S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğinin sonuçlarından değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğinin sonuçlarından değildir? sorunun cevabı "Şehirlerde plansız kentleşmenin yapılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mustafa Kemal’in okul hayatına devam etmek için dön- düğü Selanik o yıllarda karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti.Bu bölgenin ve Osmanlı Devleti’nin içinde bulun- duğu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde nasıl etkili olmuştur? ………..  duyusuyla maddelerin sertlik, yumuşaklık, esneklik, gibi özelliklerini algılarız.Yukarıda verilen cümlede noktalı yere gelmesi gereken duyu organımız hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin hüküm çıkarırken gözettiği temel ilkelerden biri değildir? Aşağıda Güneş sistemine ait bazı gezegenler verilmiştir. I.  MerkürII.   JüpiterIII.   VenüsIV.  NeptünBu gezegenlerden hangileri dış gezegendir? The project - - - - by the team soon. Joe : My son is - - - - about playing online games. I’m worried about him.Berke: Not only you. We have the same problem. Aşağıdakilerden hangisi protokolde temel ilkelerden biri değildir? İlk terimi 5, ortak farkı 7 olan bir aritmetik dizi- nin 5. terimi kaçtır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki romanlardan hangisi konusuna göre psikolojik roman türünde değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durumlar hariç) memuriyet giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?  Pirinç, bulgur, arpa, yulaf, mısır ve buğday gibi besinlerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? A: Would you - - - - to drink coffee or milkshake?B: Of course, coffee. İl özel idaresinin bütçesi kim tarafından hazırlanır?  Zekat ibadeti ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Cem ayda 3 kere sinemaya giderse bir yılda kaç kere sinemaya gider? Aşağıdaki görüşlerden hangisi Maturîdî mezhebine ait değildir? Medineliler, 621 ve 622 yıllarında Peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde Müslümanlarla birlikte olacaklarına dair söz verdiler ve Hz. Muhammed(sav) ve ona inananları Medine’ye davet ettiler.Bu görüşmelere tarihte ne ad verilir? "Çocuğu beşiğe koydu." cümlesinde hangisi iş bildiriyor? Sigara kullanımına yönelik olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki kelimelden hangisinde 4 harfli bir hece vardır? Bir sınıfta 10 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor, sınıf mevcudu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, dünya medeniyetinin gelişmesine ve tanınmasına yardımcı olan önemli uygarlıklardan değildir? Bir grup içinde yer alan bireylerden aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisinin görülmesi doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması  DOLAYLI TÜMLEÇ görevindedir?   75 cm 1 m’ den kaç cm eksiktir? ‘Türk kadını Kurtuluş Savaşı’mızda cepheye kağnılarla mermi ve yiyecek taşımış.’ Yukarıdaki cümleye aşağıdaki hangi soruyu sorarsak cevabını alamayız?  1 yıllık kursun 34 haftasını tamamladım. Kursun bitmesine kaç hafta kalmıştır? Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştirBu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Tanzimat Dönemi sanatçıları ağırlıklı olarak Batı’daki hangi edebiyatı örnek almıştır? Konferans ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?  (-2) + (-8) : (-4) + (+5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  Bir manav almak istenilen narları tartmak için terazinin kefesine 3 tane 2 kg, 2 tane 1kg , 2 tane 500g ve 4 tane 250g lık ölçü birimi kullanıyor.Narların ağırlığı kaç kg’dır? Aşağıdakilerden hangisi olay yazısıdır? “VI, XIII, IX, XV, XIV” romen rakamlarından hangisi en büyüktür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir