S:1

Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından birisi değildir? sorunun cevabı "Kurban kesmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
"Ben, bunların birçoğunu alabilirim." cümlesinde hangi zamir türü yoktur? 32b9a sayısı beş ile bölünebilen 5 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayı 3 ile bölünebildiğine göre b yerine kaç farklı rakam gelebilir? Yaşlı adam, bitkin adımlarla bacak-larını hiç bükmeden değnek gibi öne atıyordu; iki büklüm, elindeki bastonunu yere hafifçe vurarak pastaneye doğru yavaş yavaş yü-rüyordu. Ömrümde böylesine garip biçimli bir adam görmemiştim. Daha önceleri de Miller’in pastanesinde onunla her karşılaşmamda tuhaf bir duyguya kapılırdım.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? I. Mustafa Kemal’in savaş yıllarında Maarif Kongresini toplaması eğitime verdiği önemi gösterirI. Millî Mücadele sırasında en şiddetli çarpışmalar Yunanlılara karşı Batı Cephesi’nde yaşanmıştırII. Kuvayımilliye birlikleri Yunan ordusunu Anadolu’dan tamamen çıkarmıştıryukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Tanzimat Edebiyatı’nın ikinci kuşağında yer almaktadır. İstanbul tasvirlerine ağırlık veren yazar, gözlemlerinden yola çıkarak gerçekçi bir sanat anlayışına ulaşmıştır. Sanatlı yazma hevesine kapılarak gereksiz benzetme ve sanatlardan, Farsça tamlamalardan kendini kurtaramamıştır. Az sayıda eser vermesine rağmen edebiyatımıza roman ve hikâye alanında önemli katkıda bulunmuştur. Esir kız Dilber’in maceralarını anlattığı ʻʻSergüzeştʼʼ romanı ile üne kavuşmuştur. Bu eserin tasvir bölümlerinde süslü, karşılıklı konuşmalarında ise sade bir dil kullanmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? “Kuru” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır? “Atatürk bizim başöğretmenimizdir.” cümlesinde “Atatürk” ve “başöğretmen” sözcükleri yapısına göre ne tür sözcüklerdir? Tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir evrak değildir? Navigasyon cihazları, telekomünikasyon işlemleri, uydular, uçaklar gibi örnekler veren Bilişim öğretmeni aşağıdaki BİT alanlarının hangisinden bahsetmektedir? (...) Canlı kalıntıları günümüze kadar gelebilir.(...) Mercan kalıntısı fosil olamaz.(...) Dünya’nın şekli geoiddir.Verilen ifadelerin D-Y sıralaması nasıldır? Pirinç, bulgur, patates ve balda bol miktarda bulunan besin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygu değildir? "Sıcak su musluğu kırmı­zı, soğuk su musluğu da yeşil renkle belirtilmiştir."Cümle­sinde suyun özelliklerini han­gi sözcükler bildirir? Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa nerede açıklanmıştır? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(......) Haccın vakti ile Ramazan Bayramının vakti aynı zamana denk gelir.(......) İhram, Veda tavafı ve Vakfe haccın farzları arasında yer alır.(......) Hac, insanlar arasındaki makam ve mevki farkını artırır.(......) Hac, hicretin 8. yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda yönetim alanında yapılan ıslahatlardan biri değildir? "Adil yargılanma" aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir?  Bir ülkedeki yetişmiş bilim insanlarının başka ülkelere göç etmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? I.1 ile 50 arasında 7’nin katı olan 7 doğal sayı vardır.II.12’nin doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 6’dır.III.15’in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur.Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?  Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi hitap ettiği kitleye sesleniş bakımından diğerlerinden farklıdır?                                           -  Birbirini tanıyan iki kişi arasında  yazılır.-   Eşe, dosta, akrabaya  yazılır.-   En belirgin niteliği içten geldiği gibi  yazılmasıdır.Bu özellikler aşağıdaki mektup türlerinden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan bir tanesi değildir? “Sıcak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde  mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atebetü’l Hakâyık için söylenemez? “Beyaz tüyleri, siyah gözleri ile Çomar bize baktı.” Cümlesinde varlığın rengini bildiren sözcükler hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Anahtarın kilidi açması……………….. hareketine örnektir.” Cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini bildiren bir sözcük vardır? Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin hayatımızı kolaylaştırdığı durumlara örnektir? Nüfusun dünya üzerindeki dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 1140  bardak 12’ li kutulara, kutularda  5’ erli kolilere yerleştirilmiştir. Kaç koli bardak olmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gerçek öznedir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Cem günde 3 şeker yiyor. Cem 12 günde kaç şeker yer?  ‘’Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır’’ Mustafa Kemal’in bu sözü hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir? '' Sabahları mutlaka spor  ........ '' Yukarıda verilen cümlede geçen altı çizili yere iş, oluş, hareket bildiren kelimeyle tamamlarsak hangisi olur ? Kur’ân-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinin bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir? Hücrede enerji üreten organel aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir