Sor

5. Sınıf Din Kültürü Sofra Adabı Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Sofra adabı, yemek yeme sırasında uyulması gereken nezaket kurallarını ifade eder ve bu kurallar, hem bireyin hem de çevresi için olumlu sonuçlar doğurur. İslam dininde, yemek ve içmekle ilgili temel ilke, tüm yiyecek ve içeceklerin helal olmasıdır. Haksız kazançlar ise helal kabul edilmez. İsraftan kaçınmak ve nimetlere değer vermek önemlidir, özellikle ekmek israfına dikkat edilmelidir.

Sofra Adabının Temel Unsurları


✦ Yemekten önce elleri yıkamak.
✦ Yemeğe önce yaşça büyük olan kişilerin başlamasını beklemek.
✦ Yemeğe başlamadan önce Allah'ın (c.c.) adını anarak besmele çekmek.
✦ Etrafımızdakileri sofraya davet etmek.
✦ Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
✦ Sağ elle yemek yemek.
✦ Önünden yemek.
✦ Yemek sırasında fazla konuşmamak.
✦ Ayakta yiyecek ve içecek tüketmemek.
✦ Yemeği ölçülü miktarda yemek.
✦ Yemekten sonra "elhamdülillah" demek.

Sofra adabına uyarak, Allah'ın (c.c.) verdiği nimetlere değer verir ve O'na şükretmiş oluruz. Bu kurallar, hem dini hem de sosyal açıdan önemli bir yere sahiptir.
1

Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir?

 • A ) Gösterişli sofralar hazırlamak
 • B ) Yemekten önce elleri yıkamak
 • C ) Yemeği ölçülü yemek
 • D ) Yemeğe besmele çekerek başlamak

2

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
(....)
Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olur.
(....) Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti azaltır.
(....) Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir.
(....) Yemek yerken konuşmamak gerekir.
(....) Tahiyyat Duası namazlarda otururken okunan bir duadır

 • A ) DYYDD
 • B ) DYDYD
 • C ) DYDDY
 • D ) DYDDD

3

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız.
(....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

 • A ) YDDYD
 • B ) DYDYD
 • C ) DDDYD
 • D ) YYDYD

4

Aşağıdakilerden hangisi sofrada dikkat edilmesi gereken bir davranış değildir?

 • A ) Yemeği hazırlayana teşekkür etmek
 • B ) Yemek yerken ağzını şapırdatmak
 • C ) Yemeğini gezerek yememek
 • D ) Yemeğe besmeleyle başlamak

5

İslam dini ................ ..................... elde etmek için çalışmamızı, haksız ve haram kazançtan uzak durmamızı emreder
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) helal kazanç
 • B ) haram kazanç
 • C ) para
 • D ) şöret

6

Ettahiyyâtü .................... vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ................ eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ................ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ................. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ............. ve rasûlüh.
YukarıdaTahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

 • A ) lillahi - aleynâ - aleyke - abdühû - ilâhe
 • B ) lillahi - aleyke - aleynâ - ilâhe - abdühû
 • C ) abdühû - ilâhe - lillahi - aleynâ - aleyke
 • D ) aleynâ - ilâhe - abdühû - lillahi - aleyke

7

İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara .......................denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) selamlaşma kuralları
 • B ) sofra kuralları
 • C ) adap kuralları
 • D ) çalışma kuralları

8

..............................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Sübhaneke
 • B ) Tahiyyat Duası
 • C ) Konut Duası
 • D ) Bakara Süresi

"5. Sınıf Din Kültürü Sofra Adabı Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Selamlaşma Adabı Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.