Sor

4. Sınıf İslam'ın Şartları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İslam nedir?


İslam, Allah'a (c.c.) teslimiyet ve itaat göstermeyi, O'nun emirlerine uymayı ve O'na karşı tam bir bağlılık sergilemeyi ifade eder.

Dinimiz İslam; Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi dindir. İslam dinini kabul eden kişiye Müslüman denir.

İslam inancının temel prensipleri arasında Allah'ın (c.c.) birliğine inanmak, peygamberlerine ve ilahi kitaplarına inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve mümkünse hacca gitmek bulunur.

İslam'ın temel amacı, insanların dünya ve ahiret hayatında mutluluk ve huzur bulmalarını sağlamak, insanlar arasında adaleti ve dürüstlüğü teşvik etmek ve insanların manevi ve ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır. İslam ayrıca, insanların Allah'a (c.c.) karşı sorumluluklarını ve insanlar arasındaki ilişkilerdeki hak ve görevleri açıklar.

İslam'ın Şartları


→ Kelime-i şehadet getirmek.
→ Namaz kılmak.
→ Zekât vermek.
→ Hacca gitmek.
→ Oruç tutmak.

Kelime-i Şehadet Getirmek;
Kelime-i Şehadet:
"Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh" demektir.

Anlamı; "Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed(s.a.v.) Allah’ın kulu ve resulüdür."

Kelime-i Şehadet getirmek Müslümanlığın ilk şartıdır. Bu sözleri gönülden söyleyen kişi Müslüman olur.

Kelime-i Şahadet, bir kişinin Allah'ın (c.c.) birliğine ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna inandığını ve kabul ettiğini beyan etmesidir. İslam'a giren bir kişi, bu cümleyi içtenlikle söyleyerek ve anlamını kabul ederek Müslüman olur ve İslam dünyasının bir üyesi sayılır.

Namaz Kılmak
Dinimizde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz kılmak farzdır.

Günde beş vakit namaz kılmanın akıllı, ergenlik çağına gelmiş her Müslüman’a farzdır.

Oruç Tutmak
Müslümanların iradelerini güçlendirmeyi, sabır ve disiplin kazanmayı ve ihtiyaç sahiplerine karşı duyarlılığı artırmayı amaçlar. Oruç imsak vaktinden itibaren güneşin batışına, akşam ezanı okununcaya kadar hiçbir şey yiyip içmemektir. Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, her Müslüman’ın ramazan ayında oruç tutması farzdır.

Hastalık, yolculuk gibi mazeretlerinden dolayı oruç tutamayanların, her gün için ramazan ayından sonra tuttukları oruca kaza orucu denir.

Zekat Vermek
Farz ibadetlerden bir diğeri de zekattır. Zekat, mal ile yerine getirilen bir ibadettir. Zengin Müslümanların her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekat adı verilir.

Zekat, İslam'ın beş temel şartından biri olarak kabul edilir ve Müslümanların Allah'a (c.c.) olan bağlılıklarını gösterir, manevi değerlerini güçlendirir ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin refahını artırmayı amaçlar.

Hacca Gitmek
Hacca gitmek, İslam'ın beş temel şartından biridir ve maddi ve fiziksel olarak gücü yeten Müslümanların bir kez ömürlerinde Kâbe'yi ziyaret etmek için Mekke'ye düzenlenen dini bir yolculuktur. Hac, Müslümanların manevi bir arınma ve yeniden doğuş yaşamasına yardımcı olmayı amaçlar ve İslam dünyasının birliğini ve eşitliğini simgeler.

İhram; normal zamanlarda serbest olan bazı şeylerden uzak durmak demektir.

Tavaf; Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmek demektir.

Sa’y; Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı adımlarla yedi kez gidip gelmek demektir. Sa’y, Safa’dan Merve’ye dört kez gidip Merve’den Safa’ya üç kez gelinerek yerine getirilir.

Vakfe : Haccın farzlarından birisi olarak Mekke’nin Arafat denilen bölgesinde Zilhicce’nin dokuzuncu gününe rastlayan arife günü öğle vaktinden Kurban Bayramı’nın ilk günü güneş doğuncaya kadar bir müddet beklemek suretiyle yapılır.
1

İlahi kitapların asıl gönderiliş amacı hangisi olabilir?

 • A ) İnsanları geçmiş ve gelecek hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
 • B ) İnsanları doğruluğa, mutluluğa ve huzura ulaştırmak için yol göstermektir.
 • C ) İnsanları tarih hakkında doğru bilgilendirmektir.
 • D ) İnsanların birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğini öğretmektir.

2

Kur'ân'ın 114 bölümünden her birine ne ad verilir?

 • A ) Cüz
 • B ) Sure
 • C ) Ayet
 • D ) Suhuf

3

Kur'an-ı Kerim İslam halifelerden ......I...... zamanında kitap haline getirilmiş, ......II...... zamanında ise çoğaltılmıştır.
Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağı­dakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A ) I: Hz. Ebubekir / II: Hz. Osman
 • B ) I: Hz. Osman / II: Hz. Ebubekir
 • C ) I: Hz. Ömer / II: Hz. Osman
 • D ) I: Hz. Ali / II: Hz. Ömer

4

Bugün İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesinde ve bazı müzelerde Hz. Osman ve Hz. Ali döneminden kalma Kur'an-ı Kerimlere sahibiz.
Bu durumdan çıkarılabilecek en genel sonuç asağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A ) Kur'an-ı Kerim'in çalısmaya önem verdiği
 • B ) Kur'an-ı Kerim'in aslını koruduğu
 • C ) Türklerin müzelere gereken önemi vermediği
 • D ) Dört halifenin okuma yazma bilmediği

5

Kur'ân-ı Kerim'de yer alan sure, ayet ve cüz bölümlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) sure,cüz,ayet
 • B ) ayet,cüz,sure
 • C ) cüz,sure,ayet
 • D ) cüz,ayet,sure

6

Hangi seçenekte Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir?

 • A ) Fâtiha-Bakara
 • B ) İhlâs-Mâide
 • C ) Kevser-Bakara
 • D ) Fâtiha-Nâs

7

Kur'ân-ı Kerim'in ilk emri ve içinde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) Oku!- Fatiha Suresi
 • B ) Elbiseni temiz tut!- Alak Suresi
 • C ) Oku!- Alak Suresi
 • D ) Allah'a inan!- Fatiha Suresi

8

Kur'an'ı ezbere bilen sahabelerin savaşlarda ölmesi hangi tedbirin alınmasına sebep olmuştur?

 • A ) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltımasına
 • B ) Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesine
 • C ) Kur'an-ı Kerim'in toplanmasına
 • D ) Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına

"4. Sınıf İslam'ın Şartları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf İmanın Şartları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.