Sor

Ay'ın dolanma hareketi ve sonuçları nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ay'ın dolanma hareketi, Dünya etrafında gerçekleştirdiği harekettir.

Ay'ın dolanma hareketi, yaklaşık 27 gün 8 saat sürer. Bu süre zarfında Ay, Dünya etrafında saat yönünün tersine dolanır.

Ay'ın dolanma hareketi ve Dünya etrafındaki konumu, Dünya'da ayın evrelerini (yeniay, ilkdördün, dolunay ve sondördün) oluşturur. Ay evreleri, Ay'ın Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'ya nasıl yansıttığına bağlı olarak değişir.

Ay'ın dolanma hareketi, Dünya'nın deniz ve okyanuslarında gelgit olaylarının meydana gelmesine neden olur. Ay ve Dünya'nın birbirlerine olan çekim kuvveti, su seviyelerinde yükselme ve alçalmalarla sonuçlanan gelgit olaylarını oluşturur.

Ay'ın dolanma hareketi, Dünya'nın eksen eğikliği ile birlikte, mevsimlerin ve iklim değişikliklerinin oluşmasında da rol oynar. Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi, Dünya'nın ekseninin kararlı kalmasına katkıda bulunarak mevsimlerin düzenli olmasını sağlar.

Ay'ın dolanma hareketi, Dünya'nın manyetik alanını ve kutup ışıklarını da etkiler. Ay, Dünya'nın manyetik alanında, Dünya'nın manyetosferindeki parçacıkların hareketini etkileyebilir ve bu da kutup ışıkları gibi olaylarda rol oynar.

Ay'ın dolanma hareketi, Dünya'daki ekosistemleri ve biyolojik süreçleri de etkiler. Bazı hayvan türleri, özellikle deniz canlıları, Ay'ın dolanma hareketinden ve dolayısıyla gelgit olaylarından etkilenir. Ayrıca, bazı bitkiler ve hayvanlar ayın evrelerine göre üreme, büyüme ve davranış değişiklikleri gösterir.
1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Ay'ın şekli tepsiye benzer.
 • B ) Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha uzaktır.
 • C ) Dünya, küre şeklindedir.
 • D ) Güneş, Dünya'dan daha büyüktür.

2

Ay'ın Özellikleri
-Dünya'nın uydusudur.
-Şekli küreseldir.
-Yok denecek kadar ince bir atmosferi vardır

Ay ile ilgili yukarıda verilen özelliklere aşağıdakilerden hangisinin eklenmesi yanlış olur?

 • A ) Kendi etrafında saat yönünde döner
 • B ) Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır.
 • C ) Gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır
 • D ) Dünya'ya en yakın gök cismidir.

3

Aşağıdaki özelliklerden hangisi Ay'a ait değildir?

 • A ) Dünya'nın etrafında dolanma hareketi yapar.
 • B ) Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
 • C ) Işık kaynağıdır
 • D ) Şekli küreseldir

4

Ay'a bakıldığında hep aynı yüzü görülür. Bunun nedeni nedir?

 • A ) Kendi ekseni ve Dünya etrafındaki dönme süresinin eşit olması.
 • B ) Gel-git olayı
 • C ) Kendi ekseni etrafındaki dönüşünün sabit olması.
 • D ) Dünya etrafındaki dönüşünün sabit olması

5

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım.
( ) Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in Dünya'ya uzaklığından daha fazladır.
( ) Ay'ın atmosferi yoktur.
( ) Ay'ın ana evreleri arasında yedi gün vardır.
( ) Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar.
( ) Ay, kendi etrafında yaklaşık 27 gün 8 saatte döner

 • A ) YDYDD
 • B ) DYYDD
 • C ) YYYDD
 • D ) DYYDY

6

Aydaki büyük çukurların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) akarsu
 • B ) rüzgâr
 • C ) deprem
 • D ) Ay'a düşen göktaşları

7

Ay'ın evreleri Ay'ın hangi özelliğinin sonucunda oluşur?

 • A ) Dünya çevresinde dönmesi
 • B ) Güneş çevresinde dönmesi
 • C ) Atmosferin olmaması
 • D ) Kendi çevresinde dönmesi

8

Güneş'in geometrik şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 • A ) Dikdörtgen
 • B ) Küre
 • C ) Kare
 • D ) Üçgen

"Ay’ın dolanma hareketi ve sonuçları nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Dünya, kendi ekseni etrafında ters yönde dönseydi, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.