Sor

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Deprem Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Depremler doğal afetler arasında en yıkıcı ve ölümcül olanlarından biridir. Deprem öncesinde ve sırasında alınacak önlemler ve doğru davranışlar, can ve mal kayıplarını önemli ölçüde azaltabilir. Bu makalede, deprem öncesinde ve anında yapılması gerekenlerin üzerinde durarak, bu konuda daha bilinçli ve hazırlıklı olmanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz.
⚡ Yer kabuğunun yapısında oluşan sarsıntılara deprem (zelzele) denir.
⚡ Yer kabuğunda oluşan arazi kırığına fay, fayın başladığı ve bittiği noktalar arasındaki mesafeye fay hattı denir.
⚡ Fay hattı geçen deprem oluşma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeye deprem bölgesi denir.
⚡ Bazen büyük bir depremden önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara öncü depremler denmektedir.
⚡ Büyük bir depremin ardından oluşan küçük depremler de artçı depremler olarak isimlendirilir.
⚡ Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsüne, depremin büyüklüğü denir.
⚡ Depremin büyüklüğünü sismograf adı verilen cihazla ölçeriz.
⚡ Depremlerin bir ölçüsü olan "Richter ölçeği" dir.
⚡ Yer yüzeyinden herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzündeki bir noktada oluşturduğu yıkım, panik, korku gibi etkilerine depremin şiddeti denir.
⚡ Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryüzünde ve yer içinde ne şekilde yayıldığını, bununla ilgili ölçü aletlerini ve yöntemleri, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji (deprem bilimi) denir.
⚡ Deprem bilim. ile uğraşan bilim insanları ise sismolog (deprem bilimci) olarak adlandırılır.

Deprem Öncesinde Yapılması GerekenlerBinalar depreme dayanıklı yapılmalıdır: Depreme dayanıklı yapılar, deprem sırasında çökmeye ve hasara karşı daha dirençlidir. Bu nedenle, yapıların deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmesi ve düzenli bakımlarının yapılması büyük önem taşır.

Deprem konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir: Deprem eğitimleri ve tatbikatlar, toplumun doğru davranışlar konusunda bilinçlenmesine ve deprem sırasında soğukkanlılığını korumasına katkı sağlar.

Evdeki düşebilecek eşyalar sabitlenmelidir: Deprem sırasında düşebilecek eşyalar, yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle, bu tür eşyaların sabitlenmesi ve düşme riskinin minimize edilmesi önemlidir.

Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır: Deprem sigortası, deprem sonrasında oluşabilecek maddi hasarların karşılanmasına yardımcı olur.

Konutlar, gevşek toprağa sahip eğimli arazilere yapılmamalıdır: Gevşek toprak ve eğimli arazilerdeki yapılar, deprem sırasında daha fazla risk altındadır. Bu nedenle, konutların bu tür alanlara yapılmaması önemlidir.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler"Çök, kapan, tutun" pozisyonu alınmalıdır: Deprem sırasında çömelerek, başınızı koruyacak şekilde kapanarak ve sağlam bir eşyaya tutunarak yaralanma riskinizi azaltabilirsiniz.

Sağlam bir eşyanın yanında yaşam üçgeni oluşturulmalıdır: Deprem sırasında sağlam bir eşyanın yanında, üzerinize düşebilecek enkazın etkisini azaltacak bir yaşam üçgeni oluşturmak, hayatta kalma şansınızı artırır.

Panik yapılmamalı, sakin olunmalıdır: Deprem sırasında soğukkanlılığınızı korumak ve mantıklı kararlar alabilmek için panik yapmamaya özen göstermelisiniz. Bu, hem sizin hem de çevrenizdeki insanların güvenliği için önemlidir.

Merdiven, asansör, balkon ve kapılardan uzak durulmalıdır: Deprem sırasında bu alanlar daha fazla risk taşır. Özellikle asansörler, deprem sırasında kullanılmamalıdır.

Büyük ve kırılabilecek eşyalar dolapların alt raflarına konulmalıdır: Deprem sırasında bu tür eşyaların düşme riskini azaltmak için, dolapların alt raflarında saklanması ve gerektiğinde daha kolay erişilebilir olmaları sağlanmalıdır.

Deprem Sonrasında Yapılması GerekenlerGüvende olduğunuzdan emin olduktan sonra, yaralılara ve çevrenizdeki insanlara yardım etmeye çalışın: Deprem sonrasında, öncelikle kendi güvenliğinizden emin olun ve sonra yaralılara yardımcı olmaya çalışın.

Açık alana çıkmak için güvenli bir yol bulun: Binaların yanında durmak yerine, açık alanda durarak olası çökme ve enkaz tehlikesinden korunun.

Gaz, su ve elektrik vanalarını kontrol edin ve gerekirse kapatın: Deprem sonrasında gaz kaçağı, su baskını ve elektrik çarpması riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle, vanaları kontrol etmek ve gerekirse kapatmak önemlidir.

Yetkililere ve kurtarma ekiplerine yardımcı olun: Deprem sonrasında yetkililere ve kurtarma ekiplerine yardımcı olarak, enkaz altında kalan insanların kurtarılması sürecine katkıda bulunun.

Aşırı bilgi kirliliğinden kaçının ve resmi kaynaklardan bilgi edinin: Deprem sonrasında yayılan yanlış ve abartılı bilgilere karşı dikkatli olun ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeye özen gösterin.

☆ Depremler öngörülemeyen ve ölümcül doğal afetler olsa da, önlem almak ve doğru davranmak, can ve mal kaybını önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenleri dikkate alarak kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.
1

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Egzoz dumanları
 • B ) Fabrika bacalarından çıkan gazlar
 • C ) Soba bacalarından çıkan gazlar
 • D ) Bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazlar

2

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?

 • A ) Plansız kentleşme
 • B ) Aşırı nüfus artışı
 • C ) Bitki sayısındaki artış
 • D ) Doğal kaynakların aşırı tüketilmesi

3

Aşağıdakilerden hangisinde insan ve çevre ilişkisi yoktur?

 • A ) Küresel ısınma ve iklim değişikliği
 • B ) Asit yağmurları
 • C ) Bilimsel buluşlar
 • D ) Toprak kirliliği

4

Aşağıda verilen ifadeleden hangisi doğrudur?

 • A ) Deniz canlılarından bazıları nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır
 • B ) Nesli tükenmekte olan bitkilerin hepsi sucul bitkidir
 • C ) Nesli tükenmekte olan canlılar arasında kuş türleri bulunmaz.
 • D ) Nesli tükenmekte olan canlılar arasında memeli canlılar daha fazladır.

5

Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemizde nesli tükenen hayvanlardan birisi değildir?

 • A ) Hint Fili
 • B ) Çita
 • C ) Anadolu Parsı
 • D ) Kardelen

6

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Savaşlar çevre kirliliğine neden olur.
 • B ) Çevre kirlilikleri kısa sürede temizlenebilir.
 • C ) Çevre canlı ve cansız varlıklardan oluşur.
 • D ) Çevre kirliliğinden bütün canlılar zarar görür.

7

Canlının beslenme ve barınma faaliyetini gerçekleştirdiği alana ne ad verilir?

 • A ) Evren
 • B ) Habitat
 • C ) Kıta
 • D ) Dünya

8

Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz?

 • A ) Tarımda bitkisel ve hayvansal gübre kullanılması.
 • B ) Tarımsal alanlarda zirai ilaç kullanılması.
 • C ) Ulaşım ve enerji üretimi için doğanın tahrip edilmesi.
 • D ) Sanayinin gelişmesi ve birçok fabrika kurulması.

"5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Deprem Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Doğal afetlerden korunmak amacıyla ne gibi önlemler alabiliriz? " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.