Sor

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Seller Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bir bölgede toprağı ya da yaşam alanlarını belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına sel denir.

Aşırı şehirleşme ve betonlaşma, özellikle şehirlerde yaşanan sel felaketlerinin zararlarını artırmakta ve doğal afetlerle mücadele etmeyi zorlaştırmaktadır. İşte sel zararları ve sellere karşı alınabilecek önlemler:

Sel Felaketinin ZararlarıAltyapı ve yapıların tahribine neden olur: Sel suları, binaların temellerine, köprü ve yol gibi altyapılara zarar verebilir. Bu durum, maddi kayıpların yanı sıra yaşam alanlarının güvenliğini de tehdit eder.

Tarım alanlarının zarar görmesi neden olur: Aşırı yağış ve sel suları, tarım arazilerini su altında bırakarak ürün kaybına ve ekonomik zararlara neden olabilir.

Su kaynaklarının kirlenmesine neden olur: Sel suları, kanalizasyon sistemlerinin taşmasına ve su kaynaklarının kirlenmesine yol açabilir. Bu durum, halk sağlığı açısından risk oluşturur ve su kıtlığına neden olabilir.

Can kayıpları ve yaralanmalar yaşanır: Şiddetli sel olaylarında, insanlar ve hayvanlar boğulabilir veya yaralanabilir. Bu durum, acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin önemini ortaya koyar.

Sel Zararlarından Korunmak İçin Yapılması GerekenlerŞehir planlaması yapmak önemlidir: Şehirlerin planlanması sırasında, yeşil alanların korunması ve betonlaşmanın önlenmesi önemlidir. Bu sayede, yağış sularının doğal olarak emilimi ve tahliyesi sağlanabilir.

Dere yataklarının korunması çok önemlidir: Dere yataklarının yönünün değiştirilmemesi ve doğal hallerinin korunması, sel sularının tahliyesi için önemlidir. Bu sayede, sular daha kolay ve güvenli bir şekilde akabilir.

Altyapı yatırımları yapmak gerek: Şehirlerde su tahliye sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Bu sistemler, yağış sularının hızlı ve etkili bir şekilde tahliyesini sağlayarak sel zararlarını azaltır.

Eğitim ve bilinçlendirme şarttır: Halkın, sel zararları ve alınabilecek önlemler konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, bu tür doğal afetlere karşı önemli bir koruyucu faktördür.

Erken uyarı sistemleri hayat kurtarır: Meteorolojik hizmetler ve erken uyarı sistemleri, şiddetli yağış ve sel tehlikesi konusunda halkı önceden bilgilendirmelidir. Bu sayede, insanlar ve yetkililer, gerekli önlemleri alarak can ve mal kaybını en aza indirebilir.

Acil durum planları yapmak önemlidir: Şehirler ve yerel yönetimler, sel felaketlerine karşı acil durum planları oluşturmalı ve bu planları düzenli olarak güncellemelidir. Bu planlar, tahliye ve kurtarma operasyonlarına rehberlik eder ve hızlı bir müdahale sağlar.

Ormanlık alanların koruyun: Ormanların ve yeşil alanların korunması, toprak erozyonunu önlemeye ve yağmur sularının doğal olarak emilimini sağlamaya yardımcı olur. Bu sayede, sel riski azaltılabilir.

Bina standartları korunmalıdır: Yapılar, sel tehlikesine karşı dayanıklı hale getirilmelidir. Yapıların temelleri, su baskınlarına ve erozyona karşı korunmalıdır.

Sigorta zararı karşılar: Bireyler ve işletmeler, sel riskine karşı sigorta yaptırmalıdır. Bu sayede, sel felaketleri sonrasında maddi kayıpların telafisi daha kolay hale gelir.

Halkın katılımı: Sellere karşı alınabilecek önlemlerin başarısı, halkın bu sürece aktif olarak katılımına bağlıdır. İnsanlar, kendi yaşam alanlarında ve mahallelerinde sel riskini azaltacak önlemler almalı ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket etmelidir.

Sonuç olarak, sel zararlarını en aza indirmek ve doğal afetlere karşı dayanıklı olmak için alınabilecek önlemler mevcuttur. Bu önlemler, halkın ve çevrenin güvenliği için büyük önem taşır ve sel felaketlerinin etkileriyle başa çıkma konusunda önemli bir rol oynar.

Halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi ve bu önlemleri uygulamaları, sel felaketlerinin zararlarının azaltılması yolunda önemli bir adım olacaktır.
1

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Egzoz dumanları
 • B ) Fabrika bacalarından çıkan gazlar
 • C ) Soba bacalarından çıkan gazlar
 • D ) Bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazlar

2

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?

 • A ) Plansız kentleşme
 • B ) Aşırı nüfus artışı
 • C ) Bitki sayısındaki artış
 • D ) Doğal kaynakların aşırı tüketilmesi

3

Biyolojik çeşitlilik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Ülkemizde nesli tükenen canlılara kelaynak örnek verilebilir.
 • B ) Bilinçsiz avlanma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler
 • C ) Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları korumak için hayvanat bahçeleri kurulmalıdır
 • D ) Bir canlı çeşidinin neslinin tükenmesi sadece bulunduğu bölgeyi etkiler.

4

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Nükleer atıklar insanlarda kan kanseri, tiroit kanseri hastalıklarına sebep olur
 • B ) Çevre kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler
 • C ) İnsan faaliyetleri çevreyi her zaman olumlu etkiler
 • D ) Nükleer atıklar tüm canlıların hayatını tehdit eder.

5

Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A ) Çevre
 • B ) Biyoçeşitlilik
 • C ) Doğa
 • D ) Ev

6

Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz?

 • A ) Tarımda bitkisel ve hayvansal gübre kullanılması.
 • B ) Tarımsal alanlarda zirai ilaç kullanılması.
 • C ) Ulaşım ve enerji üretimi için doğanın tahrip edilmesi.
 • D ) Sanayinin gelişmesi ve birçok fabrika kurulması.

7

Aşağıda verilen ifadeleden hangisi doğrudur?

 • A ) Deniz canlılarından bazıları nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır
 • B ) Nesli tükenmekte olan bitkilerin hepsi sucul bitkidir
 • C ) Nesli tükenmekte olan canlılar arasında kuş türleri bulunmaz.
 • D ) Nesli tükenmekte olan canlılar arasında memeli canlılar daha fazladır.

8

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Doğaya atılan piller toprak kirliliğine sebep olarak erozyona neden olur.
 • B ) Aşırı otlatma ve kontrolsüz avlanma dünyada tür çeşitliliği azaltan sebepler arasındadır.
 • C ) Sera etkisi yaratan zehirli gazlardan biri de klima gazlarıdır.
 • D ) Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması sonucunda küresel iklim değişikliği oluşur.

"5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Seller Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.