S:1

Kurân-ı Kerim, mesajlarında dil, ırk, coğrafya ve zaman ayrımı yapmaksızın tüm insanlara doğru yolu göstermektedir. Bazı ayetlerde Ey kullarım, Ey insanlar gibi hitap şekillerinin bulunması bu durumun açık bir örneğidir. Kurân-ı Kerimin bu özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kurân-ı Kerim, mesajlarında dil, ırk, coğrafya ve zaman ayrımı yapmaksızın tüm insanlara doğru yolu göstermektedir. Bazı ayetlerde Ey kullarım, Ey insanlar gibi hitap şekillerinin bulunması bu durumun açık bir örneğidir. Kurân-ı Kerimin bu özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Kur’ân evrensel bir kitaptır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
“Mustafa kemal Atatürk, 19 mayıs 1919’da samsun’a ayak basmıştır.”cümlesinde kaç kelime büyük harfle yazılmalıydı? T.C. Anayasası'na göre Genelkurmay Başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur? Ramazan ayında yatsı namazından sonra evde ya da camide bireysel veya cemaatle kılınan sünnet namazına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? “Bahar geldi mi çiçekler açar ” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?  Bir traş bıçağı firması yeni ürünüyle ilgili araştırmayı hangi  örnekleme uygulaması daha uygun olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” anlamı vardır?  İki basamaklı en büyük doğal sayı, iki basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır? 97-18= ? soru işaretinin yerine gelecek sonuç için hangisi doğrudur? Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır? Yüce Allah’ın kendine özgü bütün isim ve sıfatları ile tek ilah olduğuna inanmaktır. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca Allah’a ibadet etmektir.Yukarıda hangi kavram anlatılmıştır? Bu kamyonda,I.    Kamyondaki tuğla sayısını azaltmak,II.   Kamyondaki tekerlek sayısını arttırmak,III.  Lastiklerin genişliklerini azaltmak,işlemlerinden hangileri yapılsaydı çamura batmadan ilerleyebilirdi?  Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in anne ve babasının adı nedir?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?   Aşağıdaki özelliklerden hangisi Avarlara ait değildir?  1699 yılında Karlofça Antlaşması’nın imzalanmasına aracılık yapan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi'nin hazırlanması çalışmalarında bulunan kişilerden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı görülür? Plazmalarla ilgili;I. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler.II. İyonlardan oluşmuşlardır.III. Gökkuşağının oluşumunu sağlarlar.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul addır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinde farklıdır ? "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin."    (Maide suresi 6.ayet) Ayet meali namazın şartlarından hangisi ile ilgilidir? Uhud Savaşı hangi yılda gerçekleşmiştir? 16 tane bilyeyi 4 desteye tamamlamak için kaç bilyeye ihtiyacımız vardır? Ekonomik değere sahip kayaçlara..............denir. İfadesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? İnsanın, Allah’ın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir? Aşağıdaki metabolizma olaylarının gerçekleşmesi için verilenlerin hangisinde ATP molekülünün hidrolizine gerek yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kipinde anlam kayması (kip Kayması) vardır? Dünyamız aşağıdaki geometrik şekillerden hangisine benzer? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde siyasi-itikadi mezheplerden biri değildir? Saf X sıvısı sabit basınçta donma sıcaklığında katı hale geçmektedir.Buna göre;I. Düzensizliği azalır.II. Sıcaklığı azalır.III. Potansiyel enerjisi artar.yargılarından hangileri doğrudur? 42 den başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayma yaparken söylediğim 4. sayının rakamları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kişi adı yerine kullanılan sözcüktür? 23 ile 25 sayısı arasındaki sayı hangisidir? Güneş sistemindeki güneşe en yakın gezegen ve en uzak gezegenlerin özellikleri sırası ile aşağıda doğru olarak verilmiştir?  Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir? Güneş sistemindeki gezegenlerdenbazılarının özellikleri şöyledir:A : Güneşe en yakın ikinci gezegendir.B : Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.C : Halkasıyla en dikkat çekici gezegendir. Buna göre A,B ve C ile gösterilengezegenler  aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A                           B                            C  A) Merkür            Venüs                    MarsB) Venüs             Satürn                  JüpiterC) Dünya             Merkür                 NeptünD) Venüs             Jüpiter                   Satürn Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat, edebiyat, bilim ve düşünce mirasını koruma yollarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir