Sor

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çevre Sorunları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Doğal kaynakların aşırı ya da bilinçsizce kullanımı doğadaki dengeyi bozar ve çevre sorunlarının yaşanmasına neden olur. Çevre sorunları doğal yollarla ya da beşeri nedenlerden kaynaklanabilir.

Başlıca Çevre Sorunları


Hava kirliliği: Atmosfere zararlı gaz, partikül ve kimyasal maddelerin salınmasıyla oluşan çevre sorunudur. Sanayi, taşımacılık ve enerji üretimi gibi insan faaliyetleri hava kirliliğine neden olur.

Su kirliliği: Su kaynaklarının, atık su, kimyasallar ve diğer zararlı maddelerin neden olduğu kirlenme ile kalitesinin düşmesidir. Su kirliliği, içme suyu ve tarım alanlarını etkileyerek insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açar.

Gürültü kirliliği: Yüksek ses seviyeleri nedeniyle insanların yaşam kalitesini etkileyen çevre kirliliği türüdür. Ulaşım, endüstri ve inşaat gibi etkinlikler gürültü kirliliğine yol açar ve bu da insan sağlığı ve hayvanların yaşamları üzerinde olumsuz etkiler yapar.

Toprak kirliliği: Toprağın, atık maddeler, kimyasallar, ağır metaller ve tarım ilaçları gibi zararlı bileşenlerle kirlenmesi sonucu meydana gelen çevre sorunudur. Toprak kirliliği, tarım ürünlerinin kalitesini düşürür ve yer altı sularını kirleterek insan sağlığı ve doğal çevreyi tehdit eder.

Küresel ısınma: Dünya'nın ortalama sıcaklıklarındaki artışa neden olan ve başta sera gazı emisyonları olmak üzere insan kaynaklı faaliyetlerle ilişkilendirilen çevre sorunudur. Küresel ısınma, iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi küresel ölçekte önemli etkilere yol açar.

Çevre sorunlarına karşı ne gibi önlemler alınabilir?


» Elektrik, su ve enerjiyi tasarruflu kullanarak kaynakları korumak.
» Kağıt, plastik, cam ve metal gibi malzemeleri geri dönüştürerek doğaya zarar vermemek.
» Ağaç dikerek hava kirliliğini azaltmak ve doğayı korumak.
» Otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak hava kirliliğini azaltmak.
» Daha az zararlı madde içeren, çevre dostu ürünler kullanarak doğayı korumak.
» Çöp ve atıkları doğru bir şekilde atarak çevre kirliliğini önlemek.
» Daha az enerji tüketen cihazlar kullanarak enerji kaynaklarını korumak.
» Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek ve kullanmak.
» Çevreyi koruma konusunda bilinçli olmak ve çevreyi koruma konusunda eğitim almak.
» Temiz su kaynaklarını kirletmemeye dikkat etmek ve kimyasalları doğaya bırakmamak.
1

Bir bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmasında en az etkisi olan hangisidir?

 • A ) iklim
 • B ) gelenekler
 • C ) yer şekilleri
 • D ) ekonomik durum

2

Fiziki bir haritada aşağıdaki renklerden hangisi en alçak yerleri gösterir?

 • A ) Beyaz
 • B ) Kahverengi
 • C ) Yeşil
 • D ) Sarı

3

Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir?

 • A ) Kaba taslak çizimlerdir.
 • B ) Ölçekle çizilirler.
 • C ) Bir yerin kuşbakışı görünüşüdür.
 • D ) Bir yeri tarif ederken yararlanılırlar.

4

Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.
(....) Maki, karasal iklimin bitki örtüsüdür.
(....) Ülkemizde çayın yetişmesi için uygun iklim koşulları sadece Doğu Karadeniz kıyılarında vardır.
(....) Fiziki haritada akarsu ve göller yeşil renkle gösterilir.
(....) Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur.
(....) Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde her mevsim yağış görülür.

 • A ) YDYYY
 • B ) DDYYD
 • C ) YYYYD
 • D ) YDYYD

5

Doğu Anadolu Bölgesi'nin temel geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A ) Sanayi
 • B ) Madencilik
 • C ) Hayvancılık
 • D ) Turizm

6

Aşağıdaki ürünlerden hangisi sadece Karadeniz Bölgesi'nde yetişir?

 • A ) Domates
 • B ) Patates
 • C ) Buğday
 • D ) Çay

7

Doğal afetler ,ani biçimde meydana gelen olaylardır. Sel, deprem, heyelan, çığ erezyon birer doğal afettir. Doğal afetlere karşı çeşitli önlemler alınabilir.
Aşağıdakilerden hangisi, sele karşı alınabilecek önlemlerden değildir?

 • A ) Dere yataklarına ev yapılmasını önlemek
 • B ) Çıplak yerleri ağaçlandırmak
 • C ) Yağmur sularının akabileceği kanallar yapmak
 • D ) Binalardaki kat sayısını artırmak

8

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Karınca yuvalarının ağzı kuzeyi gösterir.
 • B ) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
 • C ) Minarelerin kapısı güneyi göstermektedir.
 • D ) Pusulaların renkli ucu kuzeyi gösterir.

"5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çevre Sorunları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5.Sınıf Doğal Afetler ve İnsan Üzerindeki Etkileri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.