Sor

5. Sınıf Ülkemizde Nesli Tükenmekte Olan Bitkiler Hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan bitkiler hangileridir?
Biyoçeşitlilik, yaşamın temel unsurlarından biri olup, doğanın sürekliliği ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Ekosistemlerin dengesini sağlayarak daha dirençli hale getiren biyoçeşitlilik, ekosistemlerin doğal süreçlerine ve stres faktörlerine karşı dayanıklılığı artırır. Ayrıca, insanların ve diğer canlıların beslenmesi için geniş bir yiyecek kaynağı sunarak, insan yaşamının sürdürülebilirliğine katkıda bulunur. Biyoçeşitlilik sayesinde, yeni ilaçlar ve tıbbi tedavilerin keşfi için doğal kaynaklar sağlanır.

Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğine rağmen, ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkiler de bulunmaktadır.

Türkiye'de Nesli Tükenmekte Olan Bitkiler


Kardelen: Türkiye'nin dağlık bölgelerinde yetişen bu bitki türü, habitat kaybı ve aşırı toplanma nedeniyle tehlike altındadır.
Siklamen: Yaygın olarak süs bitkisi olarak kullanılan siklamen, yaşam alanı kaybı ve aşırı toplanma nedeniyle nesli tükenmekte olan bitkiler arasındadır.
Göl soğanı: Türkiye'nin endemik bitki türlerinden biri olan göl soğanı, yaşam alanı kaybı ve aşırı toplanma nedeniyle tehlikededir.
Ters lale: Türkiye'nin doğusunda yer alan bu endemik bitki türü, yaşam alanı kaybı ve aşırı toplanma nedeniyle nesli tükenmekte olan bitkiler arasındadır.
Orkide: Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişen orkideler, yaşam alanı kaybı ve kaçak toplanma nedeniyle nesli tehlike altındadır.
Salep: Türkiye'nin ormanlık alanlarında yetişen bu bitki türü, aşırı toplanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle tehlike altındadır.
Nergis: Türkiye'nin endemik bitki türlerinden biri olan nergis, yaşam alanı kaybı ve aşırı toplanma nedeniyle tehlikededir.
Çiğdem: Türkiye'nin doğal çiğdem türleri, yaşam alanı kaybı ve aşırı toplanma nedeniyle nesli tükenmekte olan bitkiler arasındadır.

Diğer tükenmekte olan bitki türleri arasında süsen, kar çiçeği, beyaz çiçekli, çakal nergisi, çan çiçeği, çorak gülü, çöven, Erzincan süt otu, İstanbul nazendesi, Karadeniz salkımı, Kilyos peygamber çiçeği, Konya gaşağı, mavi yıldız, narin acı çiğdem, sevgi çiçeği, sığla, hürmüzotu, sarı meyan, yabani siklamen ve yonca bulunmaktadır.

Bitkilerin Neslinin Tükenmemesi İçin Ne Yapmalıyız?


Bu bitkilerin neslinin tükenmesini önlemek için, yaşam alanlarının korunması, sürdürülebilir toplama yöntemlerinin benimsenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gibi önlemler alınmalıdır.

Habitat koruma: Bitkilerin yaşam alanlarını koruyarak, doğal ortamlarında sağlıklı bir şekilde yaşamalarını ve üremelerini sağlamak önemlidir.
Sürdürülebilir toplama: Aşırı toplama ve kaçak avlanmayı önlemek için sürdürülebilir toplama yöntemleri benimsenmeli ve yasal düzenlemelerle desteklenmelidir.
Eğitim ve farkındalık: Halkın, bitki türlerinin önemine ve nesli tükenmekte olan bitkilerin korunması gerekliliğine dair bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
Yasal düzenlemeler: Nesli tükenmekte olan bitkilerin korunması için yasaların güçlendirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.
Bilimsel araştırmalar: Nesli tükenmekte olan bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar, koruma stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olacaktır.
Yerel toplulukların katılımı: Yerel halkın, bitkilerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgilendirilmesi ve bu süreçlere dahil edilmesi önemlidir.
Küresel işbirliği: Uluslararası düzeyde yapılan işbirlikleri ve ortak projeler, nesli tükenmekte olan bitkilerin korunmasına katkı sağlayacaktır.
1

Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye verdiği zararların bir sonucu değildir?

 • A ) Bilgi kirliliği
 • B ) Toprak kirliliği
 • C ) Hava kirliliği
 • D ) Su kirliliği

2

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmiş canlılardan biridir?

 • A ) Kunduz
 • B ) Kelaynak
 • C ) Alageyik
 • D ) Bataklık baykuşu

3

Ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde çevre kirliliği artmıştır.
Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği en çok hangi bölgemizde görülmektedir?

 • A ) Marmara bölgesi
 • B ) Ege Bölgesi
 • C ) İç Anadolu Bölgesi
 • D ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

4

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Pil
 • B ) Ağaç yaprakları
 • C ) Plastik ürünler
 • D ) Suni gübreler

5

Canlıların ihtiyaçlarının doğal yollardan karşılanmasına ne ad verilir?

 • A ) Doğa
 • B ) Doğal Yaşam
 • C ) Evren
 • D ) Beslenme

6

Çevre kirliliği hava, su ve toprakta meydana gelebilmektedir.
Aşağıda verilen olayların hangisinde farklı bir çevre kirliliği meydana gelir?

 • A ) Atık yağların lavaboya dökülmesi
 • B ) Kömürün yanması sonucu havaya zehirli gazların salınması
 • C ) Petrol tankerinden kaza sonucu petrolün denize yayılması
 • D ) Çamaşırların yıkanması sonucu oluşan suların kanalizasyona karışması

7

Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğinin sonuçlarından değildir?

 • A ) Oluşan zehirli gazlar akciğer kanserine neden olur.
 • B ) Ormanların yok olması nedeniyle oksijen miktarı azalır.
 • C ) Temiz su bulunamaması sonucu bulaşıcı hastalıklar artar.
 • D ) Şehirlerde plansız kentleşmenin yapılması

8

Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A ) Çevre
 • B ) Biyoçeşitlilik
 • C ) Doğa
 • D ) Ev

"5. Sınıf Ülkemizde Nesli Tükenmekte Olan Bitkiler Hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.