Sor

Düzgün Yansıma Nedir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Düzgün yansıma nedir? 5. sınıf kısaca örnekler
düzgün yansıma
Düzgün yansıma, ışığın düz ve parlak bir yüzeye çarptığında, gelen ışınların ve yansıyan ışınların aynı düzlemde kalması ve gelen ışınlarla yansıyan ışınların, yüzeye çarptıkları noktadaki normal doğruya göre eşit açılar yapması durumudur. Bu tür yansıma, düz ve parlak yüzeylerde görülür ve yansıyan ışık hüzmesi, gelen ışık hüzmesine göre belirli bir yönde ve düzenli bir şekilde yayılır.

Ayna: Düz ve parlak yüzeyli aynalar, ışığı düzgün yansıtır ve nesnelerin net görüntülerini oluşturur.

Sessiz bir gölette su yüzeyi: Suyun düz ve parlak yüzeyi, etraftaki nesnelerin, ağaçların ve gökyüzünün düzgün yansımasını sağlar.

Cam yüzey: Düz ve parlak cam yüzeyler, ışığı düzgün bir şekilde yansıtarak camın arkasındaki nesnelerin görüntülerini oluşturur.

Metal yüzeyler: Metal yüzeyler, özellikle temiz ve düz olanlar, ışığı düzgün bir şekilde yansıtarak net görüntüler elde etmeyi sağlar.

Kaliteli parke zemin: Özellikle cilalanmış ve düz ahşap yüzeyler, ışığı düzgün yansıtarak üzerlerinde bulunan nesnelerin ve ışık kaynaklarının net yansımalarını oluşturabilir.

Otomobil dikiz aynası: Araçlardaki dikiz aynaları, düzgün yansıma sağlayarak sürücünün arkasındaki trafik akışını net bir şekilde görmesine olanak tanır.

Güneş gözlüğü camları: Kaliteli güneş gözlüğü camları, düz ve parlak yüzeyleri sayesinde ışığı düzgün yansıtır ve gözlerin güneş ışığından korunmasına yardımcı olur.

Optik aletlerdeki mercekler: Teleskop, mikroskop ve benzeri optik aletlerde kullanılan merceklerin yüzeyleri, düzgün yansıma sağlayarak ışık hüzmesinin yönlendirilmesine ve net görüntüler elde etmeye olanak tanır.

Bilgisayar ve televizyon ekranları: Ekranların düz ve parlak yüzeyleri, ışığı düzgün yansıtarak kullanıcıların net ve keskin görüntüler görmesini sağlar.

Fotovoltaik (güneş) paneller: Güneş panellerinin yüzeyleri, düz ve parlak yapıları sayesinde güneş ışığını düzgün yansıtarak güneş enerjisinin en verimli şekilde toplanmasına yardımcı olur.

Düzgün yansıma, yüzeylerin düz ve parlak olduğu hemen hemen her durumda gözlemlenebilir. Bu tür yansımalara dayalı olarak çalışan optik ve aydınlatma sistemlerinde, net ve keskin görüntüler elde edilir ve ışık yönlendirilerek çeşitli amaçlar için kullanılır.

Düzgün yansıma, özellikle optik sistemlerde ve görüntü oluşturma teknolojilerinde önemlidir. Aynalar, teleskoplar, mikroskoplar ve kameralar gibi cihazlar, düzgün yansıma prensibine dayanarak çalışır ve net görüntüler elde etmeyi sağlar.
1

Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçiren bir maddedir?

 • A ) Elmas
 • B ) Ayna
 • C ) karton
 • D ) Mukavva

2

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlarına Y yazınız.
(.....)
Yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı denir.
(.....) Yansıyan ışın,gelen ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir.
(.....) Yüzey normali ile yansıyan ışının yaptığı açı yansıma açısıdır.
(.....) Aynaya 35°'lik gelme açısı ile gelen ışığın yansıma açısı 35° dir.
(.....) Gelen ışın ile yüzey arasındaki açı 25° ise gelme açısı 65° dir

 • A ) DDYDD
 • B ) DDDYD
 • C ) DDDDY
 • D ) DDDDD

3

Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddelere örnektir?

 • A ) hava
 • B ) ince tül
 • C ) beton
 • D ) kalın tahta

4

Işığı hiç geçirmeyen maddelere ................................ örnek verilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Cam Bardak
 • B ) Duvar
 • C ) Yağlı Kağıt
 • D ) Hava

5

Güneş ışınlarının izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir

 • A ) Karışık
 • B ) Doğrusal
 • C ) Dairesel
 • D ) Dağınık

6

Noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları .................... ve doğrusal olarak yayılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Yukarı
 • B ) Aşağı
 • C ) Her Yöne
 • D ) Yavaş

7

Işığın yansımasıyla ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma gerçekleşir.
 • B ) Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir.
 • C ) Dağınık yansımada görüntü aynı büyüklükte ve daha nettir.
 • D ) Yüzeye dik gelen ışın ışıkları dik yansır.

8

Aşağıda verilen yüzeylerin hangisinde yansıyan ışınlar birbirine paralel değildir?

 • A ) Durgun su
 • B ) Ayna
 • C ) Duvar
 • D ) Cam

"Düzgün Yansıma Nedir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Neler Öğrendik?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.