Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi

Bursa / Yıldırım
Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Merkezi Sınav
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı 306
Okulun Taban Puanı 444.6929
Güncel Yüzdelik Dilimi 5.12
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?
Okula Bilgi Ekle Sık Sorulan Sorular

Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi Bursa ili Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzuna göre Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Okulun Son Üç Yıllık Taban Puanı
Yüzdelik Dilim Bilgisi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2019 444.6929 5.12
2018 373.2843 5.26
2017 479.6718 5.80
Bursa-Yıldırım Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi ilk mezunlarını 1994-1995 öğretim yılında vermiştir, 1994-1995 öğretim yılından bugüne, toplam 2274 öğrencimiz mezun olmuştur. Üniversiteye öğrenci yerleştirme başarımız öğrenci kontenjan sayımıza ve taban puanına bağlı olarak her yıl değişmektedir. Öğrencilerimizin beklentisi ve tercihleri bunda son derece önemli rol oynamaktadır.

Amacımız öğrencilerimize sadece üniversite kazandırmak değil, istediği üniversiteyi ve istediği bölümü kazandırmaktır. Bu nedenle, öğrencilerimiz girdiği üniversitelerde de iyi derecelerle mezun olmakta ve hayata iyi yerlerden başlamaktadırlar. Bir öğrencimizin ODTÜ birincisi olarak mezun olması buna en güzel örnektir.

2005 yılında sayısal puan ortalaması 245.500 ham puan olan okulumuz Türkiye çapında pek çok okulu geride bırakmıştır. İstanbul Galatasaray Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Ankara ve İzmir Anadolu Lisesi gibi okulları geride bırakarak Anadolu Liseleri arasında Türkiye 52.si olmuştur. 2006 yılında il çapındaki iki ortak sınavda da 11. sınıf öğrencilerimiz Anadolu Liseleri arasında il birincisi olmuştur; ÖSS´de sayısal alanda Türkiye 42.si olmuştur. 2007 yılında 5 öğrencimiz ÖSS de Türkiye genelinde ilk 1000 e girme başarısını göstermişlerdir.2008-ÖSS de Esma ÖZKAN-YDS- TÜRKİYE 2.si, Özgün DEDE YDS Türkiye 15. si ve Tufan TEKER Sözel-1 Türkiye 70. si olmuştur. Bu sonuçlardan sonra ULUBATLI 2008-ÖSS-YDS´de İngilizce de TÜRKİYE BİRİNCİSİ olmuştur. "Mutlu yüzler, gülen gözler" bu defa "Bursa için TÜRKİYE ile yarışıyoruz." diyerek Bursa nın gururu olmuştur. Sivas ta yapılan Türkiye Finalinde UHAL Türk Halk Müziği Koro ve Solo Ses Yarışması Türkiye 1.si olmuştur.

Türk Halk Müziği Koromuz 24 Haziran 2009 tarihinde Kahramanmaraş Türkiye Finalinde TÜRKİYE 3.sü olmuştur. 2008-2009 Öğretim Yılında İngilizce Kelime Türetme Yarışmasında Ekibimiz İL İKİNCİSİ olmuştur. Yalnız akademik başarılarımızla değil, 15 öğrenci kulübümüzle de hem eğitim hem de sosyal-kültürel-sportif etkinliklerimizle örnek ve öncü bir kurum olma çabasındayız.

VİZYON Geleceği şekillendiren, evrensel bilgilerle donatılmış, toplumsal menfaatleri ön planda tutan erdemli bireyler yetiştirmek. MİSYON Akademik değişim ve gelişime açık, Türkçe ile birlikte iki yabancı dili iyi derecede kullanabilen, özel yeteneklerini geliştirebilen, kendi değerlerine sahip çıkan; çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştirebilmek.

BAŞARILAR

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Milli Eğitiminin ilkelerinden ödün vermeden Eğitimi öncelikli olarak düşünen ve uygulayan Yıldırım Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi; sosyal-kültürel-sportif etkinliklere verdiği önem ve elde ettiği başarılarla da öncü ve örnek bir okuldur. BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN...
 • Tel 0 224 366 11 01
 • Fax 0 224 366 96 96
Selçukbey Mah. Söğütdibi Sok. No62 Yıldırım/BURSA
  http://uhal.meb.k12.tr
Bu okula 4 yorum yapıldı. Sizce bu okul niçin tercih edilmelidir? Bir yorum yaparak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.
 • Hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanmayın.
 • Açık, değerli ve dürüst bilgiler yayınlayın.
 • Hem olumlu, hem de olumsuz yönlerini belirtmeye çalışın.
 • Diğer kullanıcılara karşı nazik olun.
 • Yorumlarınızın yararlı ve bilgilendirici olmasına özen gösterin.

Tanıtım Kartı

İl Bursa
İlçe Yıldırım
Tel 0 224 366 11 01
Fax 0 224 366 96 96
Web http://uhal.meb.k12.tr
Adres:

Selçukbey Mah. Söğütdibi Sok. No62 Yıldırım/BURSA

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

37
Bursa Erkek Lisesi
 • Osmangazi/Bursa
4
Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi
 • Yıldırım/Bursa
16
Bursa Anadolu Kız Lisesi
 • Osmangazi/Bursa
17
14

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi yorumları okuayabilir, Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum