S:1

Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma yoktur?

Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma yoktur? sorunun cevabı "Buruşuk alüminyum folyo" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? öğrenmesi ilk dil insanın dildir gereken tatlı 1 2 3 4 5 6 Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları niteler veya belirtir.Buna göre büyük sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır? Bir maddenin fiziksel hâlleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I-Atmosfere bırakılan karbondioksitin % 80'i fosil yakıtlardan gelmektedir.II- Ormanların tahrip edilmesi ve okyanuslardaki bitkisel planktonların azalması karbondioksit artışına neden olur.Atmosferdeki karbondioksit oranı ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardan değildir? Tuba öğretmen, çevre kirliliğini önlemek için şunları yapabiliriz :............Tuba öğretmen yukarıdaki ifadeden sonra aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? ...Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.(Nahl suresi, 93. ayet)Bu ayette insanın davranışlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Selçuklu veziri Süleyman Pervane tarafından, 1262 yılında yaptırılan Süleyman Pervane Medresesi, aşağıdaki illerimizden hangisindedir? Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür? Aşağıdaki cümlelerden hangisi zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir? 124, 469, 104, 589 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralaması nasıldır? Fiil köküne – ecek, – acak ekleri getirilerek oluşturulan fiilde zaman hangisidir? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiil değildir? Hz. Muhammedin (s.a.v.) anne, baba, dede, ve süt annesinin adlarını sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kişinin, bir başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesine ne denir? Kurtuluş savaşı ne zaman başlamıştır? Haccın farzlarından biri de iki parça kumaş- tan oluşan ve hacıların örtündükleri ihramdır. Anladığım kadarıyla her insanın kökeninin aynı olduğu gerçeğinin hatırlanması ve herkesin eşit olduğunun zihinde tutulması için giyiliyor. Belki de böylece insanlığın eşitlik konusundaki ulaşılmaz düşü gerçekleşiyor. Bana göre bu, ihramın en önemli anlamıdır.Bu metinde ihramın hangi yönü vurgulanmaktadır? We can go on a picnic today because ........ Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Hangi eşleşme yanlıştır? 1. Bölgeden 1990dan beri ham petrol çıkarılıyor.2. Konuşmalarından onun ham biri olduğunu anlamıştım.3. Ham muzun tadı şeker gibiydi.4. Çarşıdan aldığım kavun ham çıktı.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ham sözcüğü mecaz anlamda kullanlmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin kişisel gelişimize olan katkılarından biri değildir? Eymen ,bir arkadaşına ders çalışmaya gider. Mutfakta sofrayı görünce dayanamaz ve başlar yemeye. Kimseye söylememiş ve kimseden izin almamıştır. Yemeği bitince , ders çalışmaya başlarlar. Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir? Alevilikte, ölen kişi için daha çok Hakka yürüdü. ifadesi kullanılır. Hakka yürüyen kişinin tanıdıkları, akraba ve arkadaşları çağrılarak onlardan hem halkın huzurunda hem de dedenin huzurunda ölen kişi adına razılık alınır. Ölen kimsenin borcu varsa ödenir. Alacakları ise yakınlarına teslim edilir. Sağlığında incittiği kimseler varsa onlardan helallik alınır. Kurallar yerine getirildikten sonra yemekler yenilir.Tanımı yapılan bu cem aşağıdakilerden hangisidir? Güneş ‘in Dünya ‘ya olan mesafesi 1496.108km dir. Bu mesafenin bilimsel gösterimi hangisidir? Bütün ilahi dinlerde savaş, hangi şarta bağlanmıştır? • 1925te Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı• 1934te din adamlarının dini kıyafetleriyle ibadet yerleri dışında gezmeleri yasaklandı. Buna göre;I. Topluma çağdaş bir görünüm kazandırmakII. Laiklik yolunda adım atmakIII. Toplumsal ayrıcalıkların önüne geçmekhedeflerinden hangilerinin gözetildiği savunulabilir? Sakarya Zaferinin ardından TBMM ile Fransızlar arasında yapılan antlaşmaaşağıdakilerden hangisidir? Sınıfı süslemek için Ali 14, Ayşe 17, Aslı ise Ayşe'den 9 bayrak daha fazla getirmiştir. Buna göre Ali ile Aslı'nın bayrakları toplamı kaçtır? Peygamberimize Kuranı Kerim nerede indirilmeye başlanmıştır ? Yeni bir buluşu olan bir mucit ilk önce hangisini yapmalıdır? 12 nin asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Taşkenti yakından tanımak için akşama doğru sokağa çıkabildik. Günlerden pazardı. Dışarıda hava güzeldi. Büyük ve güzel parklardan geçtik. Büyük ve güzel fıskiyeli havuzlar ruhumuzu sonsuzluk türküsüyle kucakladı. Geniş kaldırımlı caddelerde yer yer açılıp saçılan zarif çiçeklikler yüreğimizi sevdalandırdı.Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde alınmıştır? Ses aşağıda verilenlerden hangisinde yayılmaz? 50 040 001 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 9a + 7b - 4 cebirsel ifadesinde sabit terim aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir