Sor

İklim, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İklim, insan yaşamının birçok alanını etkiler. Öncelikle, iklim insanların giyim tercihlerini belirler; sıcak iklimlerde insanlar daha hafif giysiler giyerken, soğuk iklimlerde daha kalın ve ısı yalıtımlı kıyafetler tercih edilir.

İklim, evlerin yapısı ve kullanılan malzemeler üzerinde de etkili olup, soğuk bölgelerde ısı yalıtımlı evler, sıcak bölgelerde ise serin tutan yapılar inşa edilir.

Ayrıca iklim, yetişen yiyecekler ve insanların tükettiği gıdaları etkiler; örneğin, sıcak bölgelerde meyve ve sebze tüketimi daha yaygınken, soğuk bölgelerde et ve tahıl daha fazla tüketilir.

Tarım ve hayvancılık da iklimden büyük ölçüde etkilenir; farklı iklimlerde yetişen bitkiler ve yetiştirilebilen hayvan türleri değişiklik gösterir.

İklim, ulaşım türlerini ve insanların ne tür etkinlikler yaptığını da etkiler; sıcak iklimlerde plaj ve yüzme gibi etkinlikler popülerdir, oysa soğuk iklimlerde kayak ve kış sporları daha yaygındır.

İklim insanların giyimlerini etkiler: İklim, insanların ne tür giysiler giydiğini etkiler (sıcak iklimde hafif giysiler, soğuk iklimde kalın giysiler).
İklim insanların konut yapısını etkiler: İklim, evlerin yapısını ve malzemelerini etkiler (soğuk iklimde ısı yalıtımlı evler, sıcak iklimde serin tutan evler).
İklim İnsanların yemek kültürünü etkiler: İklim, yetişen yiyecekler ve insanların yediği yemekleri etkiler (sıcak bölgelerde meyve ve sebze, soğuk bölgelerde daha fazla et ve tahıl).
İklim tarım faaliyetleri üzerinden etkilidir: İklim, hangi bitkilerin yetişebileceğini belirler (sıcak iklimde mısır ve pirinç, soğuk iklimde buğday ve arpa).
İklim hayvancılık faaliyetleri üzerinden etkilidir: İklim, hangi hayvanların yetiştirilebileceğini etkiler (sıcak bölgelerde deve ve koyun, soğuk bölgelerde inek ve kuzu).
İklim ulaşım faaliyetleri üzerinden etkilidir: İklim, ulaşım türlerini etkiler (karlı bölgelerde kayak ve kızak, sıcak bölgelerde bisiklet ve yürüyüş).
İklim eğlence faaliyetleri üzerinden etkilidir: İklim, insanların ne tür etkinlikler yaptığını etkiler (sıcak iklimde plaj ve yüzme, soğuk iklimde kar ve kış sporları).
1

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?

 • A ) dağlar
 • B ) yaylalar
 • C ) caddeler
 • D ) göller

2

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı yağışlı olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Karadeniz İklimi
 • B ) Akdeniz İklimi
 • C ) Karasal İklimi
 • D ) Ekvatoral İklim

3

Pamukkale hangi bölgemizdedir?

 • A ) İç Anadolu
 • B ) Ege
 • C ) Akdeniz
 • D ) Marmara

4

Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ormancılık en çok gelişmiştir?

 • A ) İç Anadolu Bölgesi
 • B ) Karadeniz Bölgesi
 • C ) Doğu Anadolu Bölgesi
 • D ) Ege Bölgesi

5

Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir?

 • A ) güney
 • B ) kuzey
 • C ) batı
 • D ) kuzey batı

6

Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ............................. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) dağ
 • B ) ova
 • C ) vadi
 • D ) plato

7

Kıyıları en fazla girintili-çıkıntılı olan bölgemiz hangisidir?

 • A ) Marmara Bölgesi
 • B ) Ege Bölgesi
 • C ) Akdeniz Bölgesi
 • D ) Karadeniz Bölgesi

8

Karasal iklimin görüldüğü köylerde konut yapımında en çok hangi malzeme kullanılır?

 • A ) tuğla
 • B ) beton
 • C ) kerpiç
 • D ) ağaç

"İklim, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çevre Sorunları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.