S:1

İslamın temel esaslarından biri namaz kılmaktır. Namaz, günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce farz olan bir ibadettir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz olan bir namaz değildir?

İslamın temel esaslarından biri namaz kılmaktır. Namaz, günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce farz olan bir ibadettir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz olan bir namaz değildir? sorunun cevabı "Teravih namazı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İlk Türk yazılı eseri olan Kök Türk kitabeleri 3 kişi adına dikilmiştir aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi fo- tosentez hızını etkileyen faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır? İnsan, sorumluluğunun farkında olmalı ve hesap vereceği bilinciyle hareket etmelidir. Çünkü o yaptıklarının hesabını mutlaka verecektir.Bu durumu en iyiaçıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte varlığın şekli belirtilmiştir? İnternette yaptığımız araştırmalarla ilgili hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü sayı sıfatı değildir? İslamiyet Öncesi Dönemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Elif dinlediği bir şarkıda, aynı kalınlık ve şiddettekisesler arasında bazı farklılıkların birden fazla müzik aleti kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyor.Elifin bu düşüncesi sesin hangi özelliği ile açıklanır? Almanyanın başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal;• Havza Genelgesinde işgallere karşı mitingler düzenlenmesini istemiş,• Sivas Kongresinde tüm cemiyetleri tek çatı altında birleştirmiştir.Millî Mücadelenin hazırlık döneminde alınan bu kararlar ile;I- Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasıII- Misakımillînin hazırlanmasıIII- Millî egemenliğin oluşturulmasıIV- Millî bilincin uyandırılması amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiş olabilir? 3248.10a işleminin sonucu 12 basamaklı bir sayı olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerdden hangisidir? gül sözcüğü hangi cümlede çiçek anlamında kullanılmıştır? Kınalıadaya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım oturdu da onun için. Kınalıadanın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk iş vapurla işine iner. Son vapura elinde paketlerle döner.Bir hikâyeden alınan bu metin hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? 32,64 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmeyi etkileyen zararlılardan değildir? Dünya' nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle, Ay' ın Dünya' nın gölgesinde kalması durumuna ne ad verilir? Allahın peygamberlere gönderdiği mesajlara ne ad verilir? Demokratik devletin temel özelliklerinde biri de yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin baskıcı bir yönetim oluşturmamak için farklı organlara verilmesidir.Demokratik devletin bu özelliği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Bir köy okuluna kitap bağışlamak için kampanya başlatmak isteyen öğrenciler,bu kampanya için afiş tasarlamak istemişlerdir.Hangi seçenekteki afiş bu kampanya için uygundur? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almamıştır? I. Bireysel farklılıklar önemsenir.II. Öğretmenin beklentileri önceliklidir.III. İletişim ve anlayış temelli bir süreç yürütülür.IV. Ceza ve ödüle dayalı bir disiplin anlayışı vardır.V.Olumsuz davranıştan çok olumlu davranış vurgulanır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri çağdaş sınıf yönetimi anlayışının özelliğidir? .................... temiz olanları sever Temizlik .....................yarısıdır. Yukarıda boş yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir Hz.Muhammed(s.a.v)in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyen- ler ile birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.Bu metin aşağıdaki surelerden hangisinin mealidir? Hangi seçenekte verilen kemiklerin tamamı gövdemizde bulunur? Hangisi sıfat olamaz? Bir yılda dört mevsim var. En güzeli ilkbahar. Cümlesinde altı çizili sözcük yapı bakımından aşağıdakilerden hangisidir? Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyiözendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namazkılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık biryardıma bile engel olurlar.Meali verilen ayetler hangi sureye aittir? Hangisi Peygamber'imizin süt kardeşlerinden biri değildir? Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yerleştiriniz.(...) Kuvvetin birimi Newtondur.(...) Gelme açısı yansıma açısına eşittir.(...) Amip, bakteri ve paramesyum tomurcuklanarak çoğalır.(...) Aynı yolu daha kısa sürede alanın sürati azdır.(...) Ses en hızlı katıda yayılır. Okul genç kafalara, insanlığa; saygıyı, sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir. Yukarıdaki altı çizili kelimeler yapısına göre hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Kara yollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görev alanı içerisindedir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Muhtarlıkça veya mülkîamirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem vardır? Misakı millînin en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatının süslü nesir sanatçılarından biri değildir? Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde Münafıkların özelliklerini saymıştır. Ve şu üç özellik kimde bulunursa onun ikiyüzlü kimseler arasında olacağını ifade etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin saydığı bu üç özellikten birisi olamaz? Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesine ...... denir Boşluğa hangi kelime gelmelidir? kebapçılardan kelimesini tekil yapmak istersek hangi eki atmalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir