Sor

Saydam Madde Nedir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Işığı iyi geçiren maddelere saydam maddeler denir. Saydam madde, ışığın içinden geçebilmesine ve nesnelerin arkasındaki görüntülerin net ve keskin bir şekilde görülebilmesine izin veren bir madde türüdür. Saydam maddeler, ışığı yüksek oranda ileterek düşük miktarda dağınık yansıma gösterir.
Saydam Maddeler:
Cam: İçinden geçen ışığı yüksek oranda ileten ve net görüntüler elde etmeye olanak tanıyan yaygın bir saydam madde.

Su: Temiz ve berrak su, ışığı yüksek oranda iletir ve içinde bulunan nesnelerin net bir şekilde görülmesini sağlar.

Hava: Normal şartlarda hava, ışığı iyi bir şekilde ileten ve nesnelerin arkasındaki görüntülerin keskin ve net olarak görülebilmesini sağlayan saydam bir madde olarak kabul edilir.

Pürüzsüz plastik: Bazı pürüzsüz ve temiz plastik malzemeler, ışığı yüksek oranda ileterek saydam olarak kabul edilir.

Kuvars: Doğal bir mineral olan kuvars, yüksek oranda ışığı iletebilme özelliğiyle saydam bir madde olarak kabul edilir.

Elmas: Doğal bir saydam madde olan elmas, ışığı yüksek oranda iletir ve bu özelliği nedeniyle değerli ve estetik bir taş olarak kabul edilir.

Selüloz asetat: Bir tür plastik malzeme olan selüloz asetat, saydam özelliğiyle optik aletler ve cam filmlerinde kullanılır.

Akrilik cam: Camın yerine kullanılabilen hafif ve dayanıklı bir plastik malzeme olan akrilik cam, saydam bir yapıya sahiptir.

Saf buz: İçinde herhangi bir kirlilik veya hava kabarcığı bulunmayan saf buz, ışığı iyi bir şekilde ileterek saydam olarak kabul edilir.

Gorilla Glass: Çeşitli elektronik cihazlarda ekran koruyucu olarak kullanılan Gorilla Glass, yüksek oranda ışık geçirgenliği ve dayanıklılığı ile bilinen saydam bir malzemedir.

Saydam maddeler, optik sistemlerde, elektronik cihazlarda ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır. Bu maddeler, ışığı ileterek arkasındaki nesnelerin ve görüntülerin net ve keskin bir şekilde görülebilmesini sağlar.
1

Opak cisim ile saydam cisim arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Ağırlıkları
 • B ) Şekilleri
 • C ) Işık geçirgenlikleri
 • D ) Renkleri

2

Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelere örnek olarak verilebilir?

 • A ) Cam
 • B ) Buzlu cam
 • C ) yağlı kâğıt
 • D ) Taş

3

Aşağıdakilerden hangisi opak bir maddedir?

 • A ) su
 • B ) poşet
 • C ) duvar
 • D ) buz

4

Işığın yayılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Işık bütün ortamlarda yayılır
 • B ) Işık bir enerjidir
 • C ) Işık doğrusal yayılır.
 • D ) Işık uzayda yayılır.

5

Gelme açısı 60º olan ışının yansıma açısı kaç derecedir?

 • A ) 40
 • B ) 50
 • C ) 60
 • D ) 30

6

Işığın yansıtıcı yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Yansıma
 • B ) Gelme Açısı
 • C ) Yüzeyin Normali
 • D ) Soğurulma

7

Yüzeyin normali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) N harfi ile gösterilir.
 • B ) Kesikli çizgi şeklinde çizilir.
 • C ) Yüzeyle 900 derecelik açı oluşturur.
 • D ) Dağınık yansımada çizilemez

8

Gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Işığın dağılması
 • B ) Işığın yansıması
 • C ) Işığın kırılması
 • D ) Işığın engellenmesi

"Saydam Madde Nedir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Tam Gölge ve Gölge Oluşumu Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.