Sor

5. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-1


→ Işık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.
→ Yansıma yüzeyi ile 90°lik açı yapacak şekilde çizilen hayalî çizgiye yüzeyin normali denir.
→ Dalgalı suda dağınık yansıma gerçekleşir.
→ Dağınık yansıma pürüzlü yüzeylerde gerçekleşir.
→ Yansıma kuralları tüm yansımalar için geçerlidir.
→ Gelme açısı, yansıma açısına eşittir.
→ Düzgün yansıma yapan yüzeylerde oluşan görüntü nettir.
→ Işık bir enerji çeşididir.
→ Yıldızlar doğal ışık kaynağıdır.
→ Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ışın denir.
→ Cisimleri görebilmemiz için ışık gereklidir.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-2


→ Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir.
→ Işığı geçiren maddelere saydam madde denir.
→ Işığı az geçiren maddelere yarı saydam madde denir.
→ Madde ışığı geçirme durumuna göre üçe ayrılır.
→ Saydam maddeye su örnek verilebilir.
→ Opak maddeye toprak örnek verilebilir.
→ Yarı saydam maddeye sisli hava örnek verilebilir.
→ Yarı saydam maddenin arkasındaki cismi bulanık görürüz.
→ Opak maddenin arkasındaki cismi göremeyiz.
→ Saydam maddenin arkasındaki cismi net görürüz.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-3


→ Opak cisimlerin arkasında tam gölge oluşur.
→ Cisimlerin arkasında ışık almayan karanlık bölgeye gölge denir.
→ Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe gölge boyunu etkiler.
→ Cisim, ışık kaynağına yaklaştıkça gölge boyu büyür.
→ Cismin boyu büyürse gölge boyu da büyür.
→ Gölgenin şekli, cismin şekline benzer.
→ Cismin gölgesinin boyu, cismin boyuna her zaman eşit olmayabilir.
→ Cisim, perdeye yaklaştıkça gölge boyu büyür.
→ Işık kaynağı cisimden uzaklaştıkça gölge boyu büyür.
→ Tam gölge oluşumu için ışık kaynağına ihtiyaç vardır.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-4


→ Tam gölgenin şekli ve büyüklüğü, cismin şekli ve büyüklüğüne bağlıdır.
→ Yarı gölge, tam gölgeden daha açıktır.
→ Tam gölge, hiç ışık almayan yerlerde oluşur.
→ Cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe azalırsa gölge büyür.
→ Cisim ile perde arasındaki mesafe azalırsa gölge büyür.
→ Cisimlerin gölgesinin en küçük olduğu zaman öğlendir.
→ Işık olmazsa gölge oluşmaz.
→ Hacivat ve Karagöz gölge oyunudur.
→ Gece oynanan futbol maçlarında yapay ışıklandırma sayesinde gölgeler oluşur.
→ Bulutlu havada yarı gölge oluşur.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-5


→ Gelme açısı yansıma açısına eşittir
→ Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.
→ Yansıtıcı yüzeye dik gelen ışın kendi üzerinden geri yansır.
→ Gelme ve yansıma açısı bulunurken mutlaka normal ile yaptığı açıya bakılmalıdır.
→ Işık kaynağından çıkarak yansıtıcı yüzeye ulaşan gelen ışındır.
→ Yüzeye çarptıktan sonra geri dönen yansıyan ışındır
→ Yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı denir.
→ Yansıyan ışın, gelen ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir.
→ Yüzey normali ile yansıyan ışının yaptığı açı yansıma açısıdır.
→ Aynaya 35°’lik gelme açısı ile gelen ışığın yansıma açısı 35° dir.
→ Gelen ışın ile yüzey arasındaki açı 25° ise gelme açısı 65° dir
→ Düzgün yansımada gelme açısı yansıma açısına her zaman eşittir.
→ Yansıma kanunları hem düzgün yansımada hem de dağınık yansımada geçerlidir.
→ Düzlem aynaya dik gelen ışık ışını kendi üzerinden yansır

