S:1

Işığın yansımasıyla ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Işığın yansımasıyla ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı " Dağınık yansımada görüntü aynı büyüklükte ve daha nettir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
temiz kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? 10 yarım portakal kaç bütün eder? Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde, hangisi 3. sırada yer alır? Umutun 24 fındığı vardır. Umut fındığının çeyreğini kardeşine verince Umutun kaç fındığı kalır? Islak ve ılık bir pamuk arasına koyduğumuz kuru fasulyenin birkaç gün sonra filizlenmesi aşağıdaki özeliklerden hangisine delil değildir? Ağacın dalında 39 tane kuş vardı. 8 tanesi uçtu. Ağacın dalında kaç kuş kaldı? Işık kirliliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 19. yüzyılda yeni bir edebî anlayışın etkisine giren şairler, sanatlarında güzelden ziyade doğru ve iyiyi kollamışlardır. Onlara göre şiirin kendi dışında bir amacı vardır. Edebiyat aracılığı ile milleti uyarmak ve yükseltmek gerekir. Şair zulümle, kötülükle, gerilikle didişmelidir. Çünkü topluma karşı bir görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Bu yüzden daha önceki şiirlerin baş teması olan aşk burada en arkaya itilmiş; vatan, hak, hukuk, eşitlik gibi kavramlar şiirde çokça görülmüştür.Bu parçaya göre aşağıdaki dizelerden hangisinin Tanzimat Döneminin zihniyetini yansıttığı söylenemez? Allahın (c.c.) dilediği şey veya Allahın (c.c.) dilemesi anlamına gelen dini ifade nedir? (I) Mektup, eski görkemli hâlinden oldukça uzak. (II) Bunda teknolojik yollarla iletişim kurmanın daha kolay olması oldukça etkili. (III) Birçoğumuz belki de hiç tanışmadık mektupla. (IV) Kolayı seçerken eksikliğini hissettik mi mektubun? (V) Evet, hissettik. (VI) Kâğıda dökülen samimi sözcüklerin eksikliğini elbette hissettik.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin nedeni durumundadır? Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver anları Bana seni gerek seniBu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 1) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak,görev mahallini terk etmek.2) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.3) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.4) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Uyarma cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? 16' dan başlayarak geriye doğru ikişer ikişer ritmik sayarken söylediğimiz 4. sayının 16 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanların manevi ihtiyaçlarından biri değildir? Oda, tabana serili kilimlerin dışında döşemesizdi. Karşı duvarda bir ocak, ocağın üstünde de yumak yumak mumlar ve iki lamba konmuş bir raf vardı. Oda, o rafın iki karış yukarısındaki bir pencereden aydınlanıyordu. Şimdi, tam o pencereye güneş vurduğu için ocak yanının dışında iyice aydınlıktı.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosunun karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? They dont like comedy films, - - - - ? Bir kg eriğin 425 gramını yedik. Kaç gr eriğimiz kaldı? Türk ordusunun kurtuluş mücadelesinde kazandığı ilk zafer hangisidir? Yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz ilk elde edeceği hak, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde adı geçen dört büyük melekten biri değildir? Aşağıdaki cümlede yapım eki alan sözcük hangisidir? Yaralı kuş yerde yatıyordu. Aşağıda verilenlerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin sahip olabileceği rollerden değildir? Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam verme- dikçe girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır, herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.(Nur suresi, 27. ayet)Bu ayet Kuranın aşağıdaki konu- larından hangisi ile ilişkilidir? Ortalık mahşer yeri gibiydi. Fırtına, ağaçların dallarını kırıyor, önüne kattığı hayvanların ise sadece bağırtıları ulaşıyordu bize. Islanmıştık ve üşüyorduk. Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Merkezi "Merv" şehri olan Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda hangisi üçüncü sırada yer alır? Alinin aldığı arabanın TL cinsinden fiyatının on binler basamağında 8, binler basamağında 4, diğer basamaklarında 0 rakamı vardır.Buna göre bu arabanın fiyatı kaç TL dir? Sınıfımızda 2 desteden 5 fazla öğrenci var. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi ara yön değildir? Aşağıdaki zaman kaymasına uğramış fiillerle kurulan cümlelerden hangisi, anlam olarak ayraç içinde verilen zamanı ifade etmektedir? Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisi kökünde besin depolayan bitki türüne örnek olarak verilemez? Dünya, güneş ve ay sözcükleri coğrafya terimi olarak kullanılırsa büyük harfle başlar.Yukarıdaki bilgi gözönünde bulundurulduğunda aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kuran-ı Kerimden sure veya ayetler okumak için namazın başlama tekbiriyle rükusu arasında ayakta durmaya ne ad verilir? "7095" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? İleriye doğru beşer ritmik sayarken 60tan önce hangi sayı vardır? Aşağıda öykü türü ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır? Farklı kıtalarda bulunabilen taygalar için,I. İğne yapraklı ağaçlar baskındır.II. Kışlar genellikle çok soğuktur.III. Doğu Karadeniz Bölgesi örnektir.verilenlerden hangileri doğrudur? 20 doğal sayısını 7 katının 34 eksiği kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir