Sor

4.Sınıf Kuranı Kerim Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Kuranı Kerim'i Tanıyalım.


Kur'an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilen ve İslam dininin temel kaynağı olan kutsal kitaptır. Kur'an, Allah'ın (c.c.) sözüdür ve Hz. Muhammed'e Cebrail (a.s.) aracılığıyla vahiy yoluyla indirilmiştir.

Kur'an, Müslümanların yaşamlarında rehber olarak kabul edilir ve İslam'ın temel öğretilerini içerir.

Kutsal Kitaplar ve Gönderildikleri Peygamberler
~ Tevrat → Hz. Musa
~ Zebur → Hz. Davut
~ İncil → Hz. isa
~ Kur’an-ı Kerim → Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kur’an-ı Kerim'in Özellikleri


→ Kur’an-ı Kerim, ilahi kitapların sonuncusudur.
→ Kur’an-ı Kerim, Müslümanların kutsal kitabıdır.
→ Kur’an, Yüce Allah (c.c.) tarafından indirilmiştir.
→ Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak yazılmıştır.
→ Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) sözlerinden oluşmaktadır.
→ Kur’an-ı Kerim, tüm insanlara hitap eden evrensel bir kitaptır.
→ Kur’an-ı Kerim, 114 sureden oluşmaktadır.
→ Kur’an, indirildiği hâliyle günümüze kadar ulaşmıştır.
→ Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 6666 ayet vardır.
→ Kur’an-ı Kerim olaylara ve durumlara göre yirmi üç yıl boyunca parça parça indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim‘in İç Düzeni


Kur’an-ı Kerim’in kendine has bir düzeni vardır. Kur’an’ın iç düzenine ilişkin kavramlar ayet, sure ve cüzdür.

Ayet => Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ayet denir. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 6666 ayet vardır. Ayetlerin uzunlukları birbirinden farklıdır.

Mekke Dönemi’nde indirilen surelere "Mekki sure", Medine Dönemi’nde indirilenlere ise "Medeni sure" denir.

Sure => Kur’an-ı Kerim’de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere sure denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure vardır. Sureler besmele ile başlar. Surelerin uzunlukları birbirinden farklıdır.

En kısa sure üç ayetten oluşan Kevser Suresi, en uzun sure 286 ayetten oluşan Bakara suresidir.

Tevbe suresi dışındaki bütün surelerin başında besmele vardır.

➤ İlk Sure => Fatiha Suresi
➤ Son Sure => Nas Suresi
➤ En Uzun => Sure Bakara Suresi
➤ En Kısa => Sure Kevser suresi

Cüz => Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kur’an-ı Kerim’de otuz cüz vardır.

Hatim => Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar okunup bitirilmesine hatim denir.

Hafız => Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberleyen kimsedir.

Hizb => Kur’an’ın her beş sayfasına denir. Bir cüz, dört hizbden meydana gelmektedir.
1

İslam'ın temel esaslarından biri namaz kılmaktır. Namaz, günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce farz olan bir ibadettir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz olan bir namaz değildir?

 • A ) Sabah namazı
 • B ) Öğle namazı
 • C ) İkindi namazı
 • D ) Teravih namazı

2

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasının en önemli nedenlerindendir?

 • A ) Herkesin evinde Kur'an-ı Kerim olması istenmesi.
 • B ) İslam'ın yayıldığı bölgelerde Kur'an-ı Kerim ihtiyacının ortaya çıkması.
 • C ) Kimsenin Kur'an-ı Kerim bilmiyor olması.
 • D ) Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesinin zor olması

3

Kelime-i tevhitte aşağıdaki hususlardan hangisi vurgulanır?

 • A ) Allah'ın (c.c.) varlığı, kudreti, yüceliği ve ölümsüz olduğu
 • B ) Allah'ın (c.c.) her şeyi en güzel şekilde yarattığı ve insanın hizmetine sunduğu
 • C ) Allah'tan (c.c.) başka ilah olmadığı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) onun elçisi olduğu
 • D ) Allah'ın (c.c.) her şeyi gördüğü, bildiği ve işittiği ve insanı sorumlu kıldığı

4

Doğru sözlü olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir?

 • A ) Emanet
 • B ) Sıdk
 • C ) İsmet
 • D ) Tebliğ

5

Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı hangisidir?

 • A ) Emanet
 • B ) İsmet
 • C ) Sıdk
 • D ) Fetanet

6

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

 • A ) Hiçbir şekilde değişmeden bize ulaşmıştır.
 • B ) Tüm insanlara hitap eder.
 • C ) Sorumluluklarımızın neler olduğunu öğretir.
 • D ) Onu okumak bizim için yeterlidir.

7

Allah'ın gönderdiği son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) İncil
 • B ) Tevrat
 • C ) Kur'an-ı Kerim
 • D ) Zebur

8

Müslümanların, mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekât denir.
Yukarıda açıklaması yapılan zekat kimlere verilmez?

 • A ) Fakirlere
 • B ) Yoksullara
 • C ) Borcu olana
 • D ) Zengine

"4.Sınıf Kuranı Kerim Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf İslam'ın Şartları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.