Sor

5. Sınıf İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Belirli bir bölgede sıcaklık değerleri, rüzgar, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllardaki ortalamasına "iklim" adı verilir.
İklimi inceleyen bilime klimatoloji denir.
Belirli yerde ve kısa bir süre içinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir.

İklimin İnsan Yaşamına Etkileri


Bitki örtüsünü etkiler: İklim, bitki örtüsü ve ekosistemlerin dağılımını belirleyerek biyolojik çeşitliliği etkiler.
Konut tipini etkiler: İklim, yaşanabilirlik ve enerji verimliliği için konut tasarımı ve yapı malzemelerini belirler.
Giyim kuşamı etkiler: İklim koşulları, insanların giyim tercihlerini etkileyerek, sıcak veya soğuk hava koşullarına uyum sağlamalarını sağlar.
Ulaşım faaliyetlerini etkiler: İklim, ulaşım altyapısına ve araç kullanımına etki ederek, yol koşulları ve seyahat sürelerini belirler.
Hayvancılık faaliyetlerini etkiler: İklim, hayvancılık türlerinin yetiştirile bilirliğini ve verimliliğini etkileyerek, bölgesel ekonomiyi ve gıda güvenliğini etkiler.
Su kaynaklarını etkiler: İklim, su kaynaklarının miktarını ve kullanılabilirliğini etkileyerek, tarım, enerji üretimi ve içme suyu temini üzerinde etkili olur.
Turizm faaliyetlerini etkiler: İklim, turistik bölgelerin popülerliğini ve turist sayısını etkileyerek, turizm gelirlerini ve istihdamını belirler.
Tarım ürünü çeşidini etkiler: İklim, tarım ürünlerinin yetişebilirliği ve çeşitliliğini etkileyerek, tarıma dayalı ekonomiler ve gıda güvenliği üzerinde etkili olur.
Ekonomik faaliyetleri etkiler: İklim, doğal kaynaklara dayalı endüstrileri ve enerji tüketimini etkileyerek, bölgesel ve küresel ekonomilerde farklılıklar yaratır.
Nüfusun durumunu etkiler: İklim, yaşanabilir bölgeleri ve göç hareketlerini etkileyerek, nüfus yoğunluğunu ve dağılımını belirler.

Ülkemizde Görülen İklim Tipleri


● Akdeniz İklimi
● Karadeniz İklimi
● Karasal İklimi

Ülkemizde Farklı İklim Tiplerinin Görülmesinin Nedenleri
» Üç tarafının denizlerle çevrili olması
» Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
» Orta kuşakta bulunması
» Farklı yeryüzü şekillerinin olması

Ülkemizde üç farklı iklim tipi görülür. Bunlar Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi ve Karasal İklimdir.

Karasal İklim


» İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülür.
» Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı geçer.
» Yağışlar en çok ilkbaharda, en az ise yaz aylarında görülür.
» Bitki örtüsü bozkırdır.
» Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mercimek, nohut, şeker pancarı, elma yetiştirilir.
» Bitki örtüsü bozkırdır.
» Evlerin yapı malzemesi kerpiçtir.

Akdeniz İklimi


» Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında gözükür.
» Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer.
» En fazla yağışı kışın, en az yağışı yazın alır.
» Akdeniz ikliminde bitki örtüsü, makidir.
» Seracılık faaliyeti gelişmiştir.
» Bu iklimde en çok mandalina, portakal, limon greyfurt , zeytin, fıstık, susam, muz, tütün, üzüm, incir yetişir.
» Yapı malzemesi olarak taş kullanılır.

Karadeniz İklimi


» Yazları serin, kışları ılık, her mevsim yağışlı geçer.
» En çok yağış sonbaharda en az ilkbaharda görülür.
» Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde ve Marmara'nın Kuzeyinde görülür.
» Bitki örtüsü ormandır.
» Çay, fındık, mısır ve kivi gibi tarım ürünleri yetiştirilir.
» Konutlar ahşaptan yapılmıştır.
» Yayla turizmi gelişmiştir.
1

Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi için söylenemez?

 • A ) Nüfus bakımından en kalabalık bölgemizdir.
 • B ) Dört bölüme ayrılır
 • C ) Yurdumuzun ortalama yüksekliği en çok olan bölgesidir.
 • D ) Enerji gereksinimi çok fazladır.

2

Deniz ile karanın birleştiği yerde yükselti kaç metre olarak kabul edilir?

 • A ) 1
 • B ) 0 (sıfır)
 • C ) -1
 • D ) 5

3

İç Anadolu Bölgesi'nde hangi iklim türü hâkimdir?

 • A ) Akdeniz iklimi
 • B ) Karasal iklim
 • C ) Karadeniz iklimi
 • D ) Muson iklimi

4

Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

 • A ) Tarım
 • B ) Hayvancılık
 • C ) Bitki örtüsü
 • D ) Eğitim

5

Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düştüğü yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenir?

 • A ) İklimin
 • B ) Bitki örtüsünün
 • C ) Yer şekillerinin
 • D ) Yüz ölçümünün

6

Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız?

 • A ) Akarsu ve göller
 • B ) Ekonomik Faaliyetler
 • C ) Yer şekilleri
 • D ) Yükselti değerleri

7

İnsan eli değmeden oluşturulmuş güzelliklere doğal eser denir.
Aşağidakilerden hangisi doğal eser değildir?

 • A ) Siirt botan vadisi
 • B ) Pamukkale traventleri
 • C ) Peri bacaları
 • D ) Diyarbakir surları

8

Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Karadeniz Bölgesi
 • B ) Ege Bölgesi
 • C ) Doğu Anadolu Bölgesi
 • D ) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

"5. Sınıf İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.