S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizin en kapsamlısıdır?

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizin en kapsamlısıdır? sorunun cevabı "Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşması’nın sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki sözlerden hangisi cümle değildir? “Oruç bir kalkandır. İnsanı çeşitli kötülüklerden ve günahlardan korur.”(Hadis-i Şerif)Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? 1,4 – 0,18 – 1,02 – 1,1 – 0,59  kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? 1310 < AYukarıdaki sıralamada A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? 3 onluk + 9 birlik sayısında birler basamağının basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır? Hangisi kınama gerektiren bir fiil değildir? 2690 grama kaç gram eklersek 3 kilogram olur? Depremden korunmak için neyi yapmamız doğru değildir? -” Oyun ve oyuncak… Bunlarla başım o kadar hoş değildi. Oyun oynamam için babamın beni zorladığını hala hatırlarım. Fakat kitaplarla zaman geçirmem için yönlendirilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da benim kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendi kitaplarını bana verme cesaretini göstermişti.” metni hangi tür yazıdan alınmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışındaki teşkilatlarından biridir? I. Dünya Savaşı sonunda sağlanan barışı korumak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Birinci depoda  3 965 litre ve ikinci depoda ise birinci depodan  1785 litre daha az su var. Bu iki depoda toplam kaç litre su vardır? Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer alır?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri değildir? O, 29 Ekim’de cumhuriyeti ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanı olarak kimi seçmiştir?   Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir? YÖN BULMA YÖNTEMLERİ1 – Karınca Yuvası               2 – Bulutlar3 – Pusula                           4 – Güneş  5 – Kutup Yıldızı                  6 – Ay Yukarıdaki yön levhalarında yazılanlardan hangisine bakarak yönümüzü bulamayız?  Üç basamaklı en büyük negatif tamsayı ile iki basamaklı en küçük negatif tamsayının toplamı kaçtır? Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular hangisidir? Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarınınn mzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919 tarihinde düzenlenen konferans aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?  Aşağıdakileden hangisi 6 ile kalansız bölünür? Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri değildir? Kur’an-ı Kerim’in ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden değildir? Hücre zarı ile ilgili;I. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur.II. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür.III. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür.verilenlerden hangileri söylenebilir? Kötüden kaynaklanan (çirkin - yanlış - zararlı - değersiz olan) nefrete giden, insani değer olmayanlar hangi seçenektedir? Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Orta Asya Türk toplulukları, yeni otlaklar bulmak amacıyla sürekli yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu da onların çetin doğa şartları ile büyük bir mücadele vermelerini gerekli kılmıştır. Bu durum, Orta Asya Türk toplulukları için aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? Ali turizm haftası için yaşadığı yer ile ilgili aşağıdaki bilgi notunu hazırlamıştır. “Yaşadığım yer Türkiye’nin orman bakımından en zengin alanlarından birisi ve son yıllarda yayla turizmi ve şenlikleriyle önem kazanmış bir alandır. Her mevsim yağışlı olduğundan gür akan derelere de sahiptir.”Buna göre Ali’nin yaşadığı il aşağıdakilerden hangisidir? Balıkların güneşi yapın beni Yosunlar arasında parlayayım Batık bir eski para gibiBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Belli bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü çalışmayı yapıp önlemi aldıktan sonra sonucu Allah’a havale etme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? “Kar, gece gündüz demedi .......”  cümlesini en uygun tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? I. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.II. İslam kültürü etkisindeki ilk edebi eserdir.III. Hakaniye lehçesiyle yazılan eserde Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.IV. Ahlak, dinin önemi, devlet idaresi gibi konulara değinilmiştir.V. Türkçenin Farsçadan üstünlüğü ortaya konmaya çalışılmıştır.Yukarıda Kutadgu Bilig ile ilgili olarak verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?  Aşağıdaki dörtlükte kullanılan uyak türü hangisidir?                        Sökülsün dağların buzu sökülsün,                        Öne insin çöl ovaya dökülsün,                        Erzurum dağının karı çekilsin,                        Ak koyunlar yürüsün de gidelim   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir