S:1

Ay kendi ekseni etrafında ......... hareketi, Dünyanın etrafında ..........hareketi yapar.
Boşluklara hangi ifadeler gelmelidir?

Ay kendi ekseni etrafında ......... hareketi, Dünyanın etrafında ..........hareketi yapar.Boşluklara hangi ifadeler gelmelidir? sorunun cevabı "Dönme, dolanma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki besinlerden hangisi hayvansal bir besin kaynağıdır? Parkta kırmızı salıncakta sallandım. Cevabı verilen cümle için en iyi soru hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(......) Teknolojik ürünleri sadece bilim insanları kullanır.(......) Telefon, iletişim alanındaki teknolojik ürüne örnektir.(......) İhtiyaçlar karşılandıktan sonra artan parayı biriktirmeye tasarruf denir.(......) Garanti Belgesi, garanti süresi içinde bozulan ürünün iade edilmesini veya ücretsiz tamir edilmesini sağlar.(......) Röntgen ve stetoskop, sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir. Ders zili çaldıktan sonra sınıfa giren Selinin aşağıdakilerin hangisini yapması doğru olur? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulü ile ilgili esaslar kim tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir? Trafikle ilgili sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan levhaya ne denir? Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder? Aşağıdakilerin hangisi hem hece hem kelimedir? 7AB üç basamaklı sayısı hem 5 hem de 4 ile tam bölünebildiğine göre, A yerine yazılabilecek rakamlar hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir yaptırım değildir? Toprağın; kar ve yağmur suları aracığı ile yumuşayarak aşağılara doğru kayması olayına ne denir? Ankara Muharebesi hangi tarihte olmuştur? Rizede çay bahçelerinde genellikle Karadenizin çalışkan kadınları toplar çay yapraklarını. Eskiden elle toplanan yapraklar günümüzde kestiği yaprakları bağlı olduğu torbaya aktaran makaslarla yapılıyor. Toplanan yaprakların naklini yine Rize insanının keskin zekâsı çözmüş. Engebeli bahçelerden mini teleferiklerle merkezi alanlara aktarılan çay yaprakları bu alanlardan alım yerlerine götürülüyor. Paragrafta, çay ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 3 tane iki yüz TL, 4 tane elli, 2 tane yirmi TL kaç TL eder? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül, cümlenin anlamını değiştirir? 650 g çerezin üzerine 2 kg 300 g daha çerez ilave edersek kaç g çerezimiz olur? Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortaç kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir