Sor

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Heyelan Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Eğimli arazide belirli bir kütledeki toprak tabakasının, aşırı yağışlar nedeniyle zemininin kayması ile birlikte yer değiştirmesine heyelan (toprak kayması) denir.

Heyelanın Nedenleri Nelerdir?


Yüksek eğimli araziler heyelana neden olur: Heyelanlar, eğimi yüksek arazilerde daha yaygındır. Yüksek eğim, yerçekimi etkisinin toprak ve kaya parçalarını aşağı doğru hareket ettirmesini kolaylaştırır.

Yer altı su seviyesinin yükselmesi heyelana neden olur: Yer altı su seviyesinin yükselmesi, toprak ve kaya parçalarının gevşemesine ve heyelanlara neden olabilir.

Aşırı yağışlar heyelana neden olur: Aşırı yağışlar, toprak ve kaya parçalarını suyla doyurarak heyelan riskini artırır. Ayrıca, sel suları heyelanları tetikleyebilir.

Depremler heyelana neden olur: Depremler, toprak ve kaya parçalarının hareketini hızlandırarak heyelanlara neden olabilir.

İnsan etkinlikleri heyelana neden olur: Madencilik, aşırı orman kesimi, yamaçlara yapılan yapılar gibi insan etkinlikleri, heyelanların meydana gelmesini kolaylaştırabilir.

Heyelandan Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?


Heyelan riski olan bölgelerin belirlenmesi gerekir: Heyelan riski olan bölgelerin haritalandırılması ve bu bölgelerde yapılaşmaya izin verilmemesi önemlidir.

Eğimli arazilerin stabilize edilmesi gerekir: Eğimli arazilerin stabilize edilmesi, heyelan riskini azaltır. Bu amaçla, teraslar oluşturulabilir veya yamaçlara bitki örtüsü ekilerek toprak tutulabilir.

Su yönetimi önemlidir: Yer altı su seviyesini kontrol etmek ve yağmur sularının doğru bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak, heyelan riskini azaltır.

Yamaçlara yapılan yapıların denetlenmesi gerekir: Yamaçlara yapılan yapıların mühendislik standartlarına uygun olması ve düzenli olarak denetlenmesi önemlidir.

Ormanlık alanların korunması önemlidir: Ormanlık alanların korunması ve ormansızlaşmanın önlenmesi, heyelan riskini azaltır. Ağaçlar ve bitki örtüsü, toprak parçalarını tutarak yerçekimi etkisine karşı direnç sağlar.

Eğitim ve bilinçlendirme yapılmalıdır: Halkın heyelan riski, zararları ve alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirilmesi önemlidir. Bu, insanların heyelanlara karşı daha hazırlıklı olmalarını ve doğru önlemleri almalarını sağlar.

Uyarı ve alarm sistemleri kurulmalıdır: Heyelan riski olan bölgelerde erken uyarı ve alarm sistemleri kurulmalıdır. Bu sistemler sayesinde, halk zamanında tahliye edilebilir ve can kaybı önlenebilir.

Acil durum planları yapılmalıdır: Heyelanlar için acil durum planları oluşturulmalı ve bu planlar düzenli olarak güncellenmelidir. Acil durum planları, tahliye, kurtarma ve yardım operasyonlarında önemli bir rehberlik görevi üstlenir.

İnşaat standartlarının gözden geçirilmesi gereklidir: Heyelan riski olan bölgelerde, inşaat standartlarının gözden geçirilmesi ve uygun yapı malzemeleri kullanılması önemlidir.

Araştırma ve teknoloji geliştirilmelidir: Heyelanlar ve onların zararlarını azaltmak için sürekli araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar, heyelanların nedenlerinin ve dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına ve etkili önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, heyelanlar doğal ve insan kaynaklı nedenlerle meydana gelir ve ciddi zararlara yol açabilir. Heyelanlara karşı alınabilecek önlemler arasında, heyelan riski olan bölgelerin belirlenmesi, eğimli arazilerin stabilize edilmesi, su yönetimi, yapıların denetlenmesi ve ormanlık alanların korunması bulunmaktadır.

Ayrıca, halkın bilinçlendirilmesi, erken uyarı sistemleri, acil durum planları ve sürekli araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları da heyelanların zararlarını azaltmaya yönelik önemli adımlardır.
1

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir
 • B ) Bitki sayısı fazla olan bir bölgenin biyoçeşitliliği de kesinlikle zengindir
 • C ) Birçok bitki türü ilaç yapımında kullanılabilmektedir
 • D ) Dünya nüfusunun artması ve aşırı kentselleşme canlı yaşam alanlarını olumsuz etkiler.

2

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?

 • A ) Plansız kentleşme
 • B ) Aşırı nüfus artışı
 • C ) Bitki sayısındaki artış
 • D ) Doğal kaynakların aşırı tüketilmesi

3

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

 • A ) Kalitesiz kömür yakıtlar kullanımı
 • B ) Fabrika bacalarına filtre takılması
 • C ) Doğal gaz kullanımı
 • D ) Ağaçlandırma çalışmaları

4

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

 • A ) Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi
 • B ) Bacalara ve egzozlara filtre takılması
 • C ) Isınmada katı ve sıvı yakıt kullanılması
 • D ) Doğal gaz kullanımı

5

Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemizde nesli tükenen hayvanlardan birisi değildir?

 • A ) Hint Fili
 • B ) Çita
 • C ) Anadolu Parsı
 • D ) Kardelen

6

Aşağıdaki canlılardan hangisi dünyada nesli tükenen hayvanlardan birisi değildir?

 • A ) Dinazor
 • B ) Arakorya Ağacı
 • C ) Keseli Kurt
 • D ) Göl Soğanı

7

Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir?

 • A ) Hava kirliliği
 • B ) Toprak kirliliği
 • C ) Ev kirliliği
 • D ) Su kirliliği

8

Ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde çevre kirliliği artmıştır.
Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği en çok hangi bölgemizde görülmektedir?

 • A ) Marmara bölgesi
 • B ) Ege Bölgesi
 • C ) İç Anadolu Bölgesi
 • D ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

"5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Heyelan Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Hava Kirliliğini Önlemeye Yönelik Alınabilecek Önlemler Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.