S:1

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? sorunun cevabı "Madencilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Bazı doğal afetlerin oluşumunda hava olayları ve insanların yaptığı hataların da etkisi vardır. Aşağıdaki afetlerin hangisinde bu etkilerden söz edilemez? Deniz, bir kutuyu yatay doğrultuda 100 m ileriye götürmek istiyor.Kutuyu aşağıdakilerden hangisindeki gibi götürürse, fiziksel anlamda en az iş yapmış olur? Lidya mimarisinin en önemli yapı grubunu - - - - oluştururdu.Verilen cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Para biriktirmeye 350 lirayla başlayan Hülya her ay parasının üzerine 100 lira eklerse 5. ay sonunda kaç lirası olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Körle yatan, ............. kalkar. atasözü aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın konusu olamaz? Metresi 14 TL olan perdeden 5 metre 75 santimetre alırsam satıcıya kaç TL vermek gerekir? İstanbul a hiç gittin mi cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? 8-11-14-17-20-23-26-29-32 örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine özel konum denir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin Özel Konumu ile ilgili değildir? "Çay" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde dere anlamında kullanılmıştır? Allahı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya ................. denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında yenilmiş ve yönetim değişikliğine uğratılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? On iki yaşında var mıydı? Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar altında sarı, süzgün, küçük yüzüne; genişlememiş kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zayıf iz düşümleri görülen kaslarına; yırtık gömleğiyle paçaları parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duran narin vücuduna bakılsa belki daha küçük zannedilirdi.Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır? Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır? Aşağıdakilerden hangisi poziti- vizm akımının temsilcilerindendir? Tarihin en güzel topraklarını terk edip gelmiş , hayattan ümidi kesmiş, ağlamayı bile unutmuş. cümlesinde ,altı çizili sözcüklerdeki ses olayları ,sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır? 12 ■ sayısı 5 ile kalansız bölünen bir çift sayıdır. Bu sayının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Celal : May I come in?Cansu : ........................ Ardışık üç doğal sayının toplamı 66 dır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? Dört yılda bir yapılan olimpiyatlar ya da bir şehirde her yıl kurulan fuarlar aşağıdaki ilişki türlerinden hangisine örnek olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ilköğretim haftası ne zamandır? Ey hayâlün halveti nakd-ı revânum mahzeni Gözyaşı olur revân her dem hayâl itsem seni Lutf umup senden ser-i kuyunda tutdum meskeni Gel gözüm nûru Fuzûlî tek çok ağlatma meni İncinmez mi hâtırun munca figânumdan menümBu dizeler hangi nazım şekliyle yazılmıştır? Hangi tümcede özel adın yazılışı doğrudur? Doğadaki bütün canlıların yuvası vardır. Aşağıdaki canlılarla yuvaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin tadına bakmak tehlikelidir ? Tanrı inancı, Baba-Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesiyle şekillenmiş olan din aşağıdakilerden hangisidir? Göçmen kuşlar sıcak ülkeleri tercih eder.Yukarıdaki cümlede kaç tane çoğul isim vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır? Bir çıkarma işleminde eksilen 45, fark 15 ise çıkan kaçtır? Canlıların yapısı, beslenmesi, barınması ve geliş- mesiyle ilgili yasa aşağıdakilerden hangisidir? Kâzım Karabekir Paşa, Doğu Anadoluda görev yaptığı sırada askerî faaliyetlerinin yanı sıra, Birinci Dünya Savaşı sırasında anasız babasız kalan dört bin kadar çocuğa sahip çıktı. Karabekir Paşa Gürbüzler Ordusu adını verdiği bu çocuklar için karargâh hâline getirdiği Sarıkamışta okullar açtı.Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin görevlerinden biri değildir? Düzensiz nüfus artışı yoksulluğun artmasına neden oluyor.'' cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir