Sor

5. Sınıf deprem çantasında neler bulunmalıdır?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Deprem Çantası, deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayabileceğiniz, hayat kurtaran bir çantadır. Bu çanta, sizin ve sevdiklerinizin güvende olmasına yardımcı olabilir ve bu süreçte yaşamınızı sürdürmenize olanak tanır.

✔️ Deprem çantasının içerisinde bulunması gereken temel öğeler neler olmalıdır?

✔️Gıda: Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.) bulundurun.

✔️Önemli belge fotokopileri: Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.), tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, Zorunlu Deprem Poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb. belgelerin fotokopilerini çantanızda saklayın.

✔️Giyecekler: İç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysiler bulundurun.

✔️Su: Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

✔️Hijyen malzemeler: Sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı ve hijyenik ped gibi temel hijyen malzemelerini çantanızda bulundurun.

✔️Diğer malzemeler: İlk yardım çantası, uyku tulumu veya battaniye, çakı, düdük, küçük makas, kâğıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli) gibi gereklilikleri çantanıza ekleyin.

Deprem çantasının içeriği, deprem sonrası yaşamınızı sürdürmeniz ve güvende olmanız için önemlidir. Bu nedenle, çantanızı düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse içeriğini güncelleyin. Bu çanta, doğru hazırlık ve önlemlerle birlikte, deprem gibi doğal afetlerde hayat kurtarabilir.
1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmiş canlılardan biridir?

 • A ) Kunduz
 • B ) Kelaynak
 • C ) Alageyik
 • D ) Bataklık baykuşu

2

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

 • A ) Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi
 • B ) Bacalara ve egzozlara filtre takılması
 • C ) Isınmada katı ve sıvı yakıt kullanılması
 • D ) Doğal gaz kullanımı

3

Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınacak tedbirlerden biri değildir?

 • A ) Gaz vanası ve elektrik sigortaları kapatılmalıdır
 • B ) Deprem çantası hazırlanmalıdır.
 • C ) Dolap, kitaplık gibi ağır eşyalar sabitlenmelidir
 • D ) Yapılacak binaların depreme dayanıklı olması sağlanmalıdır.

4

Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir?

 • A ) Hava kirliliği
 • B ) Toprak kirliliği
 • C ) Ev kirliliği
 • D ) Su kirliliği

5

Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine karşı alınabilecek bir tedbirdir?

 • A ) Toprağı kirletecek plastiklerin okyanuslara bırakılması
 • B ) Evsel atıkların geri dönüşümünün yapılması
 • C ) Pillerin çok derin kuyulara gömülmesi
 • D ) Sanayi tesislerinin yerleşim yeri dışarısına yapılması

6

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Biyoçeşitliliğin sağlık, çevre ve ekonomi üzerinde önemli etkisi vardır
 • B ) Bitkiler, tüm canlıların besin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar
 • C ) Bitkiler ilaç yapımında, mobilyacılıkta, dokumacılıkta ham madde olarak kullanılır
 • D ) Nesli tükenmekte olan canlıların artması biyoçeşitliliği arttırır

7

Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz?

 • A ) Tarımda bitkisel ve hayvansal gübre kullanılması.
 • B ) Tarımsal alanlarda zirai ilaç kullanılması.
 • C ) Ulaşım ve enerji üretimi için doğanın tahrip edilmesi.
 • D ) Sanayinin gelişmesi ve birçok fabrika kurulması.

8

Aşağıdakilerden hangisinde insan ve çevre ilişkisi yoktur?

 • A ) Küresel ısınma ve iklim değişikliği
 • B ) Asit yağmurları
 • C ) Bilimsel buluşlar
 • D ) Toprak kirliliği

"5. Sınıf deprem çantasında neler bulunmalıdır? " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Çevre Kirliliğinin Sonuçları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.