S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? sorunun cevabı "Onu okumak bizim için yeterlidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Kalansız bir bölme işleminde; bölünen 244, bölüm 14’dir. Bölen kaçtır? Halife Ali bin Ebu Talib ile Hz. Aişe’nin taraftarları arasında, miladi 656 yılında Basra’da gerçekleşen muharebe, tarihte hangi isimle anılır?  “Beyaz tüyleri, siyah gözleri ile Karabaş bize baktı.” Cümlesinde varlığın rengini bildiren sözcükler hangisidir? Dünyamızın yıllık hareketi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? Bir toplantıda üyelerden bir ya da birkaçı tarafından bir sorunun çözümü için başkanlığa bildirilen görüşe (...) denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  fifftythree sayısı hangisidir? Bir işe karar verip olmasını istediğimiz zaman aşağıdakilerden hangisini söyleriz? “(...) Çehov diyor ki: “At hırsızlarını anlattığı zaman, at çalmanın kötü olduğunu da  eklememi isteyenler oluyor; yalnız bu kişiler düşünmüyor ki bu benim değil yargıçların işidir.”      Bu parçada sanatla ilgili en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmıştır? Kelebekler bozulmamış doğanın, temiz çevrenin göstergelerinden biridir. Son yıllarda sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde kelebekler, soylarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Öteki canlılara oranla çok daha narin yapıları olduğu için doğal dengenin bozulmasından en fazla onlar etkileniyor. Doğal yaşam alanlarının daralması, sayılarının azalmasına neden oluyor.Bu parçaya göre kelebeklerin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Oyun hamurundan yapılan yarıçapı 4 cm, yüksekli-ği 20 cm olan silindir bozularak yarıçapı 2 cm olan kürelerden en fazlakaç tane yapılabilir? (r= 3) Meltem günde 2 litre su içiyor. Meltem 1 haftada kaç litre su içer? Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslam’a davet içintopladığında,“Eyinsanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir orduolduğunusöylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünküsenin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler.Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır?  Gıdalara ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerimizi Tarım ve Gıda Bakanlığının hangi numaralı  Alo Gıda hattına bildirmeliyiz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Aşağıdaki eklerden hangisi, sözcüklere daima aynı biçimde değişmeden eklenir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Bir tanesi 250 mL olan ilaçlardan günde 8 tane satan bir eczane 5 günde kaç litre ilaç satar? Aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir? İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huyları ve ortaya konan davranışları anlatmak için kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? The teacher asked students to send their homework as an email - - - - .  Besmelenin anlamı nedir?  Döllenme, zigot, embriyo, fetüs, bebek.Yukarıdaki ifadelerin sıraya koyulmuş olarak yazılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.  Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir? "Sınıf" sözcüğü için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki şiir türleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Adayı en ıssız köşelerine ( 1 ) kıyılarına ka­dar dolaştık ( 2 ) yerlere atılmış bir çöp ( 3 ) bir kâğıt parçası ( 4 ) bir meyve kabuğu bile bulamadık.Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmalıdır?  Aşağıdaki coğrafi faktörler ile sebep olduğu doğal afet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin kullanıldığı alanlar arasında yer alır?I. UlaşımII. GüvenlikIII. Sağlık        IV. Bankacılık  Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? Aşağıdaki buluşlardan hangisi aydınlatma araçlarının temelini oluşturur? • Elektrik enerjisine dönüştürülebilir.• Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşur.•  Kullanımı sırasında atmosfere zehirli gazlar verilmez.Özellikleri verilen enerji türü aşağıdakilerin hangisinden elde edilmiştir? Çevre kirliği ile ilgili hangi bilgi doğrudur? Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine.…….…..denir. Kanın temizlenmesi………. kan dolaşımı ile sağlanır.Yukarıdaki yazılan ifadede boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Hayalimizde bile göremediğimiz kadar geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müşterek eseri, nihayetsiz caddeler... Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları “gördüm” diye ayrıca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir iş addetmiyorum. Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar…Bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir? “Öğretim kuru, sıkıcı ve ezbere dayalı bilgileri depolamak değil; o bilgileri hayatımızın yaşayan, bize zevk veren bir yönü – hem de vazgeçilmez bir yönü – olarak kavrama ve uygulama sürecidir.“Böyle diyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişir? Bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığı’nda başladığı kabul edilir. İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun yağması ve mevsimlerin oluşması gibi doğa olaylarınımitolojik hikayelerle açıklamıştır. Thales ve eski Yunan düşünürler, doğa üstü güçlere dayalı bu mitolojik açıklamaları reddetmiş ve yerine, doğal olaylara dayalı duyusal verileri esas alan açıklamalar yapmışlardır.Buna göre, bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı iddiası aşağıdaki seçeneklerden hangisine dayandırılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisini göstermemize gerek yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir