S:1

Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelere örnek olarak verilebilir?

Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelere örnek olarak verilebilir? sorunun cevabı "Cam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir volkanik dağın, koni şeklinde olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 1 kutu meyve suyundan 6 bardak meyve suyu çıkıyorsa 12 bardak meyve suyu için kaç kutu meyve suyu gereklidir? 360 dakika kaç saat eder? İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? Paleolitik (Eski Taş) Devrinde kadınlar toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.Buna göre, Paleolitik dönemle ilgili;I. İş bölümünün başladığıII. Üretici yaşama geçildiğiIII. Özel mülkiyetin olduğuyargılarından hangilerine ulaşabiliriz? Arazisinin yaklaşık %36sı tarıma uygun olan ülkemiz, ürün çeşitliliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.Buna göre Türkiyedeki tarım ürünleri çeşitliliğinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Türkçe yazılan ilk gezi kitabı aşağıdaki yazarların hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.••Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.••Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? 28 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki her bir öğrenci resim ve müzik derslerinden en az bir tanesini seçmiştir. Resim dersini seçen öğrencilerin sayısı, her iki dersi seçen öğrencilerin sayısının 3 katı ve müzik dersini seçen öğrencilerin sayısının 2 katıdır.Buna göre bu öğrencilerden kaç tanesi yalnız müzik dersini seçmiştir? Döllenme, zigot, embriyo, fetüs, bebek.Yukarıdaki ifadelerin sıraya koyulmuş olarak yazılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Eşkenar üçgenin bir iç açısı ..................... dir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Murat : Cahit ARF, a famous Turkish mathematician, died in 1997, - - - - ?Jason :Of course. You can see his photograph at the back of ten-Turkish liras banknote. Hz. Peygamber eş seçiminde aşağıdaki kıstaslardan hangisini tavsiye etmiştir? Bir sorunla karşılaştığımızda ya da bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.(.....) 5x ile −3x benzer terimlerdir.(.....) 5x2 ile −x3 benzer terimlerdir.(.....) 5n7 cebirsel ifadesinin katsayısı 7dir.(.....) x2 + 5x − 7 cebirsel ifadesinin sabit terimi 7dir.(.....) 5y2 + 11x − 4z3 cebirsel ifadesi 3 terimlidir Haber fotoğrafçıları dergi, gazete, internetteki haber siteleri için fotoğraf çeker. Onların sanat fotoğrafçılarından önemli bir farkı vardır.O da yalnızca olan biteni yansıtmalarıdır.Bu metindeki altı çizili cümleye göre haber fotoğrafçılarını, sanat fotoğrafçılarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Gruba uymayan sözcüğü işaretleyiniz?nose - hand - mouth - ear Maddelerin sıcaklıklarını..........................ile ölçeriz. Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir? Benim mi Allahım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar... Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? I - - - - visit my grandparents last weekend because I was ill. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre farklıdır? Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden (kişinin gözüyle) görmek ya da kendimizi onun yerine koymaya ................. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürk, ortaokul öğrenimini hangi okulda yapmıştır? Hür kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde ekonomik model olarak aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmekte gece gibi ol, öfkede ölü gibi ol, ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi olBüyük düşünce adamımız ve şairimiz Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsetmiştir? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşları bir önceki yıla ait olmak üzere kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını gösterir rapor her yıl hangi ayın sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderilir ? Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger ve: 'Rabbim! Küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et!' de. (isra 24)Yukarıdaki ayet hakkında hangisi söylenemez? 500 009 sayısının doğru olarak okunuşu hangi seçenekte verilmiştir? Ayşe'nin kumbarasındaki parasının 3/5i 201 TL olduğuna göre Ayşenin kumbarasında kaç TL vardır? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ‘D , yanlış ise başına ‘Y yazınız(.....) Asteroit Kuşağı, Mars ile Jüpiter arasında bulunur. (.....) Jüpiter, Güneşe en yakın 2. gezegendir(.....) Mars, kızıl gezegen olarak da bilinir(.....) Karasal gezegenlerin halkası vardır.(.....) Güneşe yakınlık bakımından 5.sırada yer alan gezegen, Neptündür. Şeri kaynaklardan hüküm çıkarmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ganj Nehrinde yıkanmak aşağıdaki dinlerin hangisinde temel ibadet olarak kabul edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir