S:1

Aşağıdakilerden hangisi dinimizin bize öğrettikleri arasında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi dinimizin bize öğrettikleri arasında değildir? sorunun cevabı "Trafik kurallarını" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslamın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçılarından biridir? Sorgu melekleri aşağıdakilerden hangileridir? Robert isnt at home. He has - - - - to school. Türkiye ile İngiltere nin Lozan görüşmelerinde anlaşamamasının en önemli nedeni nedir? Annem, babam, kardeşlerim ve ben bu sabah eşyaları iki saat içinde depoya taşıdık.Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili ifa- delerden herhangi birinin yerini tutmaz? Namaz dinin direğidir."Bu hadiste namazın hangi özelliği vurgulanmaktadır? X maddesinin sulu çözeltisine NaOH eklendiğinde tuz ve su oluşuyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelin kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır? Hangi davranışı yaparsak yanlış yapmış oluruz? Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanıka ait bir öyküdür? Aşağıdakilerin hangisinde fiilin nesnesine göre çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? "Andolsun ki; Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir" ayeti Hz. Muhammed'in (s.a.v) hangi özelliğini vurgular? Namaza başlamadan önce ve namaz sırasında uymamız gereken kurallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ve redifleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A={Asal sayı olan rakamlar}B={Tek sayı olan rakamlar}C={Çift sayı olan rakamlar} verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılmasıVerilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? ​II. Mahmut: Ben halkımdan Müslüman olanları camide, Hristiyan olanları kilisede, musevi olanları da havrada görmek II. Mahmutun bu sözü, Osmanlı devletinin hangi özelliğini göstermektedir? 657 sayılı Kanununda, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay hastalık izni verileceği kabul edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi evrende gözlemlediğimiz kadere örnek gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir hata yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yaşlı sözcüğü diğerleriyle eş seslidir? Periyodik sistemin elementlerin atom numaralarına göre düzenlenmesini öneren bilim insanı kimdir? 73 074 257 sayısında tekrar eden rakaların basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı belli değildir? Bölgelerin sahip olduğu yer yüzü şekilleri ve doğal unsurlar o bölgedeki ekonomik faaliyeti de etkilemektedir Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çekimli bir fiildir? Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? O, İslamı duyurmak için gittiği Taifte, putperestlerin taşlamalarına maruz kaldığı zaman da ümitsizliğe düşüp yolundan dönmemiştir.Bu durum Peygamberimizin onun hangi özelliğine örnek olamaz? 8 birlik 2 onluk kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Yazdıkça açılır, kendinizin farkına varırsınız. Eşyayı, dünyayı anlamaya başladığınız andan itibaren içinizde ne çok hikâye topladığınızı, hafızanıza ne çok hayal, duygu, umut sakladığınızı yazdıkça fark edersiniz. Kaleminiz, kâğıdın üzerinde dolaşırken veya parmaklarınız klavyede gezinirken kelimelerin neleri, nasıl çağırdığına hayret edersiniz. Hayret ettiğiniz, aslında kimliğinizi ören hatıraların, hayallerin ve hikâyelerin o anda açığa çıkmasıdır.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Okunuşu on altı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre,I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğeler arasında yer almaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir