S:1

Asağıdakilerden hangisi sureyi tanımlar?

Asağıdakilerden hangisi sureyi tanımlar? sorunun cevabı "Kuran’ı olusturan her bölümün adına denir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait bir yiyecek değildir? Türkiye’de çok sayıda baraj bulunması akarsularımızın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? “………………, kişilerin internet üzerinde birbiriyle yaptığı görüşmeler ve paylaşımların bütünüdür.” Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? “Allah her şeyi görür”  anlamına gelen Allah’ın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? “Elinde bir demet çiçek vardı.” iletisinde geçen “çiçek” göstergesinin gerçek dünyadaki karşılığı hangi terimle ifade edilir?  Aynı türün sağlıklı tüm bireylerinde aşağıdakilerden hangisi farklılık gösterebilir? “ Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz. Acıma duygusu olmayan kişi her an birilerine kötülük edebilir.Acıma duygusu olmayan kişi ne yapabilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, ne kadar süre ile izinli sayılır? Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi kadrolardan biri değildir? 60 L +300 ml +700 ml işleminin sonucu kaç litredir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilime önem veren ve birçok bilim insanı yetiştiren İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman kutlanır? I - 0,25  = Sıfır tam onda yirmi beş          II -3,06 = Üç tam yüzde altıIII -12,005 = On iki tam binde beşOndalık kesirler ve okunuşlarından hangisi veya hangileri doğrudur? CD: 700 MB,                    Sabit disk: 500 GB,                         Flash bellek: 8 GB,                          DVD: 4,7 GBYukarıda kapasiteleri verilmiş parçaları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.  Bir fiziki haritada kahverengi rengin fazlaca kul­lanılması o bölgenin hangi özelliğini gösterir?  “Bu günkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları bu amacın gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde, milletlerin kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez.            Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini inkâr edemez. Muhakkak ki iyi memur, iyi işçi, iyi tüccar, iyi sanatçı... Kısaca iyi vatandaş daha da okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkacaktır. (2  soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)  Okumanın en önemli faydası nedir?   Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır?  Aşağıdakilerden hangisi karşıya geçişlerde güvenli olmayan yerlerdendir?   Persler ve Medler nerede kurulmuş devletlerdir? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslendiğimizi gösterir ? Milli mücadele aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?  7 bütün ekmek kaç yarım ekmek eder? Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kabe’ye saldırması ve  Allah’ın ebabil kuşları ile ordusunu yok etmesi olayı tarihte hangi adla anılmaktadır? Aşağıdaki organlardan hangisinde fiziksel sindirim gerçekleşmez? Bir hükümet kurulması fikrinin ortaya atıldığı ilk kongre hangisidir?  1 - Bölgesel olarak kurulmuşlardır.2 - İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.3 - Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.Yukarıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi steroitlerin özelliklerinden değildir? mutfağa girince fırında pişen ekmeğin kokusunu alıyor.Bu olayda kokunun alınmasına kadar gerçekleşen,I. pişen ekmekten buharlaşma yoluyla kokulu madde taneciklerinin havaya karışması,II. uyarının beyinde değerlendirilip kokunun alınması,III. kokulu madde taneciklerinin burundaki mukus içinde çözünerek koku almaçlarını uyarmasıolaylar hangi sırayla meydana gelir? "Bu" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl olarak kullanılmıştır? Depodaki 25 kilogramlık şeker torbalarından 10 tanesini kilogramı 2 TL’den sattık ne kadar gelir elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde makale türünün gelişmesini sağlayan etmenlerden biridir?  Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır? Okunuşu “Beş yüz otuz iki bin sekiz yüz yedi” olan sayı hangisidir? Dinimize göre kurban keserken aşağıdakilerden hangisi söylenir?A) Bismillahi AllahüekberB) AllahüekberC) Lailehe illallahD) Sübhanallah Canlılarda görülen eşeysiz üreme şekillerinden bazılarıaşağıda verilmiştir.• Tomurcuklanma• Sporlanma• Bölünme• VejetatifBuna göre bu üreme çeşitlerinin tamamı için,I. DNA eşlenmesiII. Hücre sayısı artışıIII. Farklılaşmaverilenlerden hangileri ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi aşı yapılan yerlerden biri değildir?   ……………………. Yellow and red, you get orange.  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir