Sor

4. Sınıf Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı nedir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı nedir?


Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı, insanların doğru yolu bulmalarına ve yaşamlarını Allah'ın (c.c.) istediği şekilde düzenlemelerine yardımcı olmaktır. Kur'an, insanlara rehberlik eden, ahlaki değerler ve yaşam prensipleri sunan, insanların dünya ve ahiret hayatında mutluluk ve huzur bulmalarına yönelik ilahi mesajlar içerir.

Kur'an-ı Kerim, insanlara rehberlik etmek, onları doğru yola davet etmek ve onlara yaşamlarında uygulayabilecekleri ahlaki değerler ve ilahi prensipler sunmak amacıyla gönderilmiştir. Kur'an, İslam dininin temel kaynağıdır ve Müslümanların inandığına göre Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim Niçin Gönderilmiştir?Kur'an-ı Kerim, insanların doğru yolu bulmalarına rehberlik eder. Kur'an'da, inanç, ibadet, ahlak, adalet ve toplum düzeni gibi konularda detaylı bilgiler ve hükümler bulunur.

Kur'an-ı Kerim, İslam'ın temel inançları ve imanın esaslarını açıklar. Allah'ın birliği, peygamberler, kitaplar, melekler, ahiret ve kader gibi konulara değinerek, insanların doğru inanç sistemine sahip olmalarını sağlar.

Kur'an-ı Kerim, insanların yaşamlarında uygulamaları gereken ahlaki değerler ve yaşam prensipleri sunar. Adalet, dürüstlük, merhamet, hoşgörü, sabır ve şükür gibi değerler, Kur'an-ı Kerim'de vurgulanır.

Kur'an-ı Kerim, Müslümanların yerine getirmesi gereken ibadetlerin nasıl yapılacağını ve bunların önemini açıklar. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerin amacı ve değeri, Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatılır.

Kur'an-ı Kerim, insanların dünya ve ahiret hayatında mutluluk ve huzur bulmalarına yönelik prensipler sunar. İnsanların dünyevi sorumluluklarını yerine getirirken, ahiret hayatını da göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurgular.

Kur'an-ı Kerim, geçmişte yaşanan önemli olayları ve peygamber kıssalarını anlatır. Bu olaylar, insanların üzerinde düşünmesi ve ders çıkarması için verilmiştir.
1

Kur'an-ı Kerim'in 20 şer sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir?

 • A ) cüz
 • B ) ayet
 • C ) hizb
 • D ) sure

2

Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özelliklerinden biri değildir?

 • A ) Kur'an 23 yılda parça parça indirilmiştir.
 • B ) Kur'an Hz. Muhammed‟e vahyedilmiştir.
 • C ) Kur'an Hz. Muhammed hayatta iken kitap haline getirilmiştir.
 • D ) Kur'an son ilahi kitaptır ve mesajı evrenseldir.

3

Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir?

 • A ) Fatiha
 • B ) Nas
 • C ) Kevser
 • D ) Bakara

4

Aşağıda verilenlerden hangisi islamın şartlarından birisi değildir?

 • A ) Namaz kılmak
 • B ) Hacca gitmek
 • C ) Sadaka vermek
 • D ) Zekât vermek

5

Akıl ve irade sahibi insanları, kendi istek ve arzularıyla, dünyada ve ahirete mutluluğa eriştiren ilahi kanunların tümüdür.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) İbadet
 • B ) İman
 • C ) İslam
 • D ) Din

6

İslam'ın temel esaslarından biri namaz kılmaktır. Namaz, günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce farz olan bir ibadettir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz olan bir namaz değildir?

 • A ) Sabah namazı
 • B ) Öğle namazı
 • C ) İkindi namazı
 • D ) Teravih namazı

7

Kur'an ayetlerinin indikçe yazıya geçirilmesi;
I. Kur'an'ın bozulmasını önlemiştir.
II. Günümüze kadar gelmesini kolaylaştırmıştır.
III. Anlaşılmasını zorlaştırmıştır.
İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • A ) I ve II
 • B ) II ve III
 • C ) I ve III
 • D ) I, II ve III

8

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından birisidir?

 • A ) Kuranı kerim okumak
 • B ) Mevlit okutturmak
 • C ) Dua etmek
 • D ) Zekat vermek

"4. Sınıf Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı nedir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Amentü Duası ve Anlamı " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.