Sor

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Kasırgalar Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Kasırgalar, şiddetli rüzgarlar, şimşekler, hortumlar ve şiddetli yağmurlar gibi doğal afetlerdir. Bu tür afetlere hazırlıklı olmak, kendinizi ve sevdiklerinizi güvende tutmak için önemlidir.

Kasırgalara karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Kasırga tahmini hakkında bilgi edinin: Bulunduğunuz bölgede kasırga riski varsa, hava durumu raporlarını takip edin ve yerel yetkililerin uyarılarını dinleyin.

Ev ve binalarınızın dayanıklılığını artırın: Eviniz ya da binalarınız kasırgaya dayanıklı olacak şekilde inşa edilmişse, yapıların dayanıklılığını artırmak için perdeleme, çatı güçlendirme ve benzeri işlemler yaptırın.

Dışarıda bir yerdeyseniz, kapalı bir alana geçin: Kasırga geldiğinde, mümkünse kapalı bir alana geçin. Arabanızdaysanız, aracınızın içinde kalın ve camları kapatın.

Kuvvetli rüzgarlar için korunma sağlayan nesneleri evde veya arabada bulundurun: Kasırga geldiğinde, kapalı bir alana geçemezseniz, bir yere tutunabileceğiniz kuvvetli rüzgarlar için korunma sağlayan nesneleri evde veya arabada bulundurun.

İlaçlarınızı ve acil durum malzemelerinizi hazırlayın: Acil durum malzemeleri, su, gıda, ilaçlar, el feneri, cep telefonu ve şarj cihazı gibi öğeleri içermelidir. Bu malzemeleri hazırlayarak, acil durumlar için hazırlıklı olacaksınız.

Tehlike durumunda güvenli bir yere gitmek için bir planınız olsun: Evde veya dışarıda olmanız fark etmeksizin, bir planınızın olması önemlidir. Bu plan, güvenli bir yere gitmek için rotayı ve aile üyeleriyle iletişim kurma yöntemlerini içermelidir.

Güvenliğiniz için yetkili kişilerin talimatlarını izleyin: Kasırga tahmin edildiğinde veya kasırga sırasında, yetkili kişilerin talimatlarını izleyin. Güvenliğiniz için verilen talimatlara uymanız önemlidir.
1

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemek amacı ile yapılmıştır?
I. Fabrika bacalarına filtre takmak
II. Suni gübre kullanımını artırmak
III. Sıvı atıkların arıtılmasını sağlamak

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

2

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Dinozorlar, insan faaliyetleri sonucunda günümüzde yaşamamaktadır
 • B ) Sadece belirli bir bölgede yaşayabilen canlı türü o bölgenin biyoçeşitliliğine katkı sağlar.
 • C ) Aşırı avlanma, orman yangınları gibi sebeplerle birçok canlı türü ortaya çıkar.
 • D ) Ülkemizde Akdeniz foku, kelaynak kuşu, su kaplumbağası gibi canlı türlerinin nesli tükenmiştir

3

Su kirliğini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları etkiler.
 • B ) Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz.
 • C ) Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir.
 • D ) Petrol kuyularından sızan ham petrol su kirliliğine neden olur.

4

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Bir ülkedeki bitki türünün az, bitki sayısının fazla olması o ülkenin biyoçeşitlliğinin zengin olduğunu gösterir
 • B ) Ülkemizde Akdeniz foku, kelaynak kuşu, su kaplumbağası gibi canlı türlerinin nesli tükenmiştir.
 • C ) Dünya nüfusunun artması ve aşırı kentselleşme canlı yaşam alanlarını olumsuz etkiler
 • D ) Sulak alanların kurutulması ve erozyon biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir.

5

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Egzoz dumanları
 • B ) Fabrika bacalarından çıkan gazlar
 • C ) Soba bacalarından çıkan gazlar
 • D ) Bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazlar

6

Çevre kirliliği hava, su ve toprakta meydana gelebilmektedir.
Aşağıda verilen olayların hangisinde farklı bir çevre kirliliği meydana gelir?

 • A ) Atık yağların lavaboya dökülmesi
 • B ) Kömürün yanması sonucu havaya zehirli gazların salınması
 • C ) Petrol tankerinden kaza sonucu petrolün denize yayılması
 • D ) Çamaşırların yıkanması sonucu oluşan suların kanalizasyona karışması

7

Ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde çevre kirliliği artmıştır.
Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği en çok hangi bölgemizde görülmektedir?

 • A ) Marmara bölgesi
 • B ) Ege Bölgesi
 • C ) İç Anadolu Bölgesi
 • D ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

8

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Organik tarımın tercih edilmesi biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken tedbirlerden biridir
 • B ) Deterjanların ve kimyasal maddelerin aşırı kullanılması su ve toprakta yaşayan canlıların yaşam alanlarını tehdit eder
 • C ) Biyoçeşitliliği arttırmak için yeni tarım alanları açılmalıdır
 • D ) Kelaynak kuşları ülkemizde nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alır

"5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Kasırgalar Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Biyoçeşitliliğe Etki Eden Faktörler Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.