarak şehirler ve yerleşim alanları oluşturmaktadır. Bu, doğal yaşam alanlarını yok edebilir ve yerel ekosistemleri etkileyebilir.

Madencilik Faaliyetleri Doğal Ortamı Değiştirir: Maden çıkarmak için doğal alanları kazarak ve delerek yer kabuğunu değiştirmektedirler. Bu, toprak ve su kirliliğine neden olabilir ve doğal yaşam alanlarını yok edebilir.

Orman Kesimi Doğal Ortamı Değiştirir: İnsanlar, ahşap, kağıt ve diğer ürünler için ağaçları kesmektedir. Ormanların yok edilmesi, yerel ve küresel ekosistemlere zarar verebilir ve erozyona neden olabilir.

Hava Kirliliği Doğal Ortamı Değiştirir: Fabrikalar, araçlar ve diğer insan faaliyetleri nedeniyle atmosfere zararlı gazlar salınmaktadır. Bu, hava kalitesini düşürebilir ve sera etkisiyle küresel ısınmayı artırabilir.

Su Kirliliği Doğal Ortamı Değiştirir: Evsel atıklar, kimyasallar ve endüstriyel atıkların su kaynaklarına bırakılması, doğal su ekosistemlerini ve su kalitesini etkileyebilir.

Yabancı Türlerin Taşınması Doğal Ortamı Değiştirir: İnsanlar, bilerek veya bilmeyerek doğal olmayan türleri bir bölgeden başka bir bölgeye taşımaktadır. Bu, yerel ekosistemlerde dengesizliğe ve biyoçeşitlilik kaybına yol açabilir.
1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin en yüksek dağıdır?

 • A ) Nemrut Dağı
 • B ) Erciyes Dağı
 • C ) Uludağ
 • D ) Ağrı Dağı

2

Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına sebep olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Deprem
 • B ) Sel
 • C ) Çığ
 • D ) Heyelan

3

Ülkemizde fındık en çok hangi bölgemizde yetişmektedir?

 • A ) Ege
 • B ) Karadeniz
 • C ) Akdeniz
 • D ) Marmara

4

Bir yerde iklime bağlı olarak kendiliğinden yetişen bitkilere doğal bitki örtüsü denir.
Bozkır bitki örtüsü aşağıdaki iklimlerden hangisinde görülür?

 • A ) Karasal iklim
 • B ) Akdeniz iklim
 • C ) Karadeniz İklimi
 • D ) Ilıman İklim

5

I. Isparta
II. Muğla
III. Niğde
Yukarıdaki illerden hangilerinde Akdeniz iklimi görülür?

 • A ) I, II ve III
 • B ) I, III
 • C ) II, III
 • D ) I, II

6

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

 • A ) Yeryüzü şekilleri
 • B ) Madencilik
 • C ) Bitki Örtüsü
 • D ) İklim

7

Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ormancılık en çok gelişmiştir?

 • A ) İç Anadolu Bölgesi
 • B ) Karadeniz Bölgesi
 • C ) Doğu Anadolu Bölgesi
 • D ) Ege Bölgesi

8

Pamukkale hangi bölgemizdedir?

 • A ) İç Anadolu
 • B ) Ege
 • C ) Akdeniz
 • D ) Marmara

"İnsanların Doğal Ortamı Değiştirmeleri İle İlgili Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "İklim, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.