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-6


→ Bir ışık kaynağından çıkan ışınların yolunu belirten doğrulara ışık ışını denir.
→ Paralel ışınların yansıdıktan sonra paralel olarak yollarına devam etmesine düzgün yansıma denir.
→ Gelen ışın ile yansıyan ışık arasındaki hayali çizgiye normal denir.
→ Bir düzgün yansımada her zaman gelen ışın açısı ve yansıyan ışın açısı birbirine eşittir.
→ Işık kaynağından çıkan paralel ışınların yansıdıktan sonra farklı yönlere dağılmasına dağınık yansıma denir.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim-7


→ Işık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne olarak yayılır.
→ Işığı kısmen geçiren maddelere yarı saydam madde denir.
→ Tahta kapı saydam olmayan maddelere örnektir.
→ Dalgalı suda bulanık görüntü oluşumu dağınık yansıma sonucu meydana gelir.
→ Cisimlerin parlak görünmesinin nedeni, ışığın düzgün yansımasıdır.
→ Yansıtıcı yüzeye çarpan ışığın yüzeye gelme açısı, yansıma açısına eşittir.
→ Tam gölgenin oluşması için ışık kaynağı ile perde arasında saydam olmayan cisim olması gerekir.
→ Işık kaynağı ile cisim arasındaki uzaklık artarsa cismin gölgesi daha büyük olur.
→ Işık kaynağını cisme yaklaştırırsak gölgenin boyu büyür.
1

Işığın yansıtıcı yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Yansıma
 • B ) Gelme Açısı
 • C ) Yüzeyin Normali
 • D ) Soğurulma

2

Gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Işığın dağılması
 • B ) Işığın yansıması
 • C ) Işığın kırılması
 • D ) Işığın engellenmesi

3

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlarına Y yazınız.
(.....)
Yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı denir.
(.....) Yansıyan ışın,gelen ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir.
(.....) Yüzey normali ile yansıyan ışının yaptığı açı yansıma açısıdır.
(.....) Aynaya 35°'lik gelme açısı ile gelen ışığın yansıma açısı 35° dir.
(.....) Gelen ışın ile yüzey arasındaki açı 25° ise gelme açısı 65° dir

 • A ) DDYDD
 • B ) DDDYD
 • C ) DDDDY
 • D ) DDDDD

4

Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?

 • A ) cam
 • B ) tahta
 • C ) poşet
 • D ) hava

5

Aşağıda bazı maddelerin ışık geçirgenliği ile ilgili eşleştirmeler yapılmıştır.
Hangisi yanlıştır?

 • A ) Defter - Opak
 • B ) Tül perde - Yarı saydam
 • C ) Lamel - Saydam
 • D ) Buzlu Cam - Opak

6

Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelere örnek olarak verilebilir?

 • A ) Cam
 • B ) Buzlu cam
 • C ) yağlı kâğıt
 • D ) Taş

7

Paralel olarak gönderilen ışın ışıkları aşağıdaki yüzeylerden hangisinde dağınık olarak yansır?

 • A ) Cam
 • B ) Dün Ayna
 • C ) Buruşuk Alüminyum Folyo
 • D ) Bardaktaki su yüzeyi

8

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlarına Y yazınız
(....)
Düzgün yansımada gelme açısı yansıma açısına her zaman eşittir.
(....) Yansıma kanunları hem düzgün yansımada hem de dağınık yansımada geçerlidir.
(....) Düzlem aynaya dik gelen ışık ışını kendi üzerinden yansır.
(....) Düzgün yansımada paralel gelen ışınlar farklı doğrultularda yansır.
(....) Gelen ışının yüzeyle yaptığı açıya gelme açısı denir.

 • A ) YDDYY
 • B ) DDDYY
 • C ) DDYYY
 • D ) DDDYD

"5. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Tam Gölge ve Gölge Oluşumu Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.