Sor

5. Sınıf Din Kültürü İletişim ve Konuşma Adabı Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İletişim ve Konuşma Adabı
İnsanlar arasındaki etkileşimi sağlayan en temel araç, iletişimdir. İletişim sürecinde ise en önemli unsur konuşmadır. İnsanlar, duygularını, düşüncelerini ve isteklerini konuşarak ifade ederler. Bu nedenle, insanlar arasında sağlıklı ve olumlu iletişim kurmanın yolu, konuşma adabına uygun bir üslup kullanmaktan geçer. Bu makalede, iletişim ve konuşma adabının önemi ve bu adaba uymanın sağlayacağı olumlu sonuçlar ele alınacaktır.

Konuşma Adabının ÖnemiKonuşma adabı, insanlar arasında saygılı, hoşgörülü ve anlayışlı bir iletişim ortamı yaratmaya yardımcı olur. İnsanlar arasında sevgi ve saygının artması, toplumsal uyumu ve huzuru sağlar. Ayrıca, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların ve çatışmaların önüne geçmek için de konuşma adabına uyulması büyük önem taşır. İnsanların duygularına, düşüncelerine ve isteklerine saygı gösteren bir üslup, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmaya olanak tanır.

Konuşma Adabının KurallarıDoğru Sözlü Olmak: Konuşma adabının temel şartı, dürüst ve samimi olmaktır. Yalan, dedikodu ve iftira gibi kötü alışkanlıklardan uzak durarak, insanlar arasında güven ve saygıyı artırabiliriz.

Kibar ve Nazik Olmak: Konuşurken karşımızdaki kişiye saygı göstermek, nazik bir üslup kullanmak ve onların duygularını incitmeyecek sözler seçmek, konuşma adabının gereğidir.

Sözü Kesmemek: Başkalarının sözünü kesmeden dinlemek ve onlara düşüncelerini ifade etme fırsatı tanımak, saygılı ve hoşgörülü bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sağlar.

Özür Dilemek: Hatalarımızı kabul etmek ve gerektiğinde özür dilemek, insanlar arasında anlayış ve hoşgörünün sağlanmasına yardımcı olur.

Teşekkür Etmek: Başkalarının iyiliklerini ve emeklerini takdir etmek, teşekkür etmek, olumlu insan ilişkilerinin temelidir.

→ Konuşurken ses tonumuzu ortama uygun bir biçimde ayarlamalıyız.

→ Kaba ve argo ifadeler kullanmamak

→ Karşımızdakinin yüzüne bakarak konuşmak

→ Yalan söylemeden konuşmak

→ Güler yüzlü olmak

→ Ağzımız doluyken konuşmamak

→ Söylediklerimizle gönül kırmamak

→ Dinlemeyi bilmek

Sosyal Medyada Konuşma Adabı


Günümüzde iletişim kanallarının çeşitliliği ve sosyal medyanın yaygınlaşması, konuşma adabının önemini daha da artırmıştır. İnternet ve sosyal medya platformları üzerinde yapılan iletişimlerde de, konuşma adabına riayet etmek büyük önem taşır.

Bu bağlamda, sosyal medyada konuşma adabına uygun davranmanın temel ilkeleri:

Doğruluğundan Emin Olmak: Sosyal medya platformlarında paylaşım yaparken, doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin yayılmasına engel olmak adına, paylaşımlarımızın doğruluğunu kontrol etmeliyiz.

İncitici ve Kırıcı İfadelerden Kaçınmak: Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlar ve yorumlar, insanların duygularını incitebilir ve huzursuzluk yaratabilir. Bu nedenle, incitici ve kırıcı ifadeler kullanmaktan kaçınmalıyız.

Fikir ve Düşüncelere Saygı Göstermek: İnsanların farklı düşüncelere ve fikirlere sahip olabileceğini kabul ederek, onların görüşlerine saygı göstermeliyiz. Tartışmalarda, küçük düşürücü ve hakaret içeren söylemlerden uzak durmalıyız.

Özel Hayatın Gizliliğine Riayet Etmek: Başkalarının özel hayatına saygı göstermek, onların özel bilgilerini veya fotoğraflarını izinsiz olarak paylaşmamak, sosyal medya kullanımında konuşma adabının önemli bir parçasıdır.

İletişim ve konuşma adabı, insanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve olumlu şekilde sürdürülmesi için büyük önem taşır. İster yüz yüze ister sosyal medya üzerinden yapılan iletişimlerde, konuşma adabına uyarak insanlar arasında saygı, sevgi ve hoşgörü ortamını oluşturabiliriz. Bu sayede, daha huzurlu ve uyumlu bir toplum yapısına katkıda bulunabiliriz. İletişim ve konuşma adabı, hem bireysel ilişkilerimizde başarının anahtarıdır, hem de toplumun genel refahına önemli ölçüde etki eder.
1

İslam dini ................ ..................... elde etmek için çalışmamızı, haksız ve haram kazançtan uzak durmamızı emreder
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) helal kazanç
 • B ) haram kazanç
 • C ) para
 • D ) şöret

2

Yemeğe ................................ ile başlarız.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) konuşma
 • B ) besmele
 • C ) çatalla
 • D ) su

3

..............................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Sübhaneke
 • B ) Tahiyyat Duası
 • C ) Konut Duası
 • D ) Bakara Süresi

4

İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara .......................denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) selamlaşma kuralları
 • B ) sofra kuralları
 • C ) adap kuralları
 • D ) çalışma kuralları

5

Ettahiyyâtü .................... vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ................ eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ................ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ................. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ............. ve rasûlüh.
YukarıdaTahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

 • A ) lillahi - aleynâ - aleyke - abdühû - ilâhe
 • B ) lillahi - aleyke - aleynâ - ilâhe - abdühû
 • C ) abdühû - ilâhe - lillahi - aleynâ - aleyke
 • D ) aleynâ - ilâhe - abdühû - lillahi - aleyke

6

Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir?

 • A ) Gösterişli sofralar hazırlamak
 • B ) Yemekten önce elleri yıkamak
 • C ) Yemeği ölçülü yemek
 • D ) Yemeğe besmele çekerek başlamak

7

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız.
(....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

 • A ) YDDYD
 • B ) DYDYD
 • C ) DDDYD
 • D ) YYDYD

8

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
(....)
Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olur.
(....) Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti azaltır.
(....) Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir.
(....) Yemek yerken konuşmamak gerekir.
(....) Tahiyyat Duası namazlarda otururken okunan bir duadır

 • A ) DYYDD
 • B ) DYDYD
 • C ) DYDDY
 • D ) DYDDD

"5. Sınıf Din Kültürü İletişim ve Konuşma Adabı Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Sofra Adabı Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.