S:1

Doğru sözlü olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir?

Doğru sözlü olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir? sorunun cevabı "Sıdk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kaymakamlar tarafından yönetilen yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 45, kalan 8 olduğuna göre bölünen kaçtır? Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Onlar - - - - kitabı ve benim - - - - (Hadis-i şerif)Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? Adres sormaya hangi cümle ile başlarsınız? Amasya Genelgesinin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Kurtuluş Savaşının dayanacağı temel güç açıkça vurgulanmıştır? Bertan' ın12 kalemi vardır. Bertan, kalemlerinin yarısını kardeşine veriyor.Bertan' ın geriye kaç kalemi kalır? 58904 doğal sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Burak : ............................... becauseI dont know the meaning of the word obstacle.Mother : Can it be in your school bag? "Kokmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır? ........................... ve ....................... oyun oynamak için güvenli olmayan yerlerdir. Cümlesinde noktalı yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? Aşağıdaki sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Bu bilgiye göre hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır? Atatürk ... ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez. demiştir.Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Çevremizde çeşitli ağaçlar görürüz. Fakat bu ağaçların ortak özelliklerini yansıtan, o ağacı o ağaç yapan şey, yani ağacın asıl varlığı insanın zihninde mevcuttur. Düşüncenin dışında ve ötesinde bir nesnel dünya yoktur.Platon bu görüşüyle aşağıdaki kavramlardan hangisini temele almaktadır? Resmi yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara yazılan resmi yazıya ne ad verilir? Hava direnci aşağıdaki araçlardan hangisinin hareketini kolaylaştırır? Doğal (filogenetik) sınıflandırmada seçeneklerdeki faktörlerden hangisi dikkate alınır? Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi periyodik sistemin oluşumuna katkı sunmamıştır? Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi fosil yakıt değildir? Hangisi kınama gerektiren bir fiil değildir? Aşağıda haritaların özelliklerine ilişkin bazı bilgiler verilmiştir.I. Kuşbakışı görünümII. Belirli oranda küçültmeIII. Düzleme aktarmaBuna göre, bölgenin haritası değil de, krokisi hazırlansaydı yukarıdaki özelliklerden hangilerine ihtiyaç duyulmazdı? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapar? Aşağıdakilerden hangisi görmek, bakmak ile ilgili değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi dinler arası ilişkiler ile ilgilidir? Türk şiirinin tamamiyle Avrupai bir görünüş almasındakipayı büyüktür. Onun şiiri, şekil bakımından Avrupaiolduğu gibi iç unsurlarıyla da tamamiyle Batılıdır. Anlamınbir beyitte tamamlanması geleneğini ortadan kaldıraraksone şekline büyük rağbet kazandırmış, divan şiirininmüstezat şeklini serbest müstezata çevirmiştir?Bu parçada sözü edilen şairle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İzmir İktisat Kongresinin başkanlığını yapan Kazım Karabekir ... alınan kararlar milli bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak. demiştir.Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Emre : KırmızıEren : Sarıİzel : YeşilKarşıdan karşıya geçerken, hangi öğrencinin söylediği ışıkta geçmeliyiz? - Olumlu tutum geliştirmek için hangi duygularımızı öne çıkartmalıyız?- Dikkat nereye giderse yaşam o yönde ilerler. Güvensizlik, korku, öfke, bencillik gibi duygularla hayatımızı yönetmek istemeyiz değil mi? Bizi güçlendirecek duygulara ihtiyacımız var.Bu parça aşağıdakilerin hangisine örnektir? Bir müminin ramazan ayının son on gününü mescitte ibadet ederek geçirmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Hz.Hatice ile evliliğinden olan çocuklarından değildir ? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? 50' nin 50 fazlasının 2 eksiği kaçtır ? Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisi İslam dinince hoş görülmez? Gazların özellikleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Günümüzün modern tıbbında hastalıkların tanısında ve tedavisinde hekimlere kılavuzluk etmek amacıyla mühendislerin geliştirdiği cihazlar kullanılır.Buna göre;I. manyetik rezonans görüntüleme cihazı, I. tomografi cihazı,II. ultrason cihazıverilen cihazlardan hangileri biyo- medikal cihaza örnektir? Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi gelişmelerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır ? Tanzimat edebiyatı, 1860 tarihinde Şinasi ile Agah Efendinin ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvali çıkarmalarıyla başlamıştır.Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki deği-şikliklerin hangisiyle giderilebilir? Aşağıdaki bölgelerden hangisinde heyelan olayı sık görülür? Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek mallardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir