S:1

Kurânın 114 bölümünden her birine ne ad verilir?

Kurânın 114 bölümünden her birine ne ad verilir? sorunun cevabı "Sure" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıda Yeşilay kulübünün “Temiz İnsan, Temiz Çevre” adlı projesi ilgili hazırladığı afişler verilmiştir. Hangisi bu afişlerden biri olamaz? Hafif yaralanmalarda morarma ve şişliği önlemek için ne yapılmalıdır? Osmanlı Devleti’ nde Türkçülük akımı ilk defa ne zaman devlet politikası haline gelmeye başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? ‘’Mert, hayalinin iyi bir yüzücü olabilmek olduğunu söylüyor.’’cümlesinde  soyut anlamlı sözcük hangi seçenekte verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? 280 kilogram bulgurun önce 190 kilogramı, sonra kalanın yarısı satıldı. Geriye kaç kilogram bulgur kaldı? Bir basamaklı en büyük sayının 5 eksiği kaçtır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?28 -.... = 24 ÷ 3 Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir? Kurban ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ahmet 650 dakika, Mehmet ise 10 saat uymuştur. Buna göre Ahmet Mehmet’ten kaç dakika fazla uyumuştur? Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi demir yolu taşıtıdır? Kamil, oyuncak arabasının pilini değiştirerek yeni aldığı pilleri taktı. Arabanın çalıştırma düğmesini açtığında arabanın çalışmadığını gördü.I. Taktığı pilin gücünün yetersiz olmasıII. Pillerin kutuplarının, pil yuvasındakilerle çakışmamasıIII. Arabanın içindeki devrede kopukluk olmasıKamil' in arabasının çalışmamasının nedeni yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir? Ramazan ve Kurban Bayramları nasıl kutlanmaz? “Fırsat kaçtıktan sonra o işten yarar beklemek” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? 16 kalemin bir düzinesi satılırsa geriye kaç kalem kalır? "4, 0 ve 3" rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek üç basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? “Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum.” Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Kur´an-ı Kerim´le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal haklarındandır? Rönesansla birlikte felsefi psikolojinin konusu “zihin” oldu. İnsan zihni J. Locke ( 1632-1704) ve D. Hume (1711-1776) gibi empirist düşünürler tarafından ele alındı. Bilginin kaynağının duyum olduğunu ileri süren empirizme göre zihin doğuştan boş bir levha gibidir, deneyimlerle dolar. Karmaşık fikirler ve yüksek zihinsel işlevler basit fikirler arasında kurulan çağrışımlardan meydana gelir.Burada açıklanan felsefi yaklaşımın psikolojiye yaptığı etki aşağıdakilerden hangisidir? Burcu’nun yaptığı hangi davranış yanlıştır?      'Testlerdeki sekizinci soruyu çözemedim'' Bu cümlede ön ad olan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmeye örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir kelime vardır?   Güzel kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? Son yıllarda mahallemizdeki tek katlı evler yıkıldı. Bunların arsalarına 20-25 daireli çok sayıda apartman yapıldı. Sokaklar kalabalıklaştı, trafik yoğunluğu arttı.Buna göre bu mahallede aşağıdaki mesleklerden hangisine olan ihtiyacın artması beklenmez? Bir işçinin 20 saatte tamamlayabildiği bir iş için, aynı nitelikteki 4 işçi aynı anda işe başlıyorlar. İşin yarısı bittiğinde iki işçi işten ayrılıyor ve kalan işçiler işi tamamlıyor. Buna göre işin tamamı kaç saatte bitmiştir? Hıristiyanlıkta merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi olan ve dini liderine “Patrik” denilen mezhep hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? (+12) - (-10) + (-6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında 'kitap' haline getirilmiştir? I. Kalınlığı her yerde aynıdır.II. Yer kürenin en ince katmanıdır.III. Yapısında kayaç ve madenler bulunur.Yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? “ MONDAY ………..  WEDNESDAY”Boşluğa aşağıdaki hangi gün adı yazılmalıdır? Sıffin Savaşı’nın, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?  Düştüğü için kolu kırılmış. tümcesi için hangisi doğrudur?  Toros Dağları ……………..Bölgemizde yer alır. Ertan’ın söylediği “3a7” sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18 ise “a” kaçtır? I. Because it is dangerous.II. I would rather do extreme sports.III. I need some sports safety items for doing it.IV. One of them is base jumping.Cümleleri anlamlı bir bütün oluşturan sıralamayı işaretleyiniz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir