S:1

Asağıdakilerden hangisi ayeti tanımlar?

Asağıdakilerden hangisi ayeti tanımlar? sorunun cevabı "Sureleri meydana getiren vahiy ifadeleridir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. KapitülasyonlarII. BoğazlarIII. Dış BorçlarIV. HatayLozan Barış Antlaşması’nın yukarıda verilen maddeleri göz önüne alındığında Misakımilliye’ye aykırı çözülen konular aşağıdakilerden hangisinde doğruolarak verilmiştir?  Motosiklette, aşınma durumuna göre aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesiönerilir? Ay’ın ilk haritasını çıkaran ve Ay’ın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir? My name is Nelson. I am ten years old. I like reading books and playing taboo in my leisure time. My favourite game is dodge ball. I don’t like domino because it is boring. I can draw and paint pictures. It is very enjoyable.Parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Annem bu sene 60 kilo çilek reçeli, 20 kilo vişne reçeli yaptı.Annem çilek reçelini, vişne reçelinden kaç kilo daha fazla yapmıştır? Yüce Allah (c.c.) Hz. İsa’ya hangi ilahi kitabı göndermiştir? wake up / What / time / you / do?     1           2         3       4     5Anlamlı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir? “70, 800, 4” şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Küpün………… ayrıtı ve ……….köşesi vardır.Boşluklara gelmesi gereken sayılar hangisidir? Bir fabrika birinci ay 227, ikinci ay 518, üçüncü ay 929 adet telefon üretmiştir. Bu fabrika üçüncü ayın sonunda toplam kaç adet telefon üretmiş olur? 32.000 mg kaç g' dır? Demircilerin piri denilenGür ve güzel sesi olanZebur’u okuduğu zaman bütün canlılar durup onu dinler ve sesinden dağlar yankılanırYukarıda özeliklerinden bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir? Bir sınıfta bulunan 21 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek dama oynacaktır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynaması şartı ile kaç tande dama tahtasına ihtiyaç vardır? İki bardak süt, yarım litredir. Günde bir bardak süt içen biri bir ayda kaç yarım litre süt içmiş olur?  (1 ay= 30 gün) Bir yada birden fazla ayetten oluşan Kur'an-ı kerim bölümlerine ne denir?  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, bilgisayarla yazılan resmî yazışmalarda Arial dışında aşağıdakilerden hangi yazı tipi ve kaç karakter boyutunun kullanılması esastır? Güney cephesi aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı açılmıştır ?                  Dün gece ne kadar güzeldi âlem,Göklerin şanlı bir mehtâbı vardı,Sevdânın topraktan taştığı bu demGünâh-ı aşkın da sevâbı vardı.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kurtuluş savaşının amacı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?       5 yıl önceki yaşı 18 olan Sevgi' nin 5 yıl sonraki yaşı kaç olur? Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük yoktur?  “ Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz? Aşağıdakilerden hangisinde canlı sayısı diğerlerinden daha az bulunur? “Allahümme salli alâ Muhammed” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  Ülkemiz için “uygarlıklar beşiği, müze ülke” gibi kavramların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Karaciğer hücresinde 24 kromozomu bulanan bir canlının böbrek hücresindeki kromozom sayısı kaçtır?  Günde 12 yumurta satan bir bakkal, 5 günde kaç yumurta satar? Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I. Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan bir nazım şeklidir. Her beytin dizeleri kendi arasında  uyaklıdır.II.  Dört mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şeklidir. Bend sayısı 3-7 arasında değişir. Genellikle aşk, sevgi, yergi, sitem, özlem konularında  yazılır.III.  Bendlerle kurulan nazım şeklidir. Her bendde terkibhane ve vasıta adı verilen iki bölüm vardır. Terkibhane bölümü en az beş beyitten, vasıta ise bir beyitten  oluşur.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki nazım şekillerinin hangisi hakkında bilgi yoktur? “Burun” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir organ adı olarak kullanılmamıştır? 740 X 54 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye neden olur? Dışa vurumculuk olarak da bilinen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Allah ile iletişim kurmak, ondan yardım istemek,ona sığınmak ve ondan bağışlanma dilemeye ne ad verilir? Kuzey ve Doğu yönleri arasında kalan ara yön aşağıdakilerden hangisidir? “Kimsesiz Çocuklar Yardım Vakfı“ adına düzenlenen yardım gecesi için 375 tane bilet basılmıştı. Tanesi 4 TL olan biletlerden 48 tanesi satılamadı. Elde edilen paranın 169 TL’si de gece için harcandı. Vakfa kaç TL kalmıştır? Namazda, vücudun başkalarına gösterilmesi yasak olan yerlerinin örtülmesine ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir