S:1

Kuran-ı Kerimde toplam kaç cüz vardır?

Kuran-ı Kerimde toplam kaç cüz vardır? sorunun cevabı "30" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki maddelerden hangisi Sabit Oranlar Yasasına uyar?  Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.Yukarıda açıklaması verilen durum hangisidir? “Komşusu açken tok yatan bizden değildir. ”(Hadis-i Şerif)Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 96 litrelik zeytinyağı her biri 3 litrelik şişelere doldurulacaktır. Kaç şişeye ihtiyacımız vardır? Kur’an-ı Kerim ne zaman indirilmeye başlanmıştır? Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Dinamometre ile ilgili verilen ifadelerden han- gisi yanlıştır? Hangi cümlede “de” nin ayrı yazılması gerekirdi? .    “ Ela gözlerine kurban olduğum            Yüzüne bakmaya doyamadım ben            İbret için gelmiş derler cihana            Noktadır benlerin sayamadım ben  “     Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde irgule kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişir?  Yasama sorumsuzluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sabah olunca  ………………………….…….  denir. Anadolu’da ticari koloniler kurarak, çivi yazısını Anadolu’ya getiren uygarlık hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğrus ise D yanlış ise Y koyduğumuzda nasıl bir sırala oluşur?(.....) Uzayda yapılan inceleme, araştırma ve keşif gezilerine uzay araştırması denir.(.....) Roketle fırlatılarak dünya çevresinde yörüngeye oturtulan araçlara gök taşı denir.(.....) En sıcak yıldızlar mavi orta sıcaklar sarı, sıcaklığı en düşük olanlar ise kırmızı renktedir.(.....) Dünyamıza en yakın yıldız Güneş’tir.(.....)  Her şeyi içine alıp yutan gök cismine bulutsu (nebula) adı verilir. İtalya gelişen sanayisine Pazar ve hammadde kaynağı aramak üzere Trablusgarp’ın işgaline yönelmiştir. Buna göre işgalin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?   Kunut duaları vitir namazının hangi bölümünde okunur? Gün olur, alır başımı giderim,                        IDenizden yeni çıkmış ağların kokusunda       II                           III         IVŞu ada senin, bu ada benim,Yelkovan kuşlarının peşi sıra                    VYukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Türkiye Selçuklularının aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağlamamıştır? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli (sesteş) bir kelime yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ekran çeşitlerinden değildir? Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Al­manya'nın yanında girmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tercihinde Almanlara duyu­lan güvenden çok, İtilâf Devletlerine duyu­lan güvensizlik daha etkili olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yar­gıyı destekleyen bir gelişme değildir?  Hz. Muhammed (sav.) Hicret sırasında Sevr Mağarası’nın içinde Hz. Ebu Bekir ile beraber iken müşrikler mağaranın ağzına gelince bütün cesareti ile Hz. Ebu Bekir’e “Korkma Allah bizimle beraberdir.” demiştir.Bu durum Hz. Muhammed (sav.)’in hangi yönünü göstermektedir? Sosyal Bilimler alanında Atatürk ‘ün gayretleri ile aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur? .docx  dosya uzantısı  ne tür dosyadır? “Ayşe, kuş gözlemi için katıldığı kamplarda yeni insanlarla tanışıp yeni dostluklar geliştirmeyi tercih eder. Arkadaşlarıyla birlikte dağ ve orman yürüyüşleri yaparak bütün kuş türlerini severek gözlemlemeye çalışır.”Çoklu Zekâ Kuramı’na göre Ayşe’nin öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 4 deste kitap, 1 düzine kitaptan kaç fazladır? “Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde verdiği hüküm doğru ise iki sevap alır, hatalı ise bir sevap  alır.”Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi, modern şiir geleneğinin özelliklerinden değildir? İki basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? Akın : Auntie, I’m thirsty. Can I have some lemonade, please?Elly : I’m sorry ,- - - - Would you like to drink ayran?  “eski kitap – yeşil örtü – beş kalem – kırmızı çanta – uzun masa – sarı silgi” Yukarıdaki söz gruplarından kaç tanesinde varlığın rengini bildiren sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? I- Yol durumuII- Hava koşullarıIII- Kişisel kullanım farklarıYukarıdakilerden hangileri, bir motosikletin periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır? “703 841 > 703 799 > 703 794 > 703 796 > 703 609”Yukarıdaki sıralamada hangi iki sayı yer değiştirdiğinde sıralama doğru olur? Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? İdeal düzenin, insanlar arasında tam eşitliğin gerçekleşmesiyle mümkün olacağını, bunun için de üretim araçlarının herkese ait olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Rahman sûresinin, 7-8. Ayetleri “Göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın den­geyi bozmayın.” ile çelişmektedir?  Sayıca tek bir varlığı anlatan adlara ne denir? (I) Okuduğumuz yazılı anlatım metinlerinin tamamını aklımızda tutmak zordur. (II) Bunun için okurken notlar almalı, metin üstüne veya yanına belli bellek işaretleri koymalıyız. (III) Ayrıntıları ayıklayarak yazının yardımcı fikirleri ve ana fikri belirlenerek notlar alınmalıdır. (IV) Metinleri okurken veya sunumları dinlerken önemli bölümleri özetlememiz gerekir. (V) Özeti metnin orijinalini aynen aktararak almamız gerekir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindebir bilgi yanlışlığı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir