S:1

Aşağıdakilerden hangisi ilk vahyin geldiği tarihtir?

Aşağıdakilerden hangisi ilk vahyin geldiği tarihtir? sorunun cevabı "610 yılı-Ramazan Ayı-Kadir Gecesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel  araştırma basamaklarının son basamağında yapılmış olabilir?  68 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Hangi ifade yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerindendir? The bank is - - - - the library and the cinema. Aşağıda verilen sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi için gerekli salgıları üretir? “Saçak, kaşık, derya, bilgisayar” sözcüklerinin yapıları bakımından doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?   I. TBMM’nin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalamasıII. Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasını imzalanması.III. İtalyanların Anadolu’da işgal ettikleri toprakları boşaltmasıSakarya Savaşı’ndan sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar yaşandığının göstergesidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  nesne  vurgulanmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de harftir? Paraya ihtiyacı olan bir işçiye günlük ücretini verip bir kuyuyu açtırabilirsiniz. Bu işi gayreti ölçüsünde yapar. Bir müddet sonra aynı işçiye yine günlük ücretini vererek kuyuyu doldurmasını söylerseniz onu da yapar.Aynı adamdan kuyuyu tekrar açmasını isteyecek olursanız biraz canının sıkıldığını fark edersiniz. Ne çare ki para almak için bu işe katlanacaktır. Fakat kuyuyu açtıktan sonra tekrar doldurmasını söylerseniz o muhtaç adam bütün ihtiyacına rağmen bu işi bırakır. Karnını doyurmak, çoluk çocuğunu geçindirmek pahasına da olsa bu amaçsız işe devam etmeyecektir.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  “Doktor” ile “hastane” arasında bir ilişki vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisiarasında böyle bir ilişki vardır? Aşağıdakilerden hangisi cümle içinde büyük harfle başlamaz? “Türkiye çöl olmasın!” kampanyasını aşağıdakilerden hangi sosyal örgüt başlatmıştır?  (+16) – (+16) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bayram ve vitir namazları hangi namaz çeşidine girer? Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin Kurucu üyeleri arasında yer almaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çoğul anlamlıdır?  Belimizde kılıcımız kirmâni Taşı deler mızrağımın temreniHakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın dağlar bizimdir.(Dadaloğlu)Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir?  Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Hangi ilimizde taş kömürü önemli bir ekonomik faaliyettir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.   (    ) Soluduğumuz hava bir karışımdır.(    ) Karışımı oluşturan maddelerden özelliklerini kaybetmez.(    ) Saf maddeler en az iki maddeden oluşur.(    ) Mıknatısın çekim gücü için temas gereklidir.(    ) Mıknatıs parçalandığında her parçasında iki kutup oluşur. Akarsuyun bir noktasından, bir saniyede geçen su miktarına debi denir.Buna göre bir akarsuyun debisi üzerinde şağıdakilerden hangisi etkili değildir? 1. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.2. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.3. Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.4. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘ince’’ sözcü- ğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna “soru işareti” (?) konulmaz? Don’t make noise. Your sister is studying - - - -. Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mayozun, canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağladığını söyleyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini bu görüşünü desteklemek için kullanabilir?  Hangi kelime hecelerine ayrılırken hata yapılmıştır? “İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahmin” anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi doğal afettir? Birinci Dünya Savaşının nedenlerini genel ve özel nedenler olarak ikiye ayırabiliriz. Aşağıdaki nedenlerden hangisi savaşın genel nedenlerindendir?   "Özlem (  )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) Zeynep ve Ayşegül gitti ( )" cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme­lidir?  Türkiye’nin en büyük adası aşağıdakilerden hangisidir? Kısa kenarı 3x, uzun kenarı (2x+5) birim olan bir dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Allah’ın en güzel isimlerine ne ad verilir? Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman da iman ediniz. (Nisa 136.ayet) Ayette öncelikli olarak verilen mesaj nedir? İlk çeviri roman kime aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir