Sor

Opak Madde Nedir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Işığı hiç geçirmeyen maddelere saydam olmayan (opak) maddeler denir.
Opak madde, ışığın içinden geçemeyecek şekilde yapılanmış olan ve bu nedenle arkasındaki nesnelerin ve görüntülerin görülmesini engelleyen bir madde türüdür. Opak maddeler, ışığı geçirmez ve dağınık yansıma gösterir.

Opak Madde Örnekleri
Ahşap: Işığı geçirmeyen doğal bir malzeme olan ahşap, mobilya, yapı ve dekorasyon malzemeleri olarak kullanılır.

Metal: Çelik, alüminyum, bakır gibi metaller ışığı geçirmez ve opak yapıdadırlar. Metaller, yapı, otomotiv, elektrik ve elektronik endüstrilerinde kullanılır.

Taş: Mermer, granit, kireçtaşı gibi taşlar, ışığı geçirmezler ve opak yapıya sahiptirler. Bu malzemeler, yapı ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılır.

Seramik: Işığı geçirmeyen ve opak özellik gösteren seramik malzemeler, yapı, dekorasyon ve sanatsal uygulamalar için kullanılır.

Tuğla: Işığı geçirmeyen ve opak yapıya sahip olan tuğla, yapı malzemesi olarak kullanılır.

Karton: Işığı geçirmeyen ve opak özellik gösteren karton malzeme, ambalaj ve yazdırma uygulamalarında kullanılır.

Beton: Işığı geçirmeyen ve opak yapıya sahip olan beton, yapı ve altyapı projelerinde kullanılır.

Alçı: Işığı geçirmeyen ve opak özellik gösteren alçı malzeme, yapı ve dekorasyon uygulamalarında kullanılır.

Kauçuk: Işığı geçirmeyen ve opak yapıya sahip olan kauçuk, otomotiv, endüstri ve günlük yaşamda kullanılan ürünlerde kullanılır.

Kumaş: Kalın ve yoğun dokumalı kumaşlar, ışığı geçirmez ve opak yapıya sahiptir. Bu tür kumaşlar, perde, kıyafet ve mobilya döşemelerinde kullanılır.

Opak maddeler, ışığı geçirmez özellikleri nedeniyle yapı, dekorasyon, endüstri ve günlük yaşamda kullanılan birçok ürün ve malzemenin temelini oluşturur. Bu maddeler, arkasındaki nesnelerin ve görüntülerin görülmesini engelleyerek gizlilik, koruma ve estetik amaçlar için kullanılır.
1

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlarına Y yazınız
(....)
Düzgün yansımada gelme açısı yansıma açısına her zaman eşittir.
(....) Yansıma kanunları hem düzgün yansımada hem de dağınık yansımada geçerlidir.
(....) Düzlem aynaya dik gelen ışık ışını kendi üzerinden yansır.
(....) Düzgün yansımada paralel gelen ışınlar farklı doğrultularda yansır.
(....) Gelen ışının yüzeyle yaptığı açıya gelme açısı denir.

 • A ) YDDYY
 • B ) DDDYY
 • C ) DDYYY
 • D ) DDDYD

2

Yarı saydam maddelere ......................................... örnek verilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) cam
 • B ) taş
 • C ) yağlı kağıt
 • D ) hava

3

Işığın yansıması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Parlak bütün cisimler ışığı düzgün yansıtır.
 • B ) Işık yüzeylerde yansırken yansıma kuralına uyar.
 • C ) Dağınık yansımada cisimler daha net görünür.
 • D ) Yüzeye dik gelen ışın ışıkları yansımaz.

4

Kağıt, taş, duvar, kitap gibi maddeler ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırlırsa aşağıdaki hangi kategoride yer alır?

 • A ) Mat Madde
 • B ) Yarı Saydam
 • C ) Opak
 • D ) Saydam

5

Tam gölgenin oluşabilmesi için .............................. madde gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) saydam
 • B ) yarı saydam
 • C ) opak
 • D ) elastiki

6

Aşağıdakilerden hangisi ışık geçirgenliği yönünden diğerlerinden farklıdır?

 • A ) Buzlu cam
 • B ) Tül perde
 • C ) Su
 • D ) Yağlı kağıt

7

Yüzeyin normali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) N harfi ile gösterilir.
 • B ) Kesikli çizgi şeklinde çizilir.
 • C ) Yüzeyle 900 derecelik açı oluşturur.
 • D ) Dağınık yansımada çizilemez

8

Işığın yansımasıyla ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma gerçekleşir.
 • B ) Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir.
 • C ) Dağınık yansımada görüntü aynı büyüklükte ve daha nettir.
 • D ) Yüzeye dik gelen ışın ışıkları dik yansır.

"Opak Madde Nedir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Neler Öğrendik?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.