Sor

Ay, kendi ekseni etrafında ters yönde dönseydi, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ay, kendi ekseni etrafında ters yönde dönseydi, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?

Eğer Ay, kendi ekseni etrafında ters yönde dönseydi, günlük yaşamımızda birçok değişiklik meydana gelirdi.

Ay'ın fazları ters yönde oluşurdu: Ay, farklı evrelerde ters yönde görünecekti. Bu nedenle, yeni ay evresinden sonra sol taraftan ilk dördün evresi başlayacaktı.

Ay'ın yüzey sıcaklığı değişebilir: Ay'ın yüzey sıcaklığı, ters yönde dönmesi nedeniyle değişebilir. Ters yönde dönmesi, yüzey sıcaklığını değiştirebilecek farklı sıcaklık bölgelerinin oluşmasına neden olabilir.

Ay'ın manyetik alanı değişebilir: Ay'ın manyetik alanı, ters yönde dönmesi nedeniyle değişebilir ve manyetik kutupların yerleri değişebilir.

Ay'ın yer çekimi etkisi değişebilir: Ay'ın ters yönde dönmesi, Ay'ın yer çekimi etkisini değiştirebilir ve Dünya üzerindeki deniz seviyelerinde değişikliklere neden olabilir.

Ay'ın yer değiştirmesi değişebilir: Ay, ters yönde döndüğü için, Dünya'ya göre farklı yerlerden doğar ve batardı. Bu, Ay'ın yıldızların konumunu ve hareketini değiştirebilir.

Ay'ın dönüş hızı değişebilir: Ay'ın ters yönde dönmesi, dönüş hızını değiştirebilir ve bu nedenle Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma süresinde değişikliklere neden olabilir.

Bu değişikliklerin çoğu, Ay'ın Dünya üzerindeki etkilerinde değişikliklere neden olabileceğinden, yaşamımızı ciddi şekilde etkileyebilirdi.
1

Ay'ın, Dünya'dan gözlemlenen farklı görünümleri ............................. olarak adlandırılır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) şekil
 • B ) simetri
 • C ) ayın evreleri
 • D ) ayın yüzleri

2

Aşağıda verilen Ay ile ilgili ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız.
(.....) Ay Dünya'nın ekseni etrafında dolanır.
(.....) Ay'dan Dünya'ya bakan bir astronot Dünya'nın sürekli farklı yüzünü görür.
(.....) Dünya, Ay etrafında dolanma hareketi yapar
(.....) Ay kendi etrafında dönme hareketi yapar.

 • A ) DYYD
 • B ) DYYY
 • C ) YYYD
 • D ) DDYD

3

Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in yapısında bulunmaz?

 • A ) Hidrojen
 • B ) Helyum
 • C ) Azot
 • D ) Su

4

Güneş'in geometrik şekli aşağıda verilenlerden hangisine benzer?

 • A ) Çanta
 • B ) Kalemlik
 • C ) Tekerler
 • D ) Futbol Topu

5

Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş yönü.................... Boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerden hangisi gelmelidir?

 • A ) doğudan batıya doğrudur.
 • B ) batıdan doğuya doğrudur.
 • C ) kuzeyden güneye doğrudur.
 • D ) güneyden kuzeye doğrudur.

6

Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere göre, Güneşte ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hangi iki maddedir?

 • A ) Hidrojen ve Oksijen
 • B ) Argon ve Helyum
 • C ) Oksijen ve Azot
 • D ) Hidrojen ve Helyum

7

Ay'a bakıldığında hep aynı yüzü görülür. Bunun nedeni nedir?

 • A ) Kendi ekseni ve Dünya etrafındaki dönme süresinin eşit olması.
 • B ) Gel-git olayı
 • C ) Kendi ekseni etrafındaki dönüşünün sabit olması.
 • D ) Dünya etrafındaki dönüşünün sabit olması

8

Ay'ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Ay'ın Dünya etrafında dolanması
 • B ) Ay'ın ve Dünya'nın Güneş etrafında dolanması
 • C ) Ay'ın kendi etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşittir.
 • D ) Ay'ın tüm yüzeyinin aynı görünümde ve yapıda olması

"Ay, kendi ekseni etrafında ters yönde dönseydi, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Ay yüzeyinde yaşam alanı inşa etmenin zorlukları neler olabilir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.