Sor

5.Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

✔ Ay'da gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok AZDIR.
✔ Ay'ın atmosferi çok AZDIR.
✔ Güneş'in en sıcak tabakası İÇ TABAKA tabakasıdır.
✔ Ay, Dünya'nın tek doğal UYDUSUDUR.
✔ Ay'ın yüzeyinde FAZLA sayıda krater bulunur.
✔ Ay, Güneş ve Dünya'dan daha KÜÇÜKTÜR.
✔ Güneş'in tamamı sıcak GAZLARDAN oluşur.
✔ Güneş'in yüzeyinde gözlemlenen koyu renkli bölgelere GÜNEŞ LEKELERİ denir.
✔ Ay, kendi ışığını kendisi ÜRETEMEZ.
✔ Güneş kendi etrafında DÖNER.
✔ Ay'ın sürekli hareket hâlinde olmasından dolayı farklı zamanlarda farklı şekilde görülmesine AY'IN EVRELERİ denir.
✔ Ay'ın İLK DÖRDÜN, ŞİŞKİN AY, HİLAL ve SON DÖRDÜN gibi ana, ara evresi vardır.
✔ Ana evreler arasında geçen süre bir HAFTADIR.
✔ Ay Dünya'nın etrafındaki dolanma hareketini yaklaşık 27 GÜNDE yapar.
✔ Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü ışık almadığı için Dünya'dan bakan birinin
✔ Ay'ı göremediği evre YENİ AY EVRESİ'dir.
✔ Yeni ay evresinde AY, Güneş ve Dünya arasındadır.
✔ Dünya'dan bakan birinin Ay'ı ters "C" şeklinde gördüğü evreye İLK DÖRDÜN denir.
✔ Dünya'dan bakan birinin Ay'ı "D" harfi şeklinde gördüğü evreye DOLUNAY denir.
✔ Yeni ay evresinden 1 hafta sonra görülen evreye İLK DÖRDÜN denir.
✔ Ay'ın ilk dördün evresinden dolunay evresine geçerken görülen ara evreye ŞİŞKİN AY denir.
✔ Dünya'dan bakan birinin Ay'ı daire şeklinde gördüğü evreye HİLAL denir.
✔ Ay'ın dolunay evresinden son dördün evresine geçerken görülen ara evre HİLAL evresidir.
✔ Dünya'dan bakan birinin Ay'ı "C" şeklinde gördüğü evreye SON DÖRDÜN denir.
✔ Ay'ın tüm evreleri tamamlandığında geçen süre yaklaşık 29 GÜNDÜR.
✔ Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
✔ Ay'ın evreleri yaklaşık 29 günde tamamlanır.
✔ Ay'ın Dünya' dan görünmeyen tarafına Ay'ın karanlık yüzü denir.
✔ Ay'ın karanlık yüzü hiçbir zaman güneş ışığı almaz, aydınlık olmaz.
✔ Ay, Dünya etrafındaki konumuna göre farklı şekillerde görünmektedir.
✔ Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketinin yönü saat yönünün tersinedir.
✔ Ay'ın yüzeyi kraterler, dağlar ve ovalar ile kaplıdır.
✔ Ay, Dünya etrafındaki hareketini 27 günde tamamlar.
✔ Ay'da 1 gün, yaklaşık 29.5 Dünya günüdür.
✔ Ay'ın evrelerinin tamamlanması için geçen süreye 29.5 gün denir.
✔ Güneş, Dünya etrafında saat yönünde döner, Ay da Dünya etrafında saat yönünün tersinde döner.
✔ İlk dördün evresinden dolunay evresine ulaşılması için geçen süre yaklaşık 14 gün veya 2 haftadır.
✔ Ay'ın Güneş etrafında dolanma süresi: 365 gün 6 saat
✔ Dünya'nın kendi etrafında dönme süresi: 24 saat
✔ Ay'ın evrelerinin tamamlanma süresi: 29 gün 12 saat
✔ Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi: 27 gün 8 saat
✔ Ay'ın kendi etrafında dönme süresi: 27 gün 8 saat
✔ Ay'ın 2 ana evresi arasında geçen süre: 1 hafta
✔ Dünya'nın Güneş etrafında dolanma süresi: 365 gün 6 saat
✔ Ay, dolunay evresinde iken Dünya’dan görülen bütün yüzeyi, Güneş tarafından aydınlatılır.
✔ Ay; kendi etrafında dönme, Dünya’nın ve Güneş’in etrafında ise dolanma hareketi yapar.
✔ Ay’ın evrelerinin oluşmasının sebebi kendi etrafında dönmesidir.
✔ Her zaman, Ay’ın aynı yüzeyini görürüz.
✔ Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
✔ Güneş, Dünya ve Ay’dan daha büyüktür.
✔ Güneş, büyüklük olarak Dünya’dan daha büyüktür.
✔ Güneş, kendi etrafında dönerken etrafına ışık yayar.
✔ Ay, büyüklük olarak Dünya’dan daha küçüktür.
✔ Sırasıyla Dünya, Ay ve Güneş aynı doğrultu üzerinde sıralandığında Ay, yeni ay evresinde görülür.
✔ Dünya’dan baktığımızda kendimize göre Ay’ın sağ yarısının görüldüğü evre ilk dördün evresidir.
✔ Ay’ın evrelerinin oluşmasının sebebi Ay'ın kendi etrafında dolanmasıdır.
✔ Ay, kendi ekseni etrafındaki bir turunu yaklaşık 27 günde tamamlar.
✔ Dünya’dan Ay’a baktığımızda her zaman Ay’ın aynı yüzünü gözlemleriz.
✔ Ay’ın ara evrelerinin isimleri hilal ve şişkin aydır.
✔ Gece ve gündüzün oluşmasının nedeni, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesidir.
1

Ay, kendi ekseni etrafındaki bir turunu ................................ de/da tamamlar.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) 7 gün
 • B ) 27 gün
 • C ) 1 hafta
 • D ) 365 gün

2

Gökteki cisimler aşağıdaki araçlardan hangisi ile incelenebilir?

 • A ) Teleskop
 • B ) Epidiyaskop
 • C ) Dürbün
 • D ) Stetoskop

3

Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazın.
(...) Son dördün evresinden sonra gelen evre dolunaydır.
(...) Dünya'nın güneş görmeyen kısımlarında gece, güneş gören kısımlarında gündüz yaşanır.
(...) Cisimler uzaklaştıkça gerçekte olduklarından daha küçük görünür.
(...) Yeni ay evresinde Ay'ı göremeyiz.
(...) Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar.

 • A ) YDDYY
 • B ) DDYDY
 • C ) YDYDY
 • D ) YDDDY

4

Ay'ın her gün farklı şekilde görülmesinin sebebi nedir?

 • A ) Ay'ın Güneş'in etrafında dönmesi
 • B ) Ay'ın Dünya etrafında dolanması
 • C ) Ay'ın Dünya'ya yakın olması
 • D ) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

5

Ay'ın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Üzerinde canlıların yaşayabileceği ortam yoktur
 • B ) Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismidir
 • C ) Yüzeyinde çukurlar bulunur.
 • D ) Küresel bir şekle sahiptir.

6

Güneş, Dünya yüzeyinde yaşamın var olmasını sağlar.
Bu durum Güneş'in hangi özelliği ile ilgilidir?

 • A ) Orta büyüklükte bir yıldızdır.
 • B ) Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
 • C ) Isı ve ışık kaynağıdır.
 • D ) Küresel yapıya sahiptir.

7

Ay kendi ekseni etrafında ......... hareketi, Dünya'nın etrafında ..........hareketi yapar.
Boşluklara hangi ifadeler gelmelidir?

 • A ) Dönme, dolanma
 • B ) Dönme, dönme
 • C ) Dolanma, dolanma
 • D ) Dolanma, dönme

8

Dünya, Ay'dan kaç kat büyüktür?

 • A ) 4
 • B ) 10
 • C ) 25
 • D ) 101

"5.Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Ay'ın Yapısı ve Özellikleri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.