Sor

Ay, Dünya etrafında ters yönde dolansaydı, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ay, Dünya etrafında ters yönde dolansaydı, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?

Eğer Ay, Dünya etrafında ters yönde dolansaydı, günlük yaşamımızda birçok değişiklik meydana gelirdi. Bunlardan bazıları şunlar olabilir:

Ay'ın hareketi ters yönde olurdu: Ay, Dünya'nın etrafında saat yönünün tersine dolanır ve bu nedenle Ay'ın hareketi ters yönde olurdu. Ay'ın evreleri de farklı olacaktı.

Deniz seviyelerinde değişiklikler meydana gelirdi: Ay'ın ters yönde dolması, Ay'ın yer çekimi etkisini değiştirebilir ve deniz seviyelerinde değişikliklere neden olabilir.

Gezegenin manyetik alanı etkilenirdi: Ay'ın ters yönde dönmesi, manyetik alanın gücünü etkileyebilir ve manyetik kutupların yerlerinde değişikliklere neden olabilir.

Güneş ve Ay tutulmalarının sıklığı değişebilir: Ay'ın ters yönde dolması, güneş ve ay tutulmalarının sıklığını ve zamanlamasını değiştirebilir.

Gece ve gündüz süreleri değişebilir: Ay'ın ters yönde dönmesi, Dünya'nın yavaşlamasına neden olabilir ve bu nedenle gece ve gündüz süreleri değişebilir.

Ay'ın yörüngesi değişebilir: Ay'ın ters yönde dolması, Ay'ın yörüngesinde değişikliklere neden olabilir.

Bu değişikliklerin çoğu, Ay'ın Dünya üzerindeki etkilerinde değişikliklere neden olabileceğinden, yaşamımızı ciddi şekilde etkileyebilirdi.
1

Ay'ın hiç görünmediği evre ile tam olarak parlak göründüğü evre sırasıyla hangisi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A ) Dolunay - Yeni ay
 • B ) Yeni ay - Son dördün
 • C ) Dolunay - İlk dördün
 • D ) Yeni ay - Dolunay

2

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz?
( ) Dünya'nın kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur.
( ) Ay'ın kendi etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dönme süresi birbirine eşittir.
( ) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi sonucu gece gündüz meydana gelir.
( ) Ay'da rüzgâr ve yağmur gibi hava olayları görülür

 • A ) Y, D, Y, Y
 • B ) Y, D, D, D
 • C ) Y, D, D, Y
 • D ) D, D, D, Y

3

Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri ile ilgili;
I. Güneş de kendi ekseni etrafında döner mi?
II. Ay, Dünya'nın etrafında dolanır mı?
III. Dünya, Güneş etrafında saat yönünde döner mi? sorularından hangilerine ‘'evet'' cevabı veririz?

 • A ) II ve III.
 • B ) Yalnız II
 • C ) I ve II
 • D ) Yalnız I.

4

1. Ay, kendi ekseni etrafındaki bir turunu ................................ de/da tamamlar.
2. Dünya'dan Ay'a baktığımızda her zaman Ay'ın .............................. yüzünü gözlemleriz.
3. Ay'ın ara evrelerinin isimleri ................................ ve ................................ dır.
Yukarıda yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmaz?

 • A ) 27 gün
 • B ) şişkin ay, hilal
 • C ) yeniay, dolunay
 • D ) aynı

5

Aşağıdaki ifadeler doğru ise yay ayraç içine D, yanlış ise Y yazınız.
(.....) Güneş'in en sıcak katmanı çekirdektir.
(.....) Güneş'in dıştaki katmanın ismi ışık küredir.
(.....) Güneş'in yüzeyinde meydana gelen patlamalar teknolojik araçlarla gözlemlenebilir.
(.....) Güneş, Dünya gibi küresel bir şekle sahip değildir.

 • A ) DYDD
 • B ) DYYY
 • C ) DYDY
 • D ) YYDY

6

Ay'a giden insanlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Ay'a ilk ayak basan kişi Yuri Gagarin'dir.
 • B ) Ay'da su göletleri gözlemlemişlerdir.
 • C ) Nefes alabilecekleri koruyucu özel kıyafetler giymişlerdir.
 • D ) Ay'ın Dünya'dan daha büyük olduğunu gözlemlemişlerdir.

7

Ay'ın hiç görünmediği evre ile tam olarak parlak göründüğü evre sırasıyla hangisi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A ) Dolunay - Yeni ay
 • B ) Yeni ay - Son dördün
 • C ) Dolunay - İlk dördün
 • D ) Yeni ay - Dolunay

8

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Güneş küre biçiminde yıldızdır.
 • B ) Güneş katmanlardan oluşur.
 • C ) Güneş kendi etrafında saat yönünde dönme hareketi yapar.
 • D ) Güneş'in yapısında gazlar vardır.

"Ay, Dünya etrafında ters yönde dolansaydı, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Ay yüzeyinde yaşam alanı inşa etmenin zorlukları neler olabilir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.