Sor

Dağınık Yansıma Nedir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Düzgün yansıma nedir? 5. sınıf kısaca örnekler
düzgün yansıma

Dağınık yansıma, ışığın düzensiz veya pürüzlü yüzeylere çarptığında, yansıyan ışınların farklı yönlere doğru dağılması durumudur. Dağınık yansımada, yansıyan ışınların açıları düzensizdir ve bu nedenle gelen ışıkla aynı düzlemde olmayabilirler. Dağınık yansıma, düzgün yansımanın aksine, net ve keskin görüntüler oluşturmaz. Bunun yerine, ışık yüzey üzerinde eşit olarak yayılır ve yüzeyin tüm noktalarından gözlemleyiciye ulaşır.

Kağıt: Kağıt yüzeyi, düz olmasına rağmen mikroskobik düzeyde düzensiz ve pürüzlüdür. Bu nedenle, üzerine düşen ışık dağınık bir şekilde yansır ve yazı veya resimlerin her açıdan görülebilmesini sağlar.

Duvarlar: İç mekanlardaki duvarlar, üzerlerine düşen ışığı dağınık bir şekilde yansıtarak ortamdaki ışığın eşit olarak dağılmasına ve aydınlatılmasına yardımcı olur.

Taş ve beton yüzeyler: Taş ve beton yüzeylerin pürüzlü ve düzensiz yapısı, üzerlerine düşen ışığı dağınık bir şekilde yansıtarak gölgeler ve ışık alanlarının oluşmasına neden olur.

Deri ve kumaş: Deri ve kumaş yüzeyleri, düzensiz ve pürüzlü yapıları nedeniyle ışığı dağınık bir şekilde yansıtır ve böylece nesnelerin ve giysilerin her açıdan görünür olmasını sağlar.

Ahşap yüzeyler: Özellikle cilalanmamış ve doğal ahşap yüzeyler, üzerlerine düşen ışığı dağınık bir şekilde yansıtarak nesnelerin ve mekanların doğal ve sıcak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Bulutlar: Bulutlar, üzerlerine düşen güneş ışığını dağınık bir şekilde yansıtarak gökyüzünde parlak ve beyaz bir görünüm sergiler.

Kar: Karın düzensiz ve pürüzlü yüzeyi, güneş ışığını dağınık bir şekilde yansıtarak karın parlak ve beyaz görünmesine neden olur.

Kumluk alanlar: Kum taneciklerinin düzensiz ve pürüzlü yüzeyleri, üzerlerine düşen ışığı dağınık bir şekilde yansıtarak çevreyi aydınlatır ve kumların her açıdan görülebilir olmasını sağlar.

Bitki yaprakları: Yaprakların yüzeyleri, ışığı dağınık bir şekilde yansıtarak bitkilerin canlı ve doğal bir görünüm sergilemesine katkıda bulunur.

Mat cam: Mat cam, düz ve parlak cam yüzeylerin aksine, üzerine düşen ışığı dağınık bir şekilde yansıtarak özel alanlarda ve dekoratif amaçlarla kullanılır.

Dağınık yansıma, doğada ve insan yapımı nesnelerde sıkça rastlanan bir ışık yansıması türüdür. Bu tür yansımalar sayesinde, nesneler ve mekanlar her açıdan görülebilir hale gelir ve ışığın eşit olarak dağılması sağlanır.

Dağınık yansıma, doğada ve günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir ışık yansıması türüdür. Bu tür yansımalar sayesinde, nesnelerin ve mekanların her açıdan görülebilir olması ve aydınlatma işlevinin gerçekleştirilmesi sağlanır.
1

Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

 • A ) Ay
 • B ) Ampul
 • C ) Güneş
 • D ) Kibrit

2

Tam gölgenin oluşabilmesi için .............................. madde gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) saydam
 • B ) yarı saydam
 • C ) opak
 • D ) elastiki

3

Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?

 • A ) cam
 • B ) tahta
 • C ) poşet
 • D ) hava

4

Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma gerçekleşir?

 • A ) Taş duvar
 • B ) Pencere camı
 • C ) Yağlı Kağıt
 • D ) Saman kağıdı

5

Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma yoktur?

 • A ) Durgun su
 • B ) Düz ayna
 • C ) Buruşuk alüminyum folyo
 • D ) Cam

6

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(....) Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır.
(....) Düz bir çizgiden oluşan ve ışığın gittiği yönü tarif etmek için çizgi üzerine ok işareti konularak çizilen işarete ışın denir.
(....) Işığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir.
(....) Tüm cisimler ışığı yansıtır.

 • A ) DDYD
 • B ) DYYD
 • C ) DDYY
 • D ) YDYY

7

Işığın yayılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Işık bütün ortamlarda yayılır
 • B ) Işık bir enerjidir
 • C ) Işık doğrusal yayılır.
 • D ) Işık uzayda yayılır.

8

Aşağıdakilerden hangisi ışık geçirgenliği yönünden diğerlerinden farklıdır?

 • A ) Buzlu cam
 • B ) Tül perde
 • C ) Su
 • D ) Yağlı kağıt

"Dağınık Yansıma Nedir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Yansıma Kanunları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.