Sor

Dünya, Güneş etrafında ters yönde dolansaydı, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Dünya, Güneş etrafında ters yönde dolansaydı, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?

Eğer Dünya, Güneş etrafında ters yönde dolansaydı, günlük yaşamımızda birçok değişiklik meydana gelirdi. Bunlardan bazıları şunlar olabilir:

Mevsimlerin tersine oluşabilirdi: Dünya, güneş etrafında ters yönde dolarken, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kış yaşanacaktı. Bu nedenle, mevsimlerin tersine oluşması, bitki ve hayvanların üreme döngülerini değiştirebilir.

Güneş ışınlarının düşme açısı değişebilir: Dünya'nın ters yönde dolması, güneş ışınlarının düşme açısını değiştirebilir. Bu nedenle, farklı bölgelerde farklı ısı ve ışık koşulları yaşanabilir.

Gece ve gündüz süreleri değişebilir: Güneş, doğduğu ve battığı yönler tersine döneceğinden, gece ve gündüz süreleri değişebilir.

Yıldızların hareketleri ters yönde olurdu ve yıldızların yerleri değişebilir.

Manyetik kutupların yerleri değişebilir: Güneş rüzgarları, manyetik kutupların yerlerini değiştirebilir ve bu nedenle manyetik alanın gücü azalabilir.

Atmosferik koşullar değişebilir: Atmosferik koşullar, Dünya'nın ters yönde dönmesiyle değişebilir. Rüzgarlar, fırtınalar ve hava akımları gibi doğal olaylar, farklı yerlerde daha sık veya daha az sık meydana gelebilir.

Bu değişikliklerin çoğu, yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli koşulların değişmesine neden olabileceğinden, Dünya'nın ters yönde dolması, hayatımızı ciddi şekilde etkileyebilirdi.
1

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz?
( ) Ay doğal ışık kaynağıdır.
( ) Dünya ve Ay kendi etrafında dönerken Güneş sabittir, dönme hareketi yapmaz.
( ) Güneş üstündeki siyah noktalar en fazla ışık yayan kısımlar değildir.
( ) Ay'ın karanlık yüzü hiç Güneş ışığı almadığı için yeni ay adını almıştır.

 • A ) Y, D, D, D
 • B ) Y, Y, Y, D
 • C ) Y, Y, D, Y
 • D ) Y, Y, D, D

2

Ay'ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Ay'ın Dünya etrafında dolanması
 • B ) Ay'ın ve Dünya'nın Güneş etrafında dolanması
 • C ) Ay'ın kendi etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşittir.
 • D ) Ay'ın tüm yüzeyinin aynı görünümde ve yapıda olması

3

Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın çok ince bir atmosferinin olması ile ilgili değildir?

 • A ) Meteorlar çarparak derin çukurlar oluşturur
 • B ) Gece-gündüz sıcaklık farkı çok fazladır.
 • C ) Ay'ın çekim kuvveti Dünya'dan daha azdır
 • D ) Hava olayları gözlenmez.

4

I. Dünyamıza en yakın gök cismidir.
II. Doğal ışık kaynağıdır.
III. Dünyamızın tek doğal uydusudur.
Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I ve II
 • C ) I ve III
 • D ) I,II ve III

5

Hilal ve Şişkin ay, Ay'ın ................................................ evreleridir.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) ana
 • B ) ara
 • C ) aydınlık
 • D ) yavaş

6

Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Ay Dünya etrafında dolanma hareketi yapar.
 • B ) Ay'ın Dünya etrafında yaptığı dolanma hareketi sonucu Ay'ın evreleri oluşur.
 • C ) Ay atmosferi ile Dünya atmosferi aynı yapıdadır.
 • D ) Ay kendi etrafında dönme hareketi yapar.

7

Ay takvimine göre ayın 14'ünde Ay, aşağıdaki evrelerden hangisinde bulunur?

 • A ) Son dördün
 • B ) Dolunay
 • C ) İlk dördün
 • D ) Yeni ay

8

Ay'ın evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) Yeni ay – Dolunay – Son dördün – İlk dördün
 • B ) İlk dördün – Yeni ay – Son dördün – Dolunay
 • C ) Yeni ay – İlk dördün – Dolunay – Son dördün
 • D ) İlk dördün – Son dördün – Yeni ay – Dolunay

"Dünya, Güneş etrafında ters yönde dolansaydı, günlük yaşantımızda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5.Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Neler Öğrendik?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.