S:1

I. Kitap haline getirilmesi
II. Çoğaltılıp dağıtılması
III. Ayetlerin yazıya aktarılması
Kurân-ı Kerimin kitaplaştırılma süreci aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I. Kitap haline getirilmesiII. Çoğaltılıp dağıtılmasıIII. Ayetlerin yazıya aktarılmasıKurân-ı Kerimin kitaplaştırılma süreci aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? sorunun cevabı "III. I. II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamı  “Hayal kurmak bilgiden daha iyidir.”           cümlesinin anlamıyla aynıdır? Aşağıdakilerden hangisi iman ile bağdaşmaz? İslam’a çağrının ilk yıllarında, Mekke’nin ileri gelenleri, Hz. Muhammed’in İslam’a davetini pek fazla önemsemediler. Peygamberimiz ve arkadaşlarıyla alay ederek onları küçümsediler. Ancak gün geçtikçe İslam’ı kabul edenler çoğalmaktaydı. Bu durumdan rahatsız olan müşrikler, Hz. Muhammed ve arkadaşlarına kötü davranmaya başladılar.Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  Eski Türklerde ölen kişi “kurgan” denilen mezara değerli eşyaları ile birliktegömülürdü. Bu bilgiye göre özellikle altı çizili açıklamayla ilgili Orta Asya Türkleri ile ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz? • Fenikeliler, Mısır ve Akadlardan öğrendikleri yazıyı geliştirerek yeni bir harf yazısı oluşturmuşlardır.• Giritliler tarafından temeli atılan Lineer A denilen hece yazısından etkilenen Mikenler de Lineer B’yi geliştirmişlerdir.Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Yüzünü kuzeye dönen Ömer’nin sağ kolu nereyi gösterir?  “ Türkçe, dünyanın en eski dillerinden birisidir. Her türlü duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişlidir. Türkçe, yaşayan, canlı ve doğal bir dildir. “Paragraftan, Türkçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?   12 + 6 - 5 . 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi münazaraya uygun bir konu olamaz? “Birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse de orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı?” Peygamberimizin bu hadiste dikkat çektiği husus aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde birden fazla özel isim kullanılmıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Dünya - Ahiretdengesine işaret edilmektedir? Bir sepetteki çiçekler altışar altışar ve dokuzar dokuzar sayınca hep 3 çiçek artıyor. Sepetteki  çiçek sayısı 50 ile 60 arasında  olduğuna göre sepette kaç  çiçek vardır? • Kaptan-ı derya Seydi Ali  Reis’in Çağatayca mensur ve manzum şekilde yazdığı  eseridir.• İlk seyahatname olma niteliği taşır.• 1554 civarında  yazmıştır.Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü bir ressamı konu alan röportajın türü aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin gençliğinde bir düğüne gitmesi sırasında orada uyuyakalması, eğlenceye ve kötü alışkanlığa yönelmemesi onun hangi özelliğini vurgular? Kıskançlık, çekememezlik anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki milli bayramlarımızın tarihleri verilmiştir. Hangi milli bayramın tarihi yanlış verilmiştir?     Aşağıdakilerden hangileri canlılardaki uyarılma ve tepki verme hareketlerine örnektir?I- Öglenanın ışığı algıladığında hareket etmesiII- Farenin kediye av olmamak için kaçmasıIII- Bitki yapraklarının ışığa doğru yönelmesi Aşağıdakilerden hangisi resul değildir? Namaz ibadeti ilk insan Hz. Adem’den beri olan bir ibadettir. Biz Müslümanlara ise beş vakit olarak ………………………….. farz kılınmıştır.Yukarıda boş bırakılan yere hangi zaman dilimi gelmelidir? Bireyin iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya mizaç, eğitim ve moral olgunluk açısından yatkın olma durumudur.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Osmanlı Devleti’ni İngiliz mandası yani hâkimiyeti altına almayı amaçlamıştır. Tek kurtuluş yolunun İngiliz hükûmetinin isteklerine boyun eğmekle olacağını halka yaymaya çalışmıştır.Cemiyetin kuruluş amacı ve faaliyetleri dikkate alındığında;I.  teslimiyetçilikII.  milliyetçilikIII.  bağımsızlıkIV. mücadelecilikanlayışlarından hangilerine göre hareket ettiği söylenebilir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde sesli düşmesi vardır? Bazı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıldır?  "6 Mayıs Perşembe"Yukarıdaki takvim yaprağına göre hangisi yanlıştır? Ekmek üzerinde oluşan mantar türü aşağıda verilenlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi organlarından biri değildir? Peygamber Efendimizi daha iyi tanımak, onun sünnetlerini anlamak amacıyla her yıl 20 Nisan’da ülkemizde düzenlenen etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü adıl olarak kullanılmıştır?  İç Anadolu Bölgesi, karasal iklimin olum- suz özellikleri ve tarımsal verim düşüklü- ğüne rağmen Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir gibi Türkiye’nin yoğun nüfuslu illerine sahiptir.Bu durum adı geçen illerimizin hangi özelliği ile daha fazla ilgilidir? Mantık doğrusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlara verilen adlara ne denir? Bir kasabanın yakınında bulunan kömür ve demir madenlerini işletmek için kasabanın arazisine santral ve fabrikalar kurulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucunda kasabada meydana gelecek değişimlerdendir? Bir çıkarma işleminde fark 174’tür. Eksilen 290 ise çıkan sayı kaçtır? İlk Çağ’da Roma İmparatorluğu’na ait kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?  Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